Виробничий травматизм в Україні

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У 2020 році кількість повідомлень про нещасні випадки та гострі професійні захворювання (отруєння) збільшилась у 7 разів порівняно з минулим роком. Такі дані наводить Фонд соціального страхування України. Детальніше про стан виробничого травматизму у 2020 році — у статті.

Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності.

За 2020 рік до робочих органів виконавчої дирекції Фонду надійшло та зареєстровано 40 737 повідомлень про нещасні випадки/гострі професійні захворювання (отруєння). Порівняно з 2019 роком кількість повідомлень про нещасні випадки/гострі професійні захворювання (отруєння) збільшилась у 7 разів (з 5 820 до 40 737), кількість повідомлень про нещасні випадки зі смертельним наслідком збільшилась на 25,5% (з 1 228 до 1 541).

За 2020 рік зареєстровано 6 646 потерпілих від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1/П, пов’язані з виробництвом. 393 випадки були смертельними. Порівняно з минулим роком кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 51,3% (у 2019 зафіксовано 4 394 таких випадків), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 4,1% (з 410 до 393).

Що чекає на роботодавця, який приховав нещасний випадок

Стан виробничого травматизму 2020 за галузями

Найбільш травмонебезпечною галуззю у 2020 році стала охорона здоров’я — 3 238 травмованих осіб, що становить 48,7% від загальної кількості травмованих по Україні.

Кількість страхових нещасних випадків у цій галузі порівняно з 2019 роком збільшилась у 13,3 рази (з 243 до 3 238 осіб). Кількість страхових нещасних випадків зі смертельним наслідком збільшилась у 13,6 рази (з 5 до 68 осіб).

Значне зростання кількості потерпілих у сфері охорони здоров’я обумовлене випадками інфікування медичних та інших працівників на COVID-19. Так за 2020 рік було зареєстровано 3 054 (з них 66 — смертельно) потерпілих від випадків гострого професійного захворювання з діагнозом COVID-19, на яких було складено акт за формою Н-1/П, пов’язаний з виробництвом, що становить 46% загальної кількості потерпілих за цей період.

Найбільша кількість випадків гострого професійного захворювання з діагнозом COVID-19, на які складено акти за формою Н1/П, зареєстрована у таких областях:

 • Київська (13,1%);
 • м. Київ (9,4%);
 • Харківська (8,6%);
 • Львівська та Хмельницька (7,2%);
 • Івано-Франківська (6,9%).

Кількість випадків гострого професійного захворювання з діагнозом COVID-19 у цих областях становить 52,4% від загальної кількості травмованих по Україні.

Стан виробничого травматизму Алгоритм: Що робити, якщо був контакт із хворим на COVID-19

Серед найбільш травмонебезпечних галузей у 2020 році також опинилася добувна промисловість і розроблення кар’єрів — кількість потерпілих становить 9,6% від загальної кількості травмованих по Україні (639 осіб, з яких 30 — смертельно).

Порівняно з 2019 роком кількість страхових нещасних випадків у цій галузі зменшилась на 17,7% (із 776 до 639 осіб), а кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 11,1% (із 27 до 30 осіб).

У сфері транспорту, складського господарства, поштової і кур’єрської діяльності кількість потерпілих становить 5,9% від загальної кількості травмованих по Україні (395 травмованих осіб, з яких 51 — смертельно).

Кількість страхових нещасних випадків у цій галузі порівняно з 2019 роком зменшилась на 2,2% (з 404 до 395 осіб). Кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком зменшилась на 17,7% (з 62 до 51 особи).

Кількість потерпілих осіб у галузях «Охорона здоров’я», «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів», «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» становить 64,2% від загальної кількості травмованих по Україні.

Виробничий травматизм в Україні за областями

Найбільша кількість страхових нещасних випадків у 2020 році зареєстрована у Дніпропетровській області (10,3%).

Далі кількість страхових нещасних випадків розподілилася по регіонах таким чином:

 • м. Київ (10,2%);
 • Київська область (8,5%);
 • Львівська область (7,0%);
 • Донецька та Харківська (6,5%).

Кількість травмованих осіб у всіх цих областях становить 49,0% від загальної кількості травмованих по Україні.

Порівняно з 2019 роком значне збільшення кількості страхових нещасних випадків на виробництві відбулося у: Київській області — на 379 випадків, або у 3 раза, Харківській області — на 272 випадки, або у 2,7 раза, Івано-Франківській області — на 205 випадків, або у 3,3 раза, Львівській області — на 200 випадків, або у 1,8 раза, Хмельницькій області — на 190 випадків, або у 2,6 раза, м. Києві — на 169 випадків, або на 33,2%, Чернівецькій області — на 153 випадки, або у 4,4 раза та Черкаській області — на 152 випадки, або у 2,7 раза.

Найбільший ріст кількості страхових нещасних випадків із смертельним наслідком відбувся у: Одеській області — на 14 випадків, або у 1,7 раза (з 19 до 33), Запорізькій області — на 8 випадків, або у 1,7 раза (з 12 до 20), Закарпатській та Рівненській областях — на 6 випадків, або у 2,2 раза (з 5 до 11) та у 1,7 раза (з 9 до 15) відповідно.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Основні причини нещасних випадків у 2020 році

Серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні — 52,7% (3 501) нещасних випадків. Через інші причини сталося 21,7% (1 444) нещасних випадків, психофізіологічні причини – 16,6% (1 100) нещасних випадків, технічні причини — 7,4% (495) нещасних випадків, через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини — 1,6% (106) нещасних випадків.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

 • невиконання вимог інструкцій з охорони праці — 25,3% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (1680 травмованих осіб);
 • інші організаційні причини — 6,6% (438 травмованих осіб);
 • невиконання посадових обов’язків — 4,3% (288 травмованих осіб);
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного) — 4,3% (286 травмованих осіб);
 • невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності — 2,9% (196 травмованих осіб);
 • порушення технологічного процесу — 2,1% (137 травмованих осіб).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

 • особиста необережність потерпілого — 7,5% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (500 травмованих осіб);
 • інші психофізіологічні причини — 4,6% (307 травмованих осіб);
 • травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб — 3,3% (218 травмованих осіб).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

 • незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території — 1,8% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (120 травмованих осіб);
 • невідповідність засобів колективного та індивідуального захисту встановленим вимогам та їх недостатність — 1,7 % (115 травмованих осіб);
 • інші технічні причини — 1,1% (72 травмовані особи);
 • незадовільний технічний стан засобів виробництва — 0,8% (54 травмовані особи);
 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва — 0,6% (43 травмовані особи).

До основних подій, які призвели до страхових нещасних випадків, належать:

 • інші види 47,9% (3 182 особи від загальної кількості потерпілих від нещасних випадків на виробництві по Україні);
 • падіння потерпілого під час пересування — 11,2% (747 осіб);
 • дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів — 6,3% (418 осіб);
 • дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування — 4,8% (322 особи);
 • падіння потерпілого з висоти 4,8% (319 осіб);
 • падіння предметів, матеріалів, дерев, гілок дерев, матеріалів, інструментів, пристроїв — 3,0% (199 осіб);
 • навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою, — 2,8% (185 осіб).

До устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, належить:

 • автомобілі — 2,0% від загальної кількості травмованих по Україні (134 травмовані особи);
 • устаткування гірничо-шахтне — 1,0% (66 осіб);
 • автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди — 0,9% (59 осіб).

До п’ятірки найбільш травмонебезпечних галузей увійшли:

+
 • соціально-культурна сфера та торгівля — 924 травмованих;
 • вугільна — 690;
 • агропромисловий комплекс — 517;
 • транспортна — 293;
 • машинобудівна — 270.

На жаль, смертельний травматизм минулого року знову зріс. Якщо 2018 року сталося 409 летальних випадків, то 2019 — 422.

За інформацією Фонду соціального страхування України

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді