Зразок інструкції з ОП під час експлуатації та зберігання газових балонів

Скачайте примірну інструкцію під час експлуатації та зберігання газових балонів та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, та Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333.

1.3. До робіт з експлуатації та зберігання газових балонів допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли:

 • навчання з питань охорони праці, з безпечних методів та прийомів виконання робіт, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
 • вступний та первинний інструктажі з охорони праці;
 • стажування на робочому місці;
 • перевірку знань вимог охорони праці, безпечних методів і прийомів виконання робіт;
 • медичний огляд.

1.4. Під час перебування на території підприємства, у виробничих і побутових приміщеннях, на ділянках робіт та на робочих місцях працівник зобов’язаний:

 • виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому керівник, і не передоручати свою роботу будь-кому іншому;
 • бути уважним, не відволікатися від роботи самому та не відволікати інших;
 • не допускати до робочої зони сторонніх осіб;
 • не курити та не вживати їжу на робочому місці; їсти можна лише під час установлених перерв у спеціально відведених для цього місцях;
 • працювати у спецодязі відповідно до чинних норм;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку, трудової дисципліни, правил особистої гігієни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. Протягом роботи відповідно до професії та кваліфікації працівники повинні дотримуватися вимог Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, цієї інструкції, інструкцій з охорони праці для працівників відповідних професій та видів робіт, а також інструкцій підприємств-виробників з експлуатації застосовуваних ними протягом роботи газових балонів, засобів захисту, інструменту, оснащення, пристосувань.

1.6. Заборонено розпочинати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні виробничі чинники, які можуть впливати на працівника:

 • загазованість приміщення, робочої зони;
 • пожежа;
 • вибух;
 • падіння предметів.

1.8. Працівника забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до Типових галузевих норм для відповідної професії та виду виконуваної роботи.

1.9. За порушення вимог цієї інструкції працівника притягують до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівник зобов’язаний:

 • показати керівнику робіт посвідчення про перевірку знань із питань охорони праці;
 • отримати від керівника робіт завдання та інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт;
 • перевірити робоче місце та підходи до нього на відповідність вимогам охорони праці;
 • оглянути й надягти спецодяг та, за потреби, інші ЗІЗ;
 • перевірити справність вимірювальних приладів на газових балонах, обладнання, оснащення, пристосувань, інструменту, огороджень, вентиляції;
 • перевірити стійкість балонів та правильність їх закріплення у гніздах;
 • переконатися у відсутності на робочому місці вибухо- та пожежонебезпечних матеріалів.

2.2. Заборонено розпочинати роботу, якщо виявили такі порушення вимог охорони праці:

 • порушення цілісності балона — наявність тріщин або вм’ятин;
 • відсутність на балоні з газом клейма з датою його випробування;
 • несправність редуктора — нещільність прилягання накидної гайки, пошкодження корпусу тощо;
 • несправність манометра на редукторі — відсутність клейма з датою щорічного випробування або несвоєчасне проведення чергових випробувань, розбите скло або корпус, пошкодження корпусу, нерухомість стрілки при подачі газу до редуктора;
 • недостатня освітленість робочого місця та підходів до нього;
 • відсутність витяжної вентиляції при роботі у закритих приміщеннях;
 • наявність у робочій зоні вибухо- та пожежонебезпечних матеріалів;
 • несправність оснащення, пристосувань, інструменту.

Експлуатуємо балони з газами безпечно

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Експлуатувати, транспортувати, зберігати, видавати й отримувати газові балони дозволено лише працівникам, які пройшли навчання та інструктаж із правил поводження з газовими балонами.

3.2. Балони з киснем потрібно фарбувати у блакитний колір, з ацетиленом — у білий, з пропаном — у червоний.

3.3. Балони з газами можна зберігати як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі. В останньому випадку вони мають бути захищеними від атмосферних опадів і сонячних променів.

Ацетиленові, кисневі балони та балони зі зрідженим газом необхідно зберігати окремо.

3.4. Балони з газом, які встановлюють у приміщеннях, необхідно розміщувати на відстані не менше ніж 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей та не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

3.5. Склади для зберігання балонів, заповнених газами, мають бути одноповерховими з покриттями легкого типу та без горищних приміщень. Стінки, перегородки, покриття складів для зберігання газів мають бути з неспалимих матеріалів не нижче II ступеня вогнестійкості. Вікна та двері мають відчинятися назовні. Скло на вікнах і дверях має бути матовим або пофарбованим у білий колір. Висота складських приміщень для балонів має бути не менше ніж 3,25 м від підлоги до нижчих виступаючих частин покрівельного покриття.

Підлоги складів мають бути рівними з неслизькою поверхнею, а складів для балонів з горючими газами — з поверхнею із матеріалів, які унеможливлюють іскроутворення при ударі по них будь-яким предметом.

3.6. Склади для балонів, заповнених газом, повинні мати природну або штучну вентиляцію відповідно до вимог нормативних документів.

3.7. Освітлення складів для балонів з горючими газами має відповідати нормам для приміщень, небезпечних відносно вибухів.

3.8. На складах необхідно вивісити інструкції, правила та плакати щодо поводження з балонами.

3.9. Заповнені балони з насадженими на них башмаками потрібно зберігати у вертикальному положенні. Щоб запобігти падінню, балони слід установлювати у спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджувати бар’єром.

3.10. Балони, які не мають башмаків, можна зберігати у горизонтальному положенні на дерев’яних рамах або стелажах. Під час зберігання на відкритих майданчиках дозволено укладати балони з башмаками в штабелі з прокладками з мотузки, дерев’яного брусся або гуми між горизонтальними рядами.

У разі укладання балонів у штабелі висота штабелів не має перевищувати 1,5 м. Вентилі балонів мають бути повернутими в один бік.

3.11. Балони біля стін будівель необхідно встановлювати на відстані не менше ніж 0,5 м від дверей і вікон першого поверху та 3 м — від вікон і дверей цокольних та підвальних поверхів, а також від каналізаційних колодязів і вигрібних ям.

3.12. Заборонено розміщувати балони біля запасних (пожежних) виходів із приміщень, з боку головних фасадів будівель, у проїздах з інтенсивним рухом транспорту.

3.13. Заборонено зберігати горючі матеріали та виконувати роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, в радіусі ближче 25 м від місця складування балонів.

3.14. Заборонено експлуатувати газові балони, у яких вийшов строк опосвідчення, а також за наявності зовнішніх пошкоджень — тріщин, корозії корпусу, помітних змін форми тощо, при несправних вентилях, перехідниках.

3.15. Забраковані балони мають містити напис «Брак». Незалежно від їхнього призначення такі балони потрібно довести до стану, який би унеможливлював подальшу їх експлуатацію, — нанести зарубки на різьбі горловини або просвердлити отвори на корпусі.

3.16. Підігрівати балони, щоб підвищити тиск, заборонено.

3.17. Заповнені газами балони потрібно перевозити на ресорному транспорті або на автокарах у горизонтальному положенні (обов’язково з прокладками між балонами). Для прокладок можна застосовувати дерев’яні брусся з вирізаними гніздами для балонів, а також мотузкові чи гумові кільця завтовшки не менше ніж 25 мм (по два кільця на балон) або інші прокладки, які захищають балони від ударів один об одного. Усі балони під час перевезення слід укладати вентилями в один бік.

Дозволено перевозити балони у спеціальних контейнерах, а також без контейнерів у вертикальному положенні обов’язково з прокладками між ними та загорожею від можливого падіння.

3.18. Спільно транспортувати кисневі балони та балони з горючими газами, як заповнені, так і порожні, усіма видами транспорту заборонено. Виняток — доставка двох балонів на спеціальному ручному візку до робочого місця.

3.19. Балони необхідно переміщувати на спеціально пристосованих для цього візках або за допомогою інших пристроїв, що забезпечують стійке положення балонів. Переносити балони на руках або плечах заборонено.

3.20. Транспортувати балони всередині приміщення можна шляхом кантування у трохи нахиленому положенні.

3.21. Манометри, встановлені на редукторах газових балонів, повинні проходити повірку не рідше разу на 12 місяців, мати штамп повірителя та бути опломбованими. На циферблаті манометра, встановленого на обладнанні, має бути нанесена червона риска, яка відповідає граничному робочому тиску. Наносити риску на скло манометра не допускається.

3.22. Необхідно надійно закріпити балони та встановити їх так, щоб унеможливити удари й падіння на них предметів, а також не допустити, щоб на кисневий балон, редуктор і шланги потрапили жири та мастила.

3.23. Знімати ковпак балона ударами молотка, зубила та іншим інструментом, який може утворити іскру, заборонено. Якщо ковпак не знімається, слід замінити балон.

3.24. Під час експлуатації балонів газ, що міститься в них, заборонено витрачати повністю. Залишковий тиск газу у балоні має бути не менше ніж 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

3.25. Під час робіт у зимовий період у разі замерзання вентиля на балоні його слід відігрівати лише гарячою водою.

Інструкція з охорони праці під час експлуатації та зберігання газових балонів Обережно, небезпечний вантаж! Які нормативні вимоги до перевезенням

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перевірити газові балони, шланги й інше обладнання на наявність несправностей. Переконатися, що вентилі на балонах міцно закриті, а газ зі шлангів випущений.

4.2. Упорядкувати інструмент та прибрати його до призначеного для зберігання місця.

4.3. Ретельно прибрати робоче місце та усунути причини, які можуть призвести до пожежі, — нагріті предмети, шлак, матеріали, що тліють, сміття. За наявності горючих конструкцій полити їх водою. Заборонено зберігати балони на робочих місцях після закінчення роботи.

4.4. Доповісти керівнику про всі несправності та недоліки, які виявили під час роботи.

4.5. Ретельно помити руки та обличчя з милом, по змозі — прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної або надзвичайної ситуації працівник зобов’язаний вжити заходів, щоб усунути джерело аварійності, та негайно повідомити про те, що сталося, своєму керівнику.

5.2. Аварійна ситуація може виникнути у разі:

 • знімання ковпака з балона ударами молотка, зубила тощо;
 • використання редуктора з несправним манометром або взагалі без нього;
 • експлуатації пальника із забрудненими вихідними каналами мундштука;
 • падіння предметів;
 • пожежі.

5.3. Негайно припинити роботу та доповісти про несправності керівнику робіт:

 • якщо тиск у балоні піднявся вище допустимого значення;
 • якщо виявили несправності запобіжних клапанів;
 • при несправності манометра;
 • у разі пожежі, що загрожує посудині, яка перебуває під тиском.

5.4. Якщо виявили пропускання горючих газів з балонів або трубопроводів у приміщенні, слід негайно припинити роботу. Роботи можна поновити лише після усунення нещільностей у газовому трубопроводі та балонах, після ретельної перевірки місць пропускання на газонепроникність і провітрювання приміщень.

5.5. У разі пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальні підрозділи за телефоном «101»; при виклику вказати адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, де виникла пожежа, місце пожежі, наявність людей в осередку пожежі та своє прізвище;
 • повідомити про пожежу своєму керівнику;
 • вимкнути електроенергію;
 • розпочати гасити пожежу вогнегасниками ОУ-2А або ОХП-10;
 • організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей;
 • організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, що прибули за викликом, надати їм організаційну допомогу під час гасіння пожежі.

5.6. Якщо є потерпілі, необхідно надати їм домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді