Інструкція з охорони праці для бетонозмішувача

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для бетонозмішувача є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для бетонозмішувача при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

До керування змішувачем допускають осіб за професіями «Машиніст бетонозмішувача пересувного» (код КП 8332), «Машиніст штукатурної станції пересувної» (код КП 8151), «Машиніст змішувача асфальтобетону пересувного», «Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного» (код КП 8151). Перед допуском працівника до роботи, ознайомте його з цією інструкцією під підпис.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для бетонозмішувача є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для бетонозмішувача.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

Перевірте свої знання з охорони праці

1.3. У своїй діяльності бетонозмішувач керується нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.4. Бетонозмішувачем може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має середню освіту та професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Особа, яка експлуатує будівельний змішувач, повинна мати ІІ групу з електробезпеки.

1.5. Бетонозмішувач повинен знати:

 • будову, принцип роботи і технічну характеристику бетонозмішувальної установки;
 • причини виникнення несправностей, способи їх виявляння та усунення;
 • правила виконання робіт та вимоги до їх якості;
 • режими змащування;
 • норми витрат електричної енергії та настильних матеріалів і способи їх економії;
 • слюсарну справу з ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю машин;
 • норми, методи і прийоми безпечного виконання робіт.
Медичні огляди працівників

1.6. З метою дотримання правил охорони праці бетонозмішувач повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • знати об'єм кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на бетонозмішувача можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання, недостатнє освітлення робочої зони, підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.8. У разі пошкодження здоров’я з вини власника бетонозмішувач має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.9. Бетонозмішувач забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм. Зокрема, машиніста бетонозмішувача пересувного забезпечують:

 • комбінезоном бавовняним (строк носіння — 12 місяців);
 • чоботами гумовими (12 місяців)
 • рукавицями комбінованими (до зношування).

Постійно зайнятим на зовнішніх роботах взимку додатково видають:

 • куртку бавовняну на утеплювальній прокладці (24 місяці);
 • брюки бавовняні на утеплювальній прокладці (24 місяці);
 • напівчоботи утеплені (36 місяців).

1.10. Працівники, які допустили порушення цієї інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Інструкція з охорони праці для бетонозмішувача Якими засобами захисту забезпечити працівників у надзвичайних ситуаціях

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи бетонозмішувач повинен отримати завдання від безпосереднього керівника, ознайомитися з порядком і безпечними прийомами виконання роботи.

2.2. Упевнитися в наявності технологічного оснащення (засобів підмощування, тари для бетонної суміші або розчину), засобів колективного й індивідуального захисту, які відповідають виду виконуваних робіт.

2.3. Одягнути спецодяг, взуття.

2.4. Перед початком роботи бетонозмішувач повинен:

 • ознайомитися з записами працівника попередньої зміни у відповідному журналі;
 • впорядкувати робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;
 • пересвідчитись у справності всіх вузлів установки, відсутності в барабані сторонніх предметів;
 • перевірити наявність і справність інструменту та пристроїв;
 • перевірити наявність і стан захисних пристроїв змішувальної установки, надійність її заземлення;
 • перевірити наявність відповідних сипучих і в’яжучих матеріалів, безпечність їх складування.

2.5. До навантаження барабана наповнювачами необхідно виконати пробний пуск механізму за допомогою кнопок на щиті управління та перевірити:

 • правильність напрямку обертання барабану;
 • функціонування механізму безперешкодного перекидання барабану та повернення його в попереднє положення;
 • надійність болтових з’єднань та стопорного пристрою;
 • відсутність сторонніх шумів у роботі механізму.

2.6. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю, тощо бетонозмішувач повинен повідомити керівництво і викликати чергового слюсаря-ремонтника для їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Роботу змішувальної установки слід починати лише після повного навантаження її відповідними матеріалами (наповнювачами).

3.2. Бетонозмішувач зобов’язаний слідкувати, щоб навантаження установки виконувалось при повернутому в початкове положення барабані і фіксуванні його стопором, а вивантаження — при спрацюванні стопора.

3.3. Під час приготування розчину потрібно дотримуватися передбаченої типом змішувача норми об’єму завантаження (замісу), а для змішувачів циклічної дії — ще й норми тривалості безперервного перемішування.

3.4. У разі приготування розчину з використанням парового підігріву вживають додаткових заходів безпеки: для запобігання можливим опікам трубопроводи для пари або гарячої води мають бути теплоізольовані та улаштовані не нижче 2,5 м від рівня основи. Трубопровідну арматуру для швидкого відключення пару розміщують у доступних місцях, а доступ у прогріті парою ємкості можливий після відключення подачі пари та охолодження ємкості до + 400 °С (п. 5.3.62 НПАОП 45.2-1.11-97).

3.5. Бетонозмішувачу забороняється:

 • виконувати ремонт та очищати барабан при увімкненому режимі роботи змішувальної установки;
 • знімати під час роботи захисні пристосування;
 • експлуатувати змішувач за відсутності захисної решітки, інвентарних захисних кожухів обладнання, наявності дефектів або несправності в обладнанні, що впливають на безпеку праці;
 • під час роботи змішувача очищати його рухомі частини (барабан, вал, лопаті, шнек), проштовхувати та виймати матеріали, прискорювати вивантаження з використанням ручного інструменту (лопат), залазити на захисну решітку та відключати блокувальні пристрої змішувача; проводити змащення, підтягування кріплень і усунення несправностей;
 • проводити роботи в середині змішувача до повної його зупинки (очищення внутрішньої робочої ємності змішувача від залишків розчину проводити при вимкненому змішувачі);
 • відлучатись з робочого місця до повної зупинки і відключення змішувальної установки;
 • завантажувати барабан матеріалами при знятій захисній сітці;
 • використовувати інструмент і пристрої не за призначенням.

3.6. Настил робочої підлоги необхідно систематично очищати від залишків бетону й сміття, при цьому для захисту очей від попадання твердих частинок слід одягати запобіжні окуляри.

3.7. При приготуванні бетонної суміші з використанням хімічних добавок потрібно одягати спеціальні рукавиці та захисні окуляри для захисту шкіри від опіків й пошкодження очей.

3.8. Очищення й ремонт змішувальної установки допускається тільки після від’єднання її від джерела живлення і вивішування на пульті управління плаката «Не вмикати! Працюють люди!».

3.9. Забороняється допускати сторонніх осіб до керування змішувачем та перебувати у робочій зоні змішувача.

3.10. Забороняється виготовлення суміші бетону і проведення бетонних робіт при снігопаді, ожеледиці, грозі, тумані тощо.

3.11. Впродовж робочого часу бетонозмішувач повинен дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

Інструкції з охорони праці: хто розробляє та як часто переглядати

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи змішувальну установку необхідно відключити від електромережі.

4.2. Для запобігання випадковому її включенню на щиток управління слід вивісити попереджувальний напис: «Не включати».

4.3. Змішувальну установку необхідно очистити від бетону (розчину) та протерти і змастити частини механізмів, що труться.

4.4. У подальшому слід упорядкувати робоче місце, прибрати будівельне сміття і сторонні предмети з проходів.

4.5. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.6. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягнутися.

4.7. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися час роботи та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, бетонозмішувач зобов’язаний негайно відключити механізми та вжити заходів згідно з планом реагування. Проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу місця роботи, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

До прибуття комісії з розслідування зберегти обладнання у такому стані, в якому воно було на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до тяжчих наслідків), та вжити заходів, щоб запобігти подібним випадкам.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді