Інструкція з охорони праці для теслі

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для теслі є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для теслі при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства

Загальні положення

 • 1.1. Інструкція з охорони праці для теслі містить обов’язкові нормативні вимоги з охорони праці для теслі.
 • 1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких документів:
 • 1.3. Теслею може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.
 • 1.4. Виконуючи доручену роботу, тесля:
  • розмічає і покриває покрівлі відповідними матеріалами;
  • здійснює улаштовування каркасів стін, обшивок та тимчасових споруд;
  • з’єднує деталі врубуванням та іншими способами;
  • виготовляє, встановлює і розбирає опалубки, а також підтримувальні та підвісні риштування;
  • просочує дерев’яні конструкції і деталі антисептичними та вогнезахисними сумішами, а також виконує інші роботи відповідно до своїх функціональних обов’язків;
   Інструкція з охорони праці для тесліІнструкція з охорони праці для теслі

   СКАЧАТИ
 • 1.5. Тесля має знати:
  • основні елементи дерев’яних конструкцій і вимоги до їх якості;
  • правила і вимоги до виконання робіт згідно з технологічним процесом, а також правила роботи з механізованим, електричним і пневматичним інструментами та такелажними пристроями;
  • основні породи, властивості та дефекти деревини, способи та правила її оброблення.
 • 1.6. Тесля повинен:
  • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки;
  • дотримуватись правил особистої гігієни;
  • знати кваліфікаційні вимоги до наданого розряду;
  • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
  • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
  • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.
 • 1.7. Під час роботи на теслю можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання чи заготовками, що обробляються, недостатнє освітлення робочої зони, підвищена запиленість повітря робочої зони та підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.
 • 1.8. Тесля забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства, галузевих норм та колективної угоди.
 • 1.9. Для перенесення та зберігання інструменту і дрібних деталей тесля забезпечується портативним ручним ящиком (індивідуальною сумкою).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 • 2.1. Перед початком роботи тесля повинен отримати завдання від безпосереднього керівника про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.
 • 2.2. Одягнути спецодяг та взуття встановленого зразка, головний убір та інші засоби індивідуального захисту.
 • 2.3. Перевірити стан робочого місця, прибрати непотрібні речі, впевнитися, що проходи вільні. Якщо роботи будуть виконуватись із риштувань, необхідно перевірити їх стійкість та наявність огороджень.
 • 2.4. Пересвідчитися в достатності освітлення робочої зони, в справності електрообладнання, заземлювального та інших пристроїв.
 • 2.5. Підібрати і розташувати в зручному для користування порядку інструменти і пристосування, перевірити їхню справність та відповідність вимогам безпеки.
 • 2.6. Перед обробкою деревини необхідно переконатися у відсутності в ній цвяхів, скоб тощо.
 • 2.7. Перевірити наявність огородження робочого місця у разі роботи на висоті 1,5 м і вище.
 • 2.8. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю тесля повинен повідомити майстра або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 • 3.1. Тесля зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.
 • 3.2. Риштування і помости слід установлювати згідно з одержаним від керівника робіт планом виконання робіт на попередньо узгодженій площадці.
 • 3.3. Оброблювана під час тесання деревина повинна розташовуватися на підкладках, що унеможливлюють її самовільне зміщення.
 • 3.4. Обтісування деревини слід виконувати з правого боку в напрямку від основи до вершини, слідкуючи при цьому, щоб права нога була розміщена подалі від сокири.
 • 3.5. Обшивання перегородок, установку столярних виробів і віконних блоків, проведення столярної обробки внутрішніх поверхонь стін, сходових кліток, тамбурів слід виконувати з монтажних столиків.
 • 3.6. Елементи і деталі покрівель повинні подаватися на дах у заготовленому виді.
 • 3.7. При монтажі дерев’яних конструкцій (установка крокв, стійок тощо) роботи можна призупиняти у разі, якщо деталі зібрані і міцно закріплені.
 • 3.8. При облаштуванні настилів, огороджень та інших дерев’яних конструкцій не можна залишати сколів, а також цвяхів, шурупів, скоб чи інших гострих елементів, що стирчать.
 • 3.9. Виконуючи роботи з демонтажу опалубки або багатоярусних конструкцій, потрібно постійно слідкувати за стійкістю елементів, що залишаються в конструкції.
 • 3.10. При антисептуванні деревини слід використовувати для захисту органів дихання протигази або респіратори, для захисту очей — захисні окуляри, а для захисту шкіри рук і обличчя — захисні пасти.
 • 3.11. При обробленні дерев’яних заготівок електричним різальним інструментом роботу слід виконувати плавно без поштовхів і ривків.
 • 3.12. У разі затискання заготівки в механізованому пристрої його необхідно зупинити та приступити до вивільнення деталі після повної зупинки робочого валу.
 • 3.13. Оброблення заготівок довжиною більше 2 м необхідно проводити з використанням допоміжних пристроїв з роликами.
 • 3.14. На пристроях з ручним подаванням необхідно застосовувати штовхачі, які забезпечують надійне притискання і спрямування матеріалу в робочу зону та запобігають дотику працівника до різального інструмента.
 • 3.15. Оброблені заготівки потрібно складувати на відведені місця або на візки, не захаращуючи при цьому робочого місця. Висота штабелів не повинна перевищувати 1,5 м.
 • 3.16. Необхідно своєчасно очищати робоче місце і прохід від обрізків і ошурок.
 • 3.17. Роботи, під час виконання яких можливе відлітання частинок дерева, необхідно виконувати в окулярах або масках.
 • 3.18. У разі припинення подачі струму, під час заміни робочого інструменту, встановлення та закріплення оброблюваного виробу або його знімання, а також під час ремонту, технічного обслуговування чи прибирання устаткування необхідно вимкнути.
 • 3.19. Ремонтні і налагоджувальні роботи електроустаткування мають здійснювати спеціально підготовлені технічні працівники.
 • 3.20. Не дозволяється:
  • виконувати роботу за відсутності огородження робочого місця на висоті 1,5 м і більше, а також спеціальних трапів під час виконання роботи на даху з ухилом більш 20°;
  • працювати з риштувань і конструкцій під час ожеледиці, густого туману, зливи, грози, снігопаду чи при швидкості вітру 15 м/с і більше;
  • натягувати і перегинати шланги та електричні кабелі;
  • залишати без нагляду увімкнений електроінструмент;
  • здійснювати обробку матеріалів (рубання, розпилювання, тесання тощо) на настилах риштувань і помостів;
  • виконувати роботи у разі несправності устаткування та інструментів;
  • наближати руки до різального інструменту і торкатися частин, що обертаються;
  • виконувати роботу, якщо є несправні або зняті огородження та запобіжні пристрої;
  • використовувати інструменти і пристосування не за призначенням;
  • захаращувати робоче місце, проходи, проїзди деталями, виробами, матеріалами чи відходами;
  • оброблення обмерзлих і мокрих дерев’яних виробів, трухлого і гнилого матеріалу та матеріалу, який має поперечні надрізи, металеві включення та пошкодження, які не піддаються технологічному обробленню;
  • застосовувати пошкоджені пили, пили із тріщинами на дисках або зубах чи із припеченими під час заточування зубами.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 • 4.1. Після закінчення роботи використовувані інструменти і пристрої необхідно від’єднати від електроживлення.
 • 4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати сміття і сторонні предмети.
 • 4.3. Очистити інструменти, пристрої та покласти їх у відведене для зберігання місце.
 • 4.4. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягтися.
 • 4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 • 5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, тесля зобов’язаний негайно вимкнути механізми та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Проінформувати про випадок, що стався, керівництво. • 5.2. У випаду пожежі необхідно:
  • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу місця роботи, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
  • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.
 • 5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:
  • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
  • надати потерпілому невідкладну медичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.
 • 5.4. В усіх випадках необхідно виконувати доручення керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді