Безпечне експлуатування будинкової котельні

Зі статті ви дізнаєтеся: які дозвільні документи потрібно оформити, які існують вимоги до виробничого персоналу, а також ознайомитеся з правилами безпеки під час експлуатування котельні

Державна реєстрація котельного обладнання та дозвільні документи

Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт входять до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на експлуатацію яких необхідно отримувати дозвіл від Держпраці (п. 6 Групи А Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).

Чекліст безпечного експлуатування котельного обладнання

Парові й водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт входять до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на експлуатацію яких необхідно отримувати дозвіл від Держпраці (п. 16 дод. 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).

На котельне обладнання поширюються:

УВАГА!

Водогрійні котли на рідкому та газоподібному паливі, на відміну від водогрійних котлів, що працюють на твердому паливі, оцінюють на відповідність технічним регламентам

Манометри котельного обладнання потрібно повіряти.

Вимоги до виробничого персоналу

Теплове господарство, до якого входить і котельня, експлуатують:

 • особа, відповідальна за загальний стан теплового господарства (головний енергетик, головний механік);
 • особа, відповідальна за справний стан теплового господарства (начальник котельні, механік, слюсар);
 • особа, відповідальна за безпечне (економне) експлуатування теплового господарства (оператор теплового пункту, машиніст; у котельнях при роботі на газоподібному, рідкому та твердому паливі (при камерному спалюванні); у котельнях при роботі на твердому паливі (при шаровому спалюванні).

Не можна обслуговувати котельне обладнання особам, які не пройшли спеціальне навчання, зокрема з пожежної та техногенної безпеки. Персонал, який обслуговує котельне обладнання, мають забезпечувати експлуатаційною документацією (інструкціями з експлуатації заводу-виробника, охорони праці та пожежної безпеки, технологічними картами) та робочим інструментом. Персонал котельні має вести відповідні журнали (оперативний журнал, журнал дефектів, журнал на виведення устатковання з роботи тощо).

Вимоги безпеки до виробничого обладнання Інструкція з охорони праці оператора котельні

Керує виробничо-господарською діяльністю котельні начальник котельні (код професії 1222.2 за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»; затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327; далі — КП). Обслуговує котельне обладнання машиніст (кочегар) котельні або оператор котельні (код професії 8162 за КП). Ремонтне обслуговування здійснюють слюсар з обслуговування теплових мереж та слюсар з обслуговування теплових пунктів (код професії 7233 за КП). Кваліфікаційні вимоги до осіб, відповідальних за експлуатування котельного обладнання, визначає Випуск 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19).

УВАГА!

На невеликих суб’єктах господарювання (школи, лікарні, магазини, майстерні, їдальні тощо) експлуатувати котельне обладнання на договірних умовах можуть працівники спеціалізованих організацій

Ознайомитися з функціональними обов’язками, які мають виконувати начальник й оператор котельні, а також з нормами видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту оператору котельні ви можете скачавши спеціально підготовленау нами довідку.

З’ясуємо, як безпечно експлуатувати котельне обладнання.

Вимоги до експлуатування обладнання

Не можна проєктувати котельні (окремі котли, обладнання тощо) прибудовані, вбудовані, дахові для (п. 4.9 ДБН В.2.5-77:2014):

 • дошкільних навчальних закладів;
 • навчальних закладів;
 • закладів охорони здоров’я та відпочинку (лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні; санаторії та санаторії-профілакторії);
 • фізкультурно-оздоровчих та спортивних закладів;
 • будинків та споруд дозвілля, культурно-видовищних та культових закладів;
 • закладів соціального захисту населення (окрім центрів зайнятості населення);
 • будинків та споруд транспорту, призначених безпосередньо обслуговувати населення;
 • підприємств побутового обслуговування (окрім хімчисток та пралень);
 • будинків та споруд із атріумами.

Заборонено проєктувати котельні, що безпосередньо примикають або розташовані над та під такими приміщеннями будинків, споруд (п. 4.10 ДБН В.2.5-77:2014):

 • приміщення, де одночасно постійно або тимчасово перебуває понад 50 осіб;
 • приміщення будинків і споруд за переліком, який навели вище (за п. 4.9 ДБН В.2.5-77:2014);
 • приміщення категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, склади горючих матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин.

Експлуатують кожний тип котла за інструкцією з експлуатації, яку затвердив технічний керівник підприємства. Інструкцію розробляють з урахуванням вимог заводу-виробника та нормативних документів. Також потрібно пам’ятати про Інструкцію про заходи пожежної безпеки у котельні.

Котли, що вперше вводять у дію, потрібно очистити й лугувати. Після передпускового очищення та лугування вжити заходів, щоб захистити очищені поверхні котла від стоянкової корозії. Якщо до пуску котла розбирали його фланцеві з’єднання і лючки, то болтові з’єднання на них варто підтягнути за надлишкового тиску 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см2).

Персонал має негайно зупинити котел, якщо захисти не працюють або їх немає та коли:

 • недопустимо підвищився або знизився рівень води в барабані або не працюють усі водовказівні прилади;
 • швидко знизився рівень води в барабані попри посилене підживлювання котла;
 • недопустимо підвищився тиск у пароводяному тракті;
 • є несправності запобіжного клапана або інших запобіжних пристроїв, що його замінюють;
 • недопустимо знизився тиск у тракті водогрійного котла на час, більший ніж 10 секунд;
 • розірвалися труби пароводяного тракту або виявили тріщини в основних елементах котла (барабані, колекторах, пароводоперепускних, водоопускних трубах), у паропроводах, живильних трубопроводах і пароводяній арматурі, які розміщені під тиском і їх не можна відключити;
 • згас факел у паливні;
 • недопустимо знизився тиск газу або мазуту за регулювальним клапаном;
 • відключилися усі димосмокти (для котлів із урівноваженою тягою) або дуттьові вентилятори;
 • стався вибух у паливні, вибухнули або загорілися відкладення у газоходах і золовловнику, розігрілися (до почервоніння) опорні балки каркасу, обвалилися обмурівки, а також за інших пошкоджень, що загрожують персоналу або устаткованню;
 • знизилися витрати води через водогрійний котел нижче від мінімально допустимої на час, що перевищує 10 секунд;
 • зросла температура води на виході з водогрійного котла вище від допустимої;
 • сталася пожежа, яка загрожує персоналу, устаткованню або лініям дистанційного керування арматури, що відключає та входить до схеми захисту котла;
 • зникла напруга на пристроях дистанційного й автоматичного керування або на усіх засобах вимірювальної техніки;
 • розірвався мазутопровід або газопровід у межах котла;
 • підвищився тиск або збільшилося розрідження в паливній камері котла з газощільними екранами вище від значень, рекомендованих заводами-виробниками.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді