Як організувати спеціальне навчання з питань пожежної безпеки на підприємстві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Автор
експерт з питань пожежної та техногенної безпеки, Київ
Особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Дізнайтеся зі статті, як організувати спеціальне навчання з пожежної безпеки, за якою програмою воно має відбуватися та які інформаційні матеріали потрібні для проведення спеціального навчання з пожежної безпеки.

 

 

 

До 2014 року питання щодо порядку проведення спеціального навчання було врегульовано Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 № 368.

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту у відповідність до законодавства України наказом МВС України від 29.09.2014 № 1005 його визнали таким, що втратило чинність.

Однак в подальшому відповідні норми були відтворені в інших нормативно-правових актах.

Хто повинен проходити спеціальне навчання з пожежної безпеки

У ст. 40 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за відповідними програмами. 

Порядком затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженим наказом МВС від 05.12.2019 № 1021 (далі — Порядок № 1021), передбачено, що особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Також у ньому вказано, хто належить до працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.

Йдеться про осіб, які здійснюють роботи в приміщеннях, будинках та зовнішніх установках з категорією щодо вибухопожежної, пожежної небезпеки А, Б, В, Аз, Бз та Вз, у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах або здійснюють електро-, газозварювальні роботи та роботи з відкритим вогнем, а також інших працівників, діяльність яких потребує додаткових знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

Працівники проходять спеціальне навчання з пожежної безпеки за відповідною програмою. Таке навчання передбачає поглиблене вивчення специфіки пожежонебезпечних робіт під час застосування обладнання і матеріалів, що використовують на робочому місці, з практичним відпрацюванням навичок їх використання.

Як швидко та легко розробити План евакуації? Скористайтеся нашим сервісом!

 

Організація спеціального навчання з питань пожежної безпеки

Згідно з постановою КМУ від 26.06.2013 № 444, якою затверджено Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, організація навчання населення покладається на ДСНС, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Організація своєчасного проведення навчання, перевірки знань з питань пожежної безпеки та інструктажів на підприємствах покладається на їх керівників, а в їхніх структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) — на керівника відповідного підрозділу.

Порядок проведення навчання з питань пожежної безпеки установлюється наказом керівника відповідного підприємства, установи та організації.

Підготовка працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, передбачає:

 • підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань;
 • вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва;
 • ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі;
 • оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

Навчання за програмою з питань пожежної безпеки проводять у формі групових або індивідуальних занять. При цьому враховують фах працівників, специфіку та пожежонебезпечні особливості виробництва, пожежну небезпеку речовин і матеріалів, що застосовують, та інші чинники, які впливають на стан пожежної безпеки підприємства, де працюють особи, що навчаються.

Навчальні групи комплектують працівниками однієї категорії. Кількість осіб у групі не має перевищувати 30.

Під час навчання працівників інформують про найрезонансніші випадки пожеж на підприємстві з використанням фото-, відеоматеріалів і про їхні причини. Щоб ліпше засвоїти матеріал, з навчальною метою використовують навчальні експонати, плакати, макети, технічні засоби навчання тощо.

Загальна тривалість навчання за програмою спеціального навчання має становити не менше ніж 16 годин.

Працівники підприємств, де немає змоги провести пожежно-технічний мінімум, можуть проходити його на інших подібних за видом діяльності підприємствах за відповідними програмами.

Як провести протипожежні тренування

Програма спеціального навчання з пожежної безпеки

Програму пожежно-технічного мінімуму затверджує керівник підприємства.

Програма навчання з питань пожежної безпеки має враховувати посадові обов’язки, вид діяльності посадових осіб і працівників, галузеві особливості підприємства; включати вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та дій із запобігання пожежі й дій під час її виникнення. Це, зокрема:

 • заходи пожежної безпеки на підприємстві;
 • утримання приміщень будинків і споруд, а також територій;
 • заходи пожежної безпеки на робочому місці;
 • утримання шляхів евакуації;
 • утримання та експлуатація інженерного обладнання — електромереж, електрообладнання, систем опалення і кондиціювання, газового обладнання тощо;
 • утримання та експлуатація технічних засобів протипожежного захисту — систем протипожежного захисту, засобів зв’язку й оповіщення, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання;
 • проведення вогневих, фарбувальних і будівельно-монтажних робіт;
 • порядок оповіщення про пожежу та виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
 • порядок дій під час пожежі;
 • порядок використання засобів пожежогасіння, протипожежного устатковання та інвентарю під час пожежі;
 • організація роботи добровільних формувань, зокрема добровільної пожежної охорони, місцевої пожежної охорони тощо;
 • заходи пожежної безпеки в побуті;
 • інші вимоги пожежної безпеки з урахуванням галузевих особливостей підприємства.

Суб’єкти, які навчають, відповідають за якість відпрацювання програми, навчально-методичне забезпечення та коригують програму згідно зі змінами у законодавстві, але не рідше ніж раз на три роки.

Які інформаційні матеріали потрібні для проведення спеціального навчання з пожежної безпеки

Знаннями з пожежно-технічного мінімуму та навичками дій у разі пожежі має володіти кожен працівник будь-якого підприємства. Протягом навчання важливо враховувати два основних чинники:

 • вплив на свідомість — виховання відповідного ставлення до проблеми пожежної безпеки, сумлінного виконання правил пожежної безпеки, запобігання пожежам;
 • засвоєння знань і набуття навичок їх застосування — підбір необхідної інформації і матеріалів залежно від категорій осіб, на які вони розраховані, та місця їх доведення до людей, а також правильний вибір методів і засобів передачі та фіксації інформації, практичне відпрацювання.

Щоб ефективно провести навчання з питань пожежної безпеки, слід на кожному об’єкті мати спеціально обладнаний кабінет. Можна влаштувати кабінет охорони праці та пожежної безпеки. Якщо ж окремого кабінету немає, можна оформити тематичний куточок — особливих матеріальних витрат це не потребує.

 

На багатьох підприємствах хімічної, нафтопереробної, нафтохімічної промисловості та ядерної енергетики з метою поліпшити знання обслуговувального персоналу, необхідні для прийняття рішень у разі аварійних ситуацій, обладнують спеціальні тренажери. Вони дають змогу ліпше підготувати обслуговувальний персонал і уникнути аварій, що можуть призвести до пожеж.

Перевірка знань після проходження працівниками пожежно-технічного мінімуму 

Навчання завершується підсумковим контролем знань — тести, співбесіди, практичні завдання тощо. У разі успішного проходження перевірки знань суб’єкт, який навчає, повинен видати працівнику посвідчення встановленої форми про проходження навчання з питань пожежної безпеки.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, зобов’язані один раз на рік проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Контроль за виконанням програм навчання з питань пожежної безпеки здійснюється шляхом перевірки знань посадових осіб та працівників підприємств, установ й організацій під час заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами ДСНС та її територіальних органів відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді