Зразок інструкції з охорони праці для архіваріуса

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для архіваріуса є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для архіваріуса при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

 

 

 

Архіваріус здійснює діяльність архіву та відповідає за виконання покладених на архів завдань. Навчання з питань охорони праці архіваріуса проходить до початку виконання функціональних обов’язків (при прийомі на роботу), а потім один раз на три роки; вступний, первинний інструктажі при прийомі на роботу та повторний інструктаж з питань охорони праці 1 раз на 6 місяців.

Все про інструктажі з питань охорони праці

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці архіваріуса є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для архіваріуса.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями;
 • Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.

1.3. Архів складається з комплексу приміщень, у який входять:

 • сховища для документів;
 • робочі кабінети для співробітників;
 • читальний зал (кабінет) для роботи співробітників установи й інших користувачів.

1.4. Робочі кімнати співробітників та читальний зал (кабінет) повинні бути ізольовані від архівосховища. Сховища архіву повинні мати запасний вихід.

1.5. До роботи архіваріусом допускаються особи, які досягли 18-річного віку, мають вищу освіту відповідного напряму, знають нормативно-правові акти і документи по веденню архівної справи на підприємстві, володіють уміннями і навичками для виконання посадових обов’язків, а також пройшли вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не мають протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. З метою дотримання правил охорони праці архіваріус повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки; 
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на архіваріуса можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування гострими кутами і кромками стелажів, недостатнє освітлення, підвищений рівень запиленості в приміщенні, ураження електричним струмом, падіння з висоти, інші негативні фактори.

1.8. Архіваріус  забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм.

Інструкція з охорони праці для архіваріуса
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях?

1.9. Під час виконання покладених на нього функцій архіваріус зобов’язаний:

 • виконувати роботу в чистому одязі, мати охайний вигляд;
 • вживати їжу та пити воду в спеціально відведених для цього місцях;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не розміщувати в архівосховищі кімнатні квіти;
 • знати місця розташування вимикачів електромережі та засобів пожежогасіння.

1.10. За невиконання цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Архіваріус зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, і щодо якої він проінструктований.

2.2. Перед початком роботи потрібно впевнитися в безпечності робочого місця, справності приладів, обладнання, меблів.

2.3. Одягнути санітарний одяг, взуття.

2.4. Приступаючи до виконання роботи, архіваріус також повинен:

 • оглянути приміщення, пересвідчитись у відсутності в архіві легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів;
 • перевірити наявність відкидних металевих ґрат на вікнах першого поверху архіву та справність охоронної сигналізації;
 • провітрити приміщення, дотримуючись при цьому безпеки при відкриванні вікон;
 • перевірити якість кріплення стелажів та надійність розсувних драбин, наявність на них позначок щодо допустимого навантаження та дати наступного випробування;
 • перевірити температурно-вологісний і світловий режими зберігання паперових документів;
 • перевірити якість освітлення, справність електропроводки, наявність на світильниках плафонів;
 • перевірити евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, наявність планів  евакуації документів і майна, первинних засобів пожежогасіння, справність охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку;
 • пересвідчитись у наявності табличок із зазначенням порядку виклику пожежної охорони та інших охоронних служб.

2.5. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, вентиляційних систем тощо архіваріус повинен повідомити керівництво для вжиття відповідних заходів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Стежити за станом документів, своєчасністю їх відновлення, дотриманням у приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення їх схоронності. Документи мають розміщуватися на полицях стелажів і шаф таким чином, щоб унеможливити їхнє падіння.

3.2. Роботи на висоті проводити із застосуванням надійно встановлених переносних драбин. Використовувати для цієї мети сторонні предмети (стільці, бочки, ящики) забороняється. Також забороняється відволікати розмовами архіваріусів, який виконує роботу на висоті.

3.3 Приставні драбини та сходні мають бути безпечної конструкції. Несправними драбинами та сходнями користуватися заборонено.

3.4 Стелажі і шафи в архівосховищах і інших приміщеннях мають бути надійно закріпленими та утримуватися у справному стані.

3.5. У приміщенні архіву заборонено:

 • курити, зберігати та вживати їжу;
 • працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням;
 • працювати при недостатньому освітленні;
 • вмикати електроустаткування мокрими руками;
 • самостійно усувати несправності;
 • підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує встановлені законодавством норми;
 • використовувати побутові електронагрівальні прилади, саморобні кип’ятильники, обігрівачі, світильники тощо;
 • використовувати відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.

3.6. Сторонні особи допускаються до архівосховища лише з дозволу завідувача архіву.

3.7. Під час транспортування документів поза межами архіву архіваріус забезпечує їх охорону та захист від впливу шкідливих факторів навколишнього середовища — пилу, вологи, світла, механічних пошкоджень тощо.

3.8. Дезінфекцію, дезінсекцію та знепилювання документів слід виконувати у окремому приміщенні, розподіляти забруднені і чисті документи.

3.9. Архіваріус контролює дотримання правил протипожежного захисту в приміщеннях архіву, наявність в кожному із них планів організації гасіння пожежі.

3.10. Архіваріусу забороняється відлучатися зі свого робочого місця без дозволу керівництва.

 

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Забезпечити прибирання  документів і приладдя у відведені для них місця.

4.2. Проконтролювати виконання вимог щодо вимкнення всіх приладів (механізмів), що споживають електроенергію.

4.3. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від  бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

4.4. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які трапилися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, задимлення, поява сторонніх запахів та ін.), які можуть призвести до отримання травм і (або) отруєння людей, архіваріус зобов’язаний негайно, не допускаючи паніки, вивести їх з приміщення, керуючись при цьому планом евакуації. Проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно: викликати  пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу архіву, своє прізвище, об’єкт і місце загоряння та вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва архіву щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді