Зразок інструкції з охорони праці для контролера ринку

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для контролера ринку — це нормативний документ, який містить обов’язкові вимоги з охорони праці для контролера ринку. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

 

 

Контролер ринку контролює: додержання правил торгівлі, санітарного, технічного і протипожежного стану території ринку, громадського порядку, розміщення транспортних засобів на спеціально розмічених майданчиках ринку, справність та правильне використання виданих напрокат ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю, а також недопущення заборонених до продажу товарів.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для  контролера ринку є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для контролера ринку (далі – контролер).

 

1.2. Ринок — це суб’єкт господарювання, функціональними обов’язками якого є надання  послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів у грошовій формі.

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями;
 • Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Мінекономіки України, МВС України, Державної податкової адміністрації України, Держстандарту України від 26.02.2002 № 57/188/84/105.

1.4. Контролером ринку може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну професійну освіту з присвоєнням кваліфікації продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 2 розряду, володіє уміннями і навичками для виконання посадових обов’язків, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.5.  Контролер повинен знати:

 • порядок торговельного обслуговування на ринку;
 • правила торгівлі на ринках, ветеринарно-санітарні правила для ринків, інші нормативно-правові документи, що визначають та регламентують діяльність підприємств торгівлі;
 • правила експлуатації технологічного обладнання, електронних касових апаратів, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
 • порядок справляння ринкового збору, плати за надані послуги під час обслуговування споживачів тощо;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.6. З метою дотримання правил охорони праці контролер повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки; 
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на контролера можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: несприятливі метеорологічні умови, недостатнє освітлення, ураження електричним струмом та інші негативні фактори.

1.8. Під час роботи контролер забезпечується санітарним одягом, санітарним взуттям, а також іншими засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм.

1.9. Під час виконання покладених на нього функцій контролер зобов’язаний:

 • виконувати роботу в чистому санітарному одязі, мати охайний вигляд;
 • їсти та пити у спеціально відведених для цього місцях;
 • дотримуватись правил особистої гігієни, змінювати спецодяг залежно від ступеню його забруднення;
 • при появі ознак застуди або шлункової дисфункції повідомити про це безпосередньому керівництву та провести відповідне лікування;
 • інформувати керівництво про випадки інфекційних захворювань у своїй сім’ї.

1.10. За неналежне виконання або невиконання цієї інструкції контролер ринку несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед зміною контролер повинен отримати завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Одягти взуття, санітарний одяг та закріпити нагрудну табличку або спеціальну пов’язку на рукаві з написом «контролер».

2.3. Перед початком роботи контролер також повинен:

 • оглянути приміщення та територію, пересвідчитись у відсутності на території ринку сумнівних предметів, легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів;
 • перевірити евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, наявність первинних засобів пожежогасіння, справність охоронно-пожежної сигналізації, засобів аварійного освітлення та зв’язку, наявність ключів від усіх приміщень і воріт;
 • пересвідчитись у наявності табличок із зазначенням порядку виклику пожежної охорони та інших охоронних служб, планів евакуації, а також схеми руху автотранспорту, з позначенням пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів, стоянок, гідрантів тощо;
 • перевірити ретельність прибирання території ринку від сміття, наявність достатньої кількості контейнерів на майданчиках для збирання відходів, а також урн;
 • зробити запис про прийняття зміни у відповідному журналі, попередньо ознайомившись з усіма позаштатними ситуаціями, що відбулися в роботі попередньої зміни, та з ужитими нею заходами. 

2.4. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю, сантехнічного обладнання, вентиляційних систем тощо повідомити керівництву.

2.5. У межах своєї компетенції повідомити керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі діяльності, та за потреби внести пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Здійснювати контроль за утриманням торговельних приміщень і робочих місць та улаштуванням побутових приміщень відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, за наявністю в кожному приміщенні плану гасіння пожежі.

3.2. Перевіряти проведення адміністрацією ринку спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком або вимогою санітарного лікаря.

3.2. Контролювати дотримання вимог щодо заборони:

 • використання торговельних місць не за призначенням;
 • куріння, зберігання і вживання їжі та спиртних напоїв продавцями безпосередньо на робочих місцях;
 • зберігання аерозольних упаковок у торговельному приміщенні разом з окислювачами, горючими газами, легкозаймистими та горючими речовинами;
 • зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення;
 • використання в холодну пору року побутових електронагрівальних приладів;
 • використання транспортних стоянок для продажу товарів;
 • здійснення продавцями торгової діяльності без касового чека про сплату ринкового збору.

3.4. Слідкувати за розміщенням продавців на торговельних місцях.

3.5. Сприяти безпечному та безперешкодному руху людей та транспортних засобів на території ринку, здійснювати контроль за додержанням вимог щодо паркування транспортних засобів.

Інструкція з охорони праці для контролера ринку
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати інструменти, пристрої, пристосування у відведені для них місця.

4.3. Проконтролювати виконання вимог щодо вимкнення всіх приладів (механізмів), що споживають електроенергію.

4.4. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від  бруду, покласти у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягнутися.

4.5. Внести відповідний запис у змінний журнал. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які трапилися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, задимлення, поява сторонніх запахів та ін.), які можуть призвести до отримання травм і (або) отруєння людей, контролер зобов’язаний негайно, не допускаючи паніки, вивести їх з приміщення, керуючись при цьому схемою евакуації. Проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати  пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу ринку, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, які є в наявності.

 

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби — викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді