Журнал реєстрації аварій

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Усі аварії, які сталися на виробництві, мають реєструються у журналі реєстрації аварій. Скачайте бланк такого журналу.

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище (КЦЗ).

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337).

Як тимчасово перевести працівника на іншу роботу у разі виробничої аварії

Аварії мають реєструються у журналі реєстрації аварій за відповідною формою, наведеною в додатку 27 до Порядку. У журналі вказується така інформація:

  • дата та час виникнення аварії;
  • категорія та характер аварії;
  • причини і стислий опис обставин виникнення аварії;
  • матеріальні втрати від аварії;
  • тривалість простою об’єкта від початку аварії до введення в експлуатацію;
  • заходи, запропоновані комісією з розслідування причин аварій;
  • відмітка про виконання заходів.

Журнали реєстрації аварій зберігаються в організаціях, у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду (НАФ), постійно, а в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ, — 10 років.

Центральна частина статичний блок 2