Зразок інструкції про заходи пожежної безпеки на полігоні твердих побутових відходів

UA RU
Скачайте та адаптуйте до умов вашого підприємства інструкцію про заходи пожежної безпеки на полігоні твердих побутових відходів

Полігон побутових відходів — інженерна споруда, яка призначена для захоронення побутових відходів і повинна запобігати негативному впливу на навколишнє природне середовище і відповідати санітарно-епідеміологічним і екологічним нормам.

Тверді відходи IV класу небезпеки використовують на полігоні побутових відходів як ізолювальний матеріал у середній та верхній частинах полігона, а тверді відходи III класу  небезпеки можуть складуватися  разом з побутовими відходами з дотриманням особливих умов відповідно до санітарних правил та норм. Для їх тимчасового складування на полігоні облаштовують відповідні майданчики.

Інструкція про заходи пожежної безпеки на полігоні твердих побутових відходів встановлює порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

Правила поведінки з вибухонебезпечними предметами

1. Галузь застосування

1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на територію усього полігону твердих побутових відходів (ТПВ) і приміщення, що знаходяться на цій території. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки на цій території і в приміщеннях.

1.2. Інструкцію обов’язково мають вивчати та виконувати відповідальний за пожежну безпеку на полігоні та працівники, які забезпечують роботу полігону ТПВ.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Керівник полігона повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

2.2. На кожному об’єкті мають бути інструкції з пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень. У місцях, де розміщені горючі чи легкозаймисті матеріали, куріння заборонено. Користування відкритим вогнем допускається тільки на відстані понад 50 м від зазначених матеріалів.

2.3. Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки, які поділяються на вступний, первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий.

2.4. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

2.5. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється. 

2.6. Не дозволяється накопичувати на майданчиках горючі матеріали: промаслені ганчірки, тирсу чи стружки, відходи пластмас тощо. Їх необхідно зберігати в закритих металевих контейнерах у безпечному місці.

2.7. Перед початком робіт у місцях, де можливе виділення шкідливих газоподібних речовин (шкідливих газів), зокрема в закритих ємностях, колодязях, траншеях, шурфах, необхідно проводити аналіз повітряного середовища.

2.8. На проведення всіх видів вогневих робіт керівник об’єкта зобов’язаний оформити наряд-допуск. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі 10 м.

2.9. На місцях проведення робіт повинні бути зосереджені засоби пожежогасіння, наведені у таблиці. 

Засоби пожежогасіння на один щит*

Найменування

Кількість, шт.

Азбестове полотно розміром 2 × 1,5 кв. м

1

Вогнегасники

2

Відро

1

Лопата

1

Сокира

1

Лом

1

*Пожежні щити (стенди) на території об’єкта встановлюють з розрахунку один щит (стенд) на 5000 кв. м площі.

2.10. Використання пожежного обладнання, інструментів, інвентарю для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожежі або навчанням протипожежних формувань, забороняється.

2.11. При перервах у роботі, а також у кінці робочої зміни відключати паяльну апаратуру. Після закінчення робіт усю апаратуру та устатковання прибрати у спеціально відведені місця. 

2.12. Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними й позначеними відповідними знаками.

Інструкція про заходи пожежної безпеки на полігоні твердих побутових відходів Дізнайтеся більше про вимоги пожежної безпеки в захисних спорудах

2.13. Машиніст екскаватора, бульдозера повинен виконувати такі заходи пожежної безпеки:

 • не палити й не користуватись відкритим вогнем біля екскаватора або бульдозера;
 • не розкидати по території й не залишати промаслене клоччя і ганчірки в кабіні, на двигуні та інших частинах екскаватора або бульдозера;
 • не працювати в одязі, облитому пально-мастильними матеріалами;
 • не перевозити легкозаймисті речовини в кабіні або на будь-яких інших частинах екскаватора або бульдозера;
 • обтиральні матеріали зберігати у спеціальних металевих ящиках із щільно прилягаючими кришками;
 • розлите паливо або мастило необхідно негайно прибирати;
 • закривати горловини паливних баків металевими пробками.

2.14. У разі виявлення під час збирання та перевезення побутових відходів небезпечних предметів, вибухових пристроїв, останків загиблих слід негайно припинити провадження діяльності та невідкладно повідомити про це територіальним органам ДСНС та правоохоронним органам.

image83
ІРИНА ШКАРІВСЬКА Постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

3. Обов’язки та дії працівників для попередження виникнення горіння

3.1. Для попередження виникнення горіння відходів на полігоні ТПВ необхідно:

 • на в’їзді до полігону ТПВ забезпечити огляд машин, що привозять побутові відходи для попереднього виявлення задимлення або горіння відходів;
 • забезпечити розвантаження відходів, що палають / димлять, із машини на окремому майданчику, вжити заходів для гасіння;
 • забезпечити регулярний огляд (вдень і вночі) полігону ТПВ / сміттєзвалища для виявлення горіння або задимлення;
 • у разі виявлення горіння або задимлення відходів вжити заходів для гасіння пожежі.

4. Загальний порядок дій у разі пожежі

4.1. У разі виникнення загоряння на території полігону вжити заходів для його негайної ліквідації.

4.2. У разі виникнення пожежі необхідно дотримуватися такого порядку дій:

 • негайно повідомити про це Державну службу з надзвичайних ситуацій за телефоном «101». При цьому чітко назвати адресу полігону, вказати площу загоряння, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище;
 • сповістити про пожежу керівника полігону або працівника, що його заміщує;
 • організувати оповіщення людей про пожежу;
 • організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;
 • забезпечити безперешкодний доступ підрозділів ДСНС до місця, де виникла пожежа;
 • попередити керівника гасіння пожежі про наявність вибухонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин;
 • розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння та іншими доступними методами;
 • в усіх випадках виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

image63

Розробіть власний План за допомогою нашого сервісу

4.3. Методи гасіння загоряння побутових відходів:

 • локалізацію і тушіння невеликих вогнищ виконувати за допомогою бульдозера шляхом декількох проходів бульдозера по вогню та заливанням водою;
 • знищення великих вогнищ виконувати шляхом послідовного укриття інертним матеріалом.


зміст

Центральна частина статичний блок 2