Необхідність посадової інструкції на підприємстві

2468

Запитання

Чи потрібна посадова інструкція на підприємстві?

Відповідь

Посадова інструкція – важлива складова організації праці на будь-якому підприємстві, так як вона регламентує виконання працівником своїх функцій. Цей документ визначає організаційно-правовий стан працівників та забезпечує умови для плідної праці. В більшості випадків посадова інструкція включає в себе:

  • основні обов’язки,
  • повноваження,
  • необхідні навички.

Застосування посадових інструкцій визначається нормативно-правовими документами, в першу чергу, статтею 29 Кодексу законів про працю України.

Відповідно пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю, відсутність посадових інструкцій може викликати складнощі для керівництва підприємства в деяких ситуаціях. Саме дані посадової інструкції можуть бути аргументом у спорі між роботодавцем та працівником. В посадовій інструкції прописано, що конкретно входить до кола обов’язків працівника. Адже, посадова інструкція складається для посади, а не для конкретної людини, що її обіймає.

Необхідність застосування посадової інструкції обумовлено й розділом «Загальні положення» Випуску №1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП).

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі і повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни – чіткі визначення.

Під час складання посадових інструкцій потрібно використовувати:

Так, як посадова інструкція складається з розділів, то під час розробки необхідно використати єдиний загальноприйнятий підхід щодо їх побудови та забезпечити чітке і стисле формулювання змісту кожного розділу.

Виключно за наявності посадової інструкції потенційний працівник буде чітко знати права та обов’язки, що покладаються на нього при виконанні ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та роботодавцем з приводу їх виконання.

Відсутність посадових інструкцій може бути кваліфікована як порушення законодавства про працю.

За матеріалами офіційного сайту Управління Держпраці у Рівненській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для коменданта при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
4357

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
11236

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості містить обов’язкові вимоги з охорони праці для столяра-верстатника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
3503