Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для електромонтера є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці електромонтера є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.02.1998 № 4.

1.3. До роботи в якості електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування (далі — електромонтер) допускається особа:

 • не молодше 18 років, яка має професійно-технічну освіту відповідного напряму підготовки та має відповідне посвідчення;
 • володіє достатніми теоретичними знаннями і професійними навичками;
 • не має протипоказань до роботи за станом здоров’я;
 • пройшла попередній і періодичний медичні огляди;
 • пройшла навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, а також вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці та стажування на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці і має відповідну групу з електробезпеки.
 • здала у встановлений на підприємстві термін іспит на знання правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і правил техніки безпеки при їх експлуатації.

1.4. Електромонтер забезпечує проведення монтажу, ремонту, налагодження електроустаткування, його правильну технічну експлуатацію, проведення перевірок роботи обладнання з метою своєчасного виявлення несправності та її усунення, а також виконує інші функціональні обов’язки згідно з посадовою інструкцією.

1.5. Електромонтер зобов’язаний:

 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечити безпечну експлуатацію обладнання, роботу електромережі, систем освітлення, вентиляції і кондиціювання та іншого обладнання на дорученій ділянці роботи (профілактичний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт тощо);
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих працівників у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • підтримувати порядок і чистоту на робочому місці та дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не допускати порушень правил пожежної безпеки;
 • використовувати за призначенням інструменти, устаткування та засоби індивідуального захисту (для перенесення інструменту використовувати спеціальну сумку чи переносний ящик);
 • зберігати і приймати їжу у встановлених і обладнаних для цього місцях;
 • вміти надавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
 • знати місця зберігання аптечки, пожежного інвентаря, гідрантів, шляхи евакуації людей, а також номери телефонів для виклику екстрених аварійних служб;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • негайно повідомляти безпосереднього керівника на підприємстві про ситуації, що загрожують життю і здоров’ю людей, а також пошкодженню майна;
 • вносити пропозиції керівництву щодо вирішення питань з охорони праці.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До оперативного обслуговування електричного устаткування та його ремонту допускаються працівники, які:

 • знають основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури, найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги тощо;
 • знають терміни випробувань захисних засобів та пристосувань, правила їх експлуатації і догляду за ними;
 • знають оперативні схеми, експлуатаційні інструкції, особливості обладнання і пройшли відповідне навчання;
 • володіють іншими знаннями і навичками відповідно до присвоєних розрядів та відповідають іншим кваліфікаційним вимогам згідно з посадовою інструкцією.

Як присвоїти працівнику групу з електробезпеки

2.2. Перед початком роботи електромонтер повинен:

 • ознайомитися зі станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому відповідною інструкцією;
 • у разі проведення робіт позмінно, одержати від працівника попередньої зміни інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;
 • перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інше;
 • ознайомитись з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останньої зміни;
 • підготувати необхідні засоби індивідуального захисту;
 • оформити, якщо це передбачено відповідною інструкцією, приймання зміни записом у журналі, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає;
 • доповісти старшому зміни про початок роботи та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

2.3 Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які проводяться за розпорядженням або нарядом-допуском, переконатися в належному оформленні документації, пройти цільовий інструктаж та виконувати заходи передбачені нарядом-допуском, розпорядженням, вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

2.4 Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від зайвих предметів і матеріалів, огородити робочу зону та встановити знаки безпеки.

2.5. Забороняється допускати до роботи працівника з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи електромонтер зобов’язаний:

 • утримувати обладнання в технічно-справному стані;
 • використовувати безпечні прийоми праці;
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;
 • за необхідності правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;
 • відрегулювати рівень освітленості робочого місця;
 • звертати увагу на поведінку інших працівників, стан їх здоров’я, застосування ними безпечних прийомів праці, дотримання вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • вести затверджену у встановленому порядку технічну і оперативну документацію.

3.2. Електромонтер, який користується в процесі основної роботи вантажопідйомними механізмами, електро- та пневмоінструментом, заточувальними і свердлильними верстатами, а також виконує роботи, пов’язані з підвищеною небезпекою, повинен пройти додаткове навчання, здати іспит з улаштування та експлуатації цього обладнання чи інструменту.

3.3. Під час роботи не допускаються сторонні розмови, протягом робочого дня потрібно дотримуватися встановлених перерв у роботі згідно з затвердженими на підприємстві правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.4. Забороняється:

 • працювати при недостатньому освітленні;
 • курити в приміщеннях;
 • залишати без нагляду електронагрівальні прилади.

3.5. Під час роботи здійснюється постійний контроль за справністю обладнання, інструментів, блокувальних, вмикаючих і вимикаючих пристроїв, сигналізації, електропроводки.

3.6. Перед проведенням ремонту електрообладнання необхідно зняти напругу в мережі не менше ніж у двох місцях та видалити запобіжники. Приступаючи до демонтажу електрообладнання, необхідно переконатись у відсутності напруги та вивісити при цьому на рубильнику або ключі управління плакат такого змісту: «Не вмикати – працюють люди».

3.7. Розбирання і збирання електрообладнання необхідно виконувати на верстатах чи спеціальних робочих столах або стійких стендах.

3.8. Під час роботи в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу від них необхідно дотримуватися таких вимог:

 • огородити розташовані поблизу робочого місця струмовідні частини, що перебувають під напругою, і до яких можливий дотик;
 • працювати в діелектричному взутті або стоячи на діелектричному килимку;
 • застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками, чи користуватися діелектричними рукавицями;
 • тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоятки до обмежувального кільця;
 • користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям;
 • не торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою, без застосування електрозахисних засобів;
 • не працювати у зігнутому стані, якщо у разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде меншою, ніж передбачена нормами;
 • не застосовувати металевих драбин, не працювати стоячи на ящиках або інших сторонніх предметах;
 • під час наближення грози припинити всі роботи на повітряних лініях електропередавання, відкритому та закритому розподільчому устаткуванні, на вводах з комунікаційною апаратурою безпосередньо з’єднаною з повітряними лініями;
 • під час снігопаду, дощу, туману не допускається виконання робіт, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.

3.9. Після закінчення ремонтних робіт електромонтер зобов’язаний у присутності працівників, які працюють на обладнанні, перевірити його справність і передати його в роботу.

3.10. Електромонтер забезпечує утримання робочого місця в порядку і чистоті, стежить за чистотою повітря в приміщенні, не допускає утворення протягів.

3.11. Електромонтер бере участь у виконанні приписів органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування Дивіться вебінар «Як скласти план з охорони праці на підприємстві»

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в порядок робоче місце.

4.2. Відключити і знеструмити обладнання та світильники.

4.3. Прибрати інструменти і матеріали, що використовувались у виробничому процесі, в призначене для їх зберігання місце.

4.4. Перевірити зроблені за час роботи записи в експлуатаційних журналах.

4.5. Повідомити безпосереднє керівництво про виявлені під час роботи неполадки і несправності обладнання та про інші фактори, що впливають на безпеку праці.

4.6. Здійснити інші заходи, передбачені посадовою інструкцією чи іншими локальними актами.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій (поява запаху газу, задимлення, виявлення підвищеного тепловиділення від устаткування, підвищеного рівня шуму при його роботі, несправності заземлення, загоряння матеріалів і обладнання, раптовому припиненні подачі електроенергії та інше) електромонтер вживає заходи щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

5.2. У випадку, якщо він самостійно не спроможний вжити дієвих заходів з усунення виявлених порушень у роботі обладнання, працівник зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а за його відсутності – керівника вищого рівня та викликати за необхідності представників аварійної та (або) технічної служб.

5.3. При пожежі, задимленні або загазованості потрібно негайно вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення відповідно до затвердженого плану евакуації та приступити до ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння. При загорянні електрокабелю та електроустаткування необхідно їх негайно знеструмити.

Відкрито доступ до нового онлайн-сервісу!

5.4. У випадку нещасного випадку (травми) потрібно надати домедичну допомогу потерпілому, за необхідності викликати швидку допомогу, доповісти про подію керівництву.

5.5. У разі настання нещасних випадків з людьми (враження струмом) зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути здійснено негайно без попереднього дозволу керівництва.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді