Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте собі приклад Інструкції з охорони праці при роботі на висоті та адаптуйте за потреби до особливостей вашого підприємства.

________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _____________________

(посада керівника підприємства)

__________________________(ПІБ, підпис)

____________№ __________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___
при виконанні робіт на висоті

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі — інструкція) — це нормативний акт, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті розроблена на основі таких документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98);
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05);
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).

1.4. З інструкцією ознайомлюються всі, хто виконує роботи на висоті, під розпис.

1.5. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, придатні за станом здоров’я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли професійний добір, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, умінь і навичок безпечного виконання робіт, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну кваліфікацію та практичні навички робіт на висоті, пройшли інструктаж з охорони праці.

1.6. Результати інструктажу заносяться до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Після проходження інструктажу ставляться підписи особи, яка інструктує, та працівника.

1.7. За порушення вимог цієї інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Дозвіл на виконання робіт на висоті

1.8. Працівник, який виконує роботи на висоті, повинен:

 • дотримуватися розпорядку роботи апарату міської ради і виконкому, його структурних підрозділів;
 • знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку оточуючих;
 • уміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
 • утримувати робоче місце в чистоті й порядку.

1.9. Робітник повинен знати:

 • зміст вимог цієї інструкції, інших інструкцій з охорони праці, посадової інструкції, що необхідні для виконання професійних обов’язків;
 • вимоги до раціональної організації праці на робочому місці;
 • безпечні методи праці;
 • порядок застосування засобів індивідуального захисту відповідно до характеру і умов праці;
 • порядок надання домедичної допомоги потерпілому.

1.10. Ремонтні роботи на висоті 1,3 м та більше дозволяється проводити тільки з риштувань, помостів, приставних драбин та стрем’янок. У випадку неможливості їх застосування за технічними умовами, ремонтні роботи мають проводитися за допомогою запобіжного поясу. Місця безпечного кріплення карабіну запобіжного поясу мають бути вказані робітнику до проведення робіт на висоті відповідальним за проведення робіт за узгодженням з головним спеціалістом з питань охорони праці. Забороняється замість помостів установлювати тимчасові настили на будь-яких опорах (бочках, цеглинах та ін.).

1.11. Для проведення робіт на висоті можуть застосовуватися приставні драбини та стрем’янки.

1.12. Забороняється фарбувати дерев’яні драбини, а також зрощувати більше 2 дерев’яних приставних драбин.

1.13. Приставні дерев’яні драбини та стрем’янки завдовжки більше 3 м повинні мати не менше 2 металевих стяжних болтів, установлених під нижнім та верхнім щаблями. Загальна довжина приставної дерев’яної драбини не може перевищувати 5 м.

1.14. Металеві драбини завдовжки більше 5 м слід огороджувати або оснащувати канатом з уловлювачем для закріплювання карабіна запобіжного пояса.

1.15. Усі переносні драбини та стрем’янки після їх виготовлення та після ремонту, а також періодично в процесі експлуатації мають випробуватися.

1.16. Риштування, поміст та інші пристрої для виконання робіт на висоті мають бути інвентарними. Неінвентарні риштування допускається застосовувати у виняткових випадках.

1.17. Невиконання вимог інструкції з охорони праці працівником розглядається як порушення трудової дисципліни. Особи, які порушили вимоги інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи робітник повинен:

 • одягти спецодяг, прибрати волосся під головний убір;
 • отримати завдання від керівника робіт;
 • перевірити наявність засобів індивідуального захисту та їх справність;
 • підготувати до роботи інструменти, пристосування, інвентар, переконатися в їх справності;
 • оглянути робоче місце;
 • оглянути драбини та стрем’янки;
 • перевірити надійність настилу пересувних столиків, драбин тощо;
 • упевнитися, що драбини оснащені пристосуваннями для унеможливлення самочинного розсування їх під час виконання робіт, їх нахил – не більше 1:3;
 • прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи до драбин, стрем’янок, риштувань і помостів;
 • перевірити достатність освітлення робочого місця.

2.2. Про всі виявлені недоліки слід повідомити відповідального за виконання робіт та начальника відділу підприємства.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання робіт із застосуванням драбин слід дотримуватися таких вимог безпеки праці:

 • необхідно забезпечувати стійкість драбин, унеможливити їх зісков-зування або випадкове зрушення з місця (перевіряється оглядом);
 • у разі проведення робіт в місцях з пожвавленим рухом транспортних засобів або людей, драбини (незалежно від наявності або відсутності на кінцях наконечників) слід відгороджувати або охороняти від падіння, що може спричинятися випадковими поштовхами;
 • переміщувати драбину під час роботи необхідно з дотриманням таких запобіжних заходів:
  • два працівники повинні нести драбину наконечниками назад, попереджаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею;
  • якщо драбину переносить один працівник, вона має бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше 2 м;
 • перебувати на щаблях приставної драбини або стрем’янки дозволяється одному працівнику.

Працівник упав із висоти. Що робити?

3.2. Забороняється під час проведення робіт на висоті:

 • працювати з приставних драбин, стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;
 • створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо – у разі недостатньої довжини драбини;
 • встановлювати приставні драбини під кутом нахилу до горизонтальної площини більше 60˚ без додаткового закріплювання верхньої частини драбини;
 • встановлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках слід споруджувати поміст;
 • виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів;
 • піднімати або опускати вантаж приставною драбиною та залишати на ній інструмент;
 • мити зовнішні частини вікон, що не відкриваються;
 • проводити роботи пов’язані, з миттям, утепленням вікон, при наявності пошкоджень скла;
 • виконувати миття вікон з підвіконня.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи:

 • інструмент та матеріали слід прибрати з висоти;
 • драбини, стрем’янки та інші пристрої необхідно прибрати в спеціально відведене місце;
 • настили та драбини риштувань й помосту очистити від сміття;
 • зняти спецодяг, індивідуальні засоби захисту, очистити й скласти у відведене місце. Руки, обличчя ретельно вимити водою з милом;
 • про неполадки, що виникли під час роботи, повідомити відповідального за виконання робіт та начальника адміністративно-господарчого або архівного відділів виконкому міської ради.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі виявлення несправностей засобів підмощування, пожежі та ін.

5.2. Для гарантування безпеки в аварійних ситуаціях необхідно негайно:

 • припинити роботу, ужити заходів щодо відключення електро-обладнання від електромережі, не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону;
 • повідомити відповідального за виконання робіт та начальника адміністративно-господарчого або архівного відділів виконкому міської ради;
 • якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу та, за необхідності, викликати «швидку медичну допомогу» або вирішити питання транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

__________________________________ ____________ _____________________

(посада керівника підрозділу (організації) — розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт

_____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

За потреби інструкція з охорони праці при роботі на висоті погоджується іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді