Інструкція з охорони праці для токаря

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для токаря є документом, що містить обов’язкові для дотримання токарем вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці токаря є документом, що містить обов’язкові для дотримання токарем вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. Токарем може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Токар повинен знати:

 • види, призначення, будову та правила експлуатації універсальних токарних верстатів, а також універсальних пристроїв;
 • будову простого і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і пристосувань;
 • правила заточування і встановлення різців, свердл та іншого різального інструменту;
 • основні властивості оброблюваного материалу;
 • систему стандартних допусків і посадок (квалітети, параметри точності й чистоти обробки);
 • призначення та властивості охолоджувальних і мастильних рідин;
 • основи електротехніки, матеріалознавства тощо;
 • норми, методи і прийоми безпечного виконання робіт.

1.5. Під час роботи токар повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду, додержуватись норм технологічного процесу та забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.6. На токаря можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами верстата чи заготовками, що обробляються, недостатнє освітлення робочого місця, підвищена запиленість повітря робочої зони та підвищений рівень шуму і вібрації, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.7. Токар забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи токар повинен отримати завдання від безпосереднього керівника та відомості про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Перевірити стан робочого місця, прибрати непотрібні речі, забезпечити вільний доступ до всіх вузлів верстата.

2.3. Одягнути спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

2.4. Перевірити забезпеченість робочого місця стелажами для зберігання інструменту, матеріалу й інвентарю.

2.5. Підготувати до роботи гачок та щітку для прибирання стружки.

2.6. Переконатися в справності та надійності кріплення огорож всіх рухомих частин передавального механізму верстату, а також захисних пристроїв від стружки.

2.7. Пересвідчитися в справності електрообладнання, електропроводки, заземлювального пристрою, а також вентиляції.

2.8. Розташувати в зручному для користування порядку інструменти і пристосування.

2.9. Для запобігання захворюванням шкіри при користуванні охолоджувальними рідинами (емульсії, масла тощо) слід змастити руки спеціальним кремом (пастою).

2.10. Перевірити роботу верстата на холостому ходу. При цьому перед включенням верстата необхідно пересвідчитися в тому, що це не заподіє шкоди іншим працівникам.

2.11. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю токар повинен повідомити працівника, відповідального за провадження цього виду робіт.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Токар зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.

3.2. Бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших, дотримуватись вимог безпеки, викладених у технологічній документації.

3.3. Перед вмиканням верстата попередити про його пуск тих, хто перебуває поруч.

3.4. Слід закріплювати деталь для оброблення та різальний інструмент при зупиненому верстаті.

3.5. У разі обертання оброблюваної деталі подавання різця до неї необхідно здійснювати плавно.

3.6. Для центрування різця слід застосовувати спеціально призначені для цього прокладки.

3.7. У разі встановлення на верстат невідцентрованих деталей слід провести їх балансування.

3.8. Тяжкі заготовки і деталі необхідно піднімати із застосуванням підіймальних механізмів та використовувати спеціальні захвати.

3.9. Оброблені деталі потрібно складати у відведені місця (у штабель висотою до 0,5 м, на стелаж або візок), не захаращуючи при цьому робоче місце.

3.10. У разі припинення подачі струму, під час заміни різального інструменту, встановлення та закріплення оброблюваного виробу або його знімання, при тимчасовому припиненні роботи, а також під час ремонту, технічному обслуговуванні й прибиранні верстат необхідно зупинити і від’єднати від електроживлення.

3.11. Ремонтні й налагоджувальні роботи мають здійснюватися спеціально підготовленими електротехнічними працівниками.

3.12. Не дозволяється:

 • виконувати роботи на несправному верстаті та використовувати несправні або погано заточені інструменти;
 • працювати на токарному верстаті без захисних окулярів;
 • прибирати стружку під час роботи верстата;
 • використовувати інструменти і пристосування не за призначенням;
 • встановлювати (закріплювати) деталь у патрон до повної зупинки верстата;
 • брати та передавати через увімкнений верстат будь-які предмети;
 • підхоплювати руками відрізаний шматок матеріалу;
 • гальмувати обертання шпинделя натиском руки на частини верстата чи деталі, що обертаються, а також шляхом увімкнення електродвигуна у зворотний бік обертання;
 • наближати руки до різального інструменту і торкатися частин верстата, що обертаються, а також проводити виміри та перевіряти рукою чистоту поверхні оброблюваної деталі при увімкненому верстаті;
 • користуватися затискними пристосуваннями зі зношеними робочими поверхнями кулачків або губок;
 • залишати інструменти, пристосування, заготовки і готові вироби на увімкненому верстаті;
 • виконувати роботу, якщо на верстаті є несправні або зняті огородження та запобіжні пристрої;
 • захаращувати робоче місце деталями, матеріалами, відходами тощо.

Як запобігти виробничим травмам очей

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи верстат необхідно вимкнути, від’єднати від електроживлення і змастити.

4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати стружку та металевий пил, сміття і сторонні предмети.

4.3. Зібрати в спеціальну тару обтиральні матеріали, які використовувались під час роботи.

4.4. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитись (сполоснутися під душем), переодягнутися.

4.6. Повідомити безпосереднього керівника робіт про всі надзвичайні події, які трапилися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації (замиканні електропроводки, задимленні, появі сторонніх звуків, запахів та ін., які можуть призвести до травмування людей) токар зобов’язаний негайно вимкнути верстат і механізми та вжити відповідних заходів щодо її ліквідації. Проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу місце роботи, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, які є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді