Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для коменданта при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Комендантом є особа, яку залучають до роботи у сфері послуг тільки за трудовим договором. Функціональні обов’язки коменданта як працівника сфери послуг (код КП 5121) зазначають в інструкції з охорони праці.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці коменданта гуртожитку є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для коменданта.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

1.3. До виконання обов’язків коменданта гуртожитку допускаються особи, які досягли 18 років, мають освіту не нижче середньої спеціальної, не мають медичних протипоказань, пройшли на робочому місці вступний та первинний інструктажі з охороні праці, інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж з електробезпеки на 1 групу, перевірку знань вимог охорони праці; без вимог до стажу роботи.

1.4. Комендант гуртожитку повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці (не рідше 1 разу на 6 місяців) та позаплановий інструктаж в таких випадках:

 • заміна або модернізація обладнання та інвентарю;
 • зміна умов або організації праці;
 • порушення інструкцій з охорони праці.

1.5. За невиконання положень цієї інструкції комендант гуртожитку несе відповідальність згідно з законодавством.

1.6. У разі ушкодження здоров'я з вини роботодавця, комендант має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.7. Комендант гуртожитку зобов’язаний дотримуватися:

 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • вимог цієї інструкції, інструкції про заходи пожежної безпеки, інструкції з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу;
 • вимог щодо експлуатації обладнання;
 • нормативів та інструкцій з використання наявних засобів індивідуального захисту, меблів, інвентарю.

1.8. Комендант гуртожитку повинен знати:

 • порядок утримання службових, побутових, житлових й інших приміщень будівель; 
 • місцезнаходження засобів надання домедичної допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних і запасних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;
 • правила надання домедичної допомоги потерпілим під час нещасного випадку;
 • методи організації обслуговування та процедури розміщення мешканців і гостей;
 • порядок утримання житлових та інших приміщень гуртожитку;
 • перелік послуг, що надаються;
 • правила користування комп’ютером та оргтехнікою;
 • особливості оснащення кімнат, господарських, робочих і побутових приміщень.
 • основи первинного обліку та звітності.

1.9. Комендант гуртожитку повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Вживати їжу та відпочивати дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.

1.10. Під час роботи на коменданта гуртожитку можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

 • ураження електричним струмом;
 • морально-психологічні перевантаження;
 • загрози криміногенного характеру;
 • аварійні ситуації, пов’язані з експлуатацією будівлі та приміщень.

1.11. У разі виявлення під час роботи будь-яких несправностей, інших недоліків або небезпек на робочому місці комендант гуртожитку повинен припинити роботу, негайно повідомити керівника і далі діяти згідно з його вказівками.

1.12. Комендант повинен виконувати тільки доручену роботу, не відволікатися на сторонні речі та не передавати свою роботу іншим без дозволу керівника.

1.13. Коменданту гуртожитку забороняється:

 • самовільно лагодити електроприлади, мережеву проводку, іншу техніку та обладнання;
 • залишати без нагляду комп’ютер та іншу оргтехніку в робочому режимі;
 • допускати на робоче місце сторонніх осіб;

1.14. Комендант гуртожитку несе відповідальність за невиконання вимог цієї інструкції відповідно до внутрішніх локальних документів та чинного законодавства.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Комендант має виконувати тільки ту роботу, щодо якої він був проінструктований і яка була йому доручена безпосереднім керівником.

2.2. Уважно оглянути робоче місце, переконатися у відсутності сторонніх предметів.

2.3. Перевірити журнал прийому-передачі змін.

2.4. Прийняти доповідь чергового довідатися про всі позаштатні ситуації, що відбулися в гуртожитку, та вжиті щодо них заходи.

2.5. На робочому місці перевірити:

 • достатність освітлення робочої зони, відсутність сліпучої дії світла;
 • відсутність оголених кінців електропроводки або обірваних електричних дротів;
 • надійність закриття струмопровідних і пускових пристроїв обладнання;
 • відсутність сторонніх предметів на робочому місці.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи комендант гуртожитку зобов’язаний:

 • забезпечити здорові та безпечні умови праці й проживання;
 • забезпечити дотримання працівниками і студентами Правил внутрішнього розпорядку, Статуту навчального закладу, правил санітарії та гігієни; 
 • стежити за справністю обладнання, техніки, інвентарю, наявного в гуртожитку, та за дотриманням правил його використання;
 • організовувати своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо;
 • обліковувати майно, проводити періодичний огляд і складати акти на його списання;
 • одержувати й видавати підсобним робітникам та прибиральницям інвентар і предмети господарського обслуговування та здійснювати відповідний оперативний облік;

 • контролювати виконання правил протипожежної безпеки;

 • вести книгу записів санітарного та протипожежного нагляду.

3.2. Комендант гуртожитку повинен періодично здійснювати обхід будівлі та приміщень, перевіряти чистоту, цілісність інвентарю, обладнання, функціонування систем опалення, водо- і електропостачання, каналізації.

3.3. Коменданту заборонено:

 • підійматися на висоту понад 1,3 м над рівнем підлоги;
 • перегинатися через вікна, гойдатися, кататися на стільцях, ставати на столи, стільці, підвіконня або на інші предмети;
 • проводити електромонтажні роботи, торкатися оголених, пошкоджених проводів;
 • торкатися мокрими руками вилок проводів живлення, електропроводів, розеток, вимикачів;
 • підіймати та переміщувати вантаж вагою понад: жінкам —10 кг, чоловікам — 30 кг;
 • курити і розпивати спиртні напої на робочому місці;
 • перебувати на роботі у нетверезому стані або під дією наркотичних речовин;
 • зберігати, приймати їжу на робочому місці;
 • залишати приміщення офісу у робочий час (не враховуючи обідню перерву та у разі сигналу повітряної тривоги).

3.4. Комендант гуртожитку зобов’язаний не допускати захаращення коридорів, аварійних виходів, стежити за доступністю під’їзду і виїзду з прилеглої території спецтранспорту, не допускати сторонніх осіб у приміщення та на ввірену територію.

3.5. За наявності недоліків у роботі та за неможливості повідомити про них адміністрації навчального закладу комендант гуртожитку має самостійно вживати заходів щодо їх ліквідації.

Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Навести лад на робочому місці, зачинити вікна.

4.2. Вимкнути від електричної мережі ПК, монітор, оргтехніку та інші електроприлади.

4.3. Вислухати доповідь чергового по гуртожитку.

4.4. Вимкнути всі прилади освітлення.

4.5. Повідомити безпосередньому керівнику про всі виявлені під час роботи недоліки та про заходи, вжиті щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації потрібно сповістити про небезпеку мешканців та працівників гуртожитку, доповісти адміністрації навчального закладу.

5.2. У разі пожежі необхідно:

 • негайно відключити електрообладнання від мережі;
 • забезпечити евакуацію студентів і працівників з гуртожитку;
 • повідомити про пожежу за телефоном 101, сповістити адміністрацію;
 • розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

5.3. За наявності загрози життю – залишити приміщення.

5.4. За несправності електроприладів, яка може призвести до аварії, необхідно припинити їх експлуатацію, а також подачу до них електроенергії.

5.5. В аварійних ситуаціях (несправність систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції тощо), які перешкоджають виконанню робіт і нормальному проживанню, за неможливості усунути аварійну ситуацію власними силами потрібно викликати відповідну аварійну службу, повідомити про несправність адміністрації навчального закладу.

5.6. У разі повітряної тривоги потрібно:

 • виконати заходи, передбачені на такий випадок у внутрішньому документі по підприємству — інструкції або плані реагування;
 • діяти за вказівками керівництва чи особи, яка виконує його функції;
 • пройти до захисної споруди — споруди подвійного призначення, наприклад метрополітену або підземного паркінгу, найпростішого укриття, приміром підвалу або цокольного приміщення будівлі; у крайньому випадку — керуватися правилом «двох стін». У сховищі потрібно виконувати вимоги старшого — коменданта, керівника, інженера з техніки безпеки чи цивільного захисту тощо;
 • перебувати в укритті до моменту, коли органи місцевого самоврядування сповістять про відбій повітряної тривоги.

5.7. У разі нещасного випадку потрібно негайно надати (організувати) домедичну допомогу потерпілому відповідно до Інструкції з надання домедичної допомоги, доповісти керівництву і за необхідності викликати бригаду швидкої допомоги за телефоном 103. При цьому потрібно зберегти все без змін у тому місці, де стався нещасний випадок (за умови, що це не створює небезпеки).

 Працівнику заборонено:  підійматися на висоту понад 1,3 м над рівнем підлоги;  перегинатися через вікна, гойдатися, кататися на стільцях, ставати на столи, стільці, підвіконня або на інші предмети;  проводити електромонтажні роботи, торкатися оголених, пошкоджених проводів;  торкатися мокрими руками вилок проводів живлення, електропроводів, розеток, вимикачів;  підіймати та переміщувати вантаж вагою понад: жінкам —10 кг, чоловікам — 30 кг;  курити і розпивати спиртні напої на робочому місці;  перебувати в приміщеннях офісу у нетверезому стані або під дією наркотичних речовин;  зберігати, приймати їжу на робочому місці;  залишати видану продукцію на робочому місці;  залишати приміщення офісу у робочий час (не враховуючи обідню перерву), крім випадків направлення працівника у відрядження за розпорядженням керівника. 


зміст

Центральна частина статичний блок 2