Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для продавця є нормативним документом, що містить вимоги з охорони праці для продавця при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці продавця є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання продавцем продовольчих товарів (далі — продавець) вимог з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
 • Правил охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 08.05.96 № 79 (НПАОП 52.0-1.01-96).

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

1.3. Продавець повинен бути обізнаним з:

 • основними видами сировини, з якої виготовлені товари;
 • ознаками сортності, органолептичними методами визначення якості продуктів;
 • правилами підготовки товарів до продажу;
 • способами пакування товарів;
 • порядком маркування товарів штриховими кодами;
 • правилами зберігання товарів і термінами їх реалізації;
 • правилами оформлення вітрин;
 • основними постачальниками товарів;
 • порядком таврування ваговимірювальних засобів;
 • порядком проведення розрахунків з покупцями, зокрема і з використанням кредитних карток;
 • правилами експлуатації торгово-технологічного обладнання, касових апаратів, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів;
 • правилами охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни тощо.

1.4. На продавця покладаються обов’язки щодо:

 • підготовки товарів до продажу (перевірка цілісності упаковки, якості товарів після зберігання, маркування, перебирання, протирання, нарізання, фасування, оформлення цінників);
 • забезпечення зберігання товарів за кількістю та якістю;
 • викладання в торговельному залу товарів за групами, видами і сортами;
 • встановлення й перевірка справності ваг, касового апарату, інвентарю, отримання й підготовка до використання пакувального матеріалу;
 • консультування покупців щодо властивостей, смакових особливостей, кулінарного призначення й харчової цінності продуктів;
 • зважування й пакування товару, продаж товарів і оформлення через РРО;
 • здійснення контролю за строками реалізації товарів;
 • своєчасного оформлення замовлень на постачання нової продукції і додаткової кількості товарів тощо.

1.5. До роботи продавцем допускається особа не молодша 18 років, яка має середню професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці і виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання правилам безпечної експлуатації електричного обладнання, а також пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. Продавець зобов’язаний;

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • бути охайним, утримувати робоче місце в чистоті й порядку, ретельно мити руки після відвідування вбиральні та в інших випадках їх забруднення;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, а також медичною аптечкою.

Аптечка на підприємстві: як укомплектувати та зберігати

1.7. На продавця можуть впливати такі небезпечні виробничі фактори, як:

 • недостатнє освітлення;
 • несправність механізмів та пристроїв;
 • неправильне складування товарів, захаращеність робочого місця;
 • нервово-психічні та емоційні перевантаження;
 • інші негативні фактори.

1.8. Продавець забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до законодавства, галузевих норм і колективного договору, який діє на підприємств.

1.9. Робоче місце продавця повинно бути:

 • розміщено неподалік від підсобних приміщеннь;
 • влаштовано таким чином, щоб на ньому не було протягів;
 • оснащене необхідним обладнанням та інвентарем відповідно з нормами технічного оснащення торгівельних об’єктів. Продавець має бути ознайомленим під розпис з інструкцією з експлуатації обладнання, яке він буде використовувати в роботі;
 • укомплектованим достатньою кількістю товарів.

1.10. Продавець повинен враховувати, що кожне торгівельне приміщення укомплектовується первинними засобами пожежогасіння у кількості, визначеній у плані гасіння пожежі відповідного підприємства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.2. Оглянути і впорядкувати робоче місце, забезпечити прибирання проходів і підходів, звільнивши їх від сторонніх предметів.

2.3. Переконатися у якості освітлення, справності системи вентиляції, наявності засобів пожежогасіння та укомплектованої медичної аптечки.

2.4. Перевірити наявність і справність торгово-технологічного обладнання, а також необхідного інвентарю, наявність захисного заземлення на викорстовуваному електрообладнанні.

2.5. Тара та інвентар повинні мати постійні закріплені за ними місця.

2.6. Перевірити правильність встановлення настільних товарних ваг (ваги повинні бути встановлені на рівній площині та міцно опиратися на всі точки опори).

2.7. Перевірити гостроту ножа на обладнанні для нарізання гастрономічних продуктів, надійність його кріплення та наявність захисного щитка.

2.8. Усі використовувані ручні ножі повинні бути гостро заточеними, мати гладенькі і міцно насаджені дерев’яні ручки. Ручки повинні бути без задирок та мати захисні обмежувальні виступи.

2.9. Забезпечити розміщення товарів, а також інвентарю в оптимальних зонах їх досягнення та в межах зручності.

2.10. Повідомити про виявлені недоліки безпосереднє керівництво для вжиття заходів щодо усунення несправностей обладнання, інвентарю, електропроводки тощо.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи продавець повинен:

 • вживати заходів, щодо утримання робочого місця в чистоті і порядку, не допускати захаращення його тарою та іншими предметами;
 • забезпечувати зручне розміщення товару та інвентарю для запобігання зайвих переходів і рухів;
 • працювати на справному торгівельно-технологічному обладнанні;
 • використовувати для відкривання консервованої продукції та іншої тари відповідні спеціальні інструменти;
 • бути обережним при роботі з ножем при нарізанні продуктів вручну — ніж тримати лезом від себе;
 • при розфасовці для продажу муки, крохмалю та інших продуктів, які виділяють пил, використовувати респіратор;
 • переносити гострі й колючі інструменти в чохлах.

3.2. Торгівельне приміщення повинно бути обладнане міцними і надійно закріпленими стелажами.

3.3. Для зняття товару з верхніх полиць продавцю слід використовувати приставну драбину, яка повинна мати пристосування проти ковзання.

3.4. Під час роботи не допускається:

 • працювати при знятих і пошкоджених захисних кожухах (щитках) обладнання та торкатися до його рухомих частин;
 • працювати за недостатньої освітленості робочого місця;
 • торкатися елементів електрифікованого обладнання вологими руками;
 • перевіряти гостроту ножа рукою;
 • переносити товар у несправній тарі;
 • зберігати товари навалом та впритул до приладів і труб опалення;
 • курити, зберігати та вживати їжу безпосередньо на робочому місці.

Курити на підприємстві — можна чи зась?

3.5. При розміщенні товару на візку необхідно стежити, щоб він лежав надійно та не міг впасти під час руху.

3.6. При виконанні вручну робіт з підіймання і переміщення товарів слід керуватися вимогами, викладеними у:

 • Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241;
 • Правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Від’єднати всі прилади (механізми), що споживають електроенергію від електромережі, провести санітарне оброблення та чищення обладнання.

4.2. Розмістити інструмент, пристрої, пристосування у відведеному для зберігання місці.

4.3. Забезпечити прибирання робочого місця від залишків продуктів та інших предметів.

4.4. Зняти спецодяг, засоби захисту, очистити їх від бруду, помістити їх у відведене для зберігання місце.

4.5. Умитися (прийняти душ), переодягнутися та повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки (надзвичайні події), які спостерігалися під час роботи, та заходи, вжиті для їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації (замиканні електропроводки, задимленні, іскрінні, появі сторонніх звуків, запахів тощо), які можуть призвести до травмування людей, слід негайно припинити роботу, від’єднати обладнання від електромережі, відгородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб.

5.2. Про те, що сталося, негайно повідомити керівництво підприємства та відповідні аварійні служби.

5.3. У випаду пожежі потрібно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.5. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварії.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді