Інструкція з охорони праці для швачки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для швачки є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для швачки при виконанні робіт згідно з її обов’язками та кваліфікаційним розрядом. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці швачки є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для швачки при виконанні робіт згідно з її обов’язками та кваліфікаційним розрядом.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • НПАОП 18.2-1.04-13. Правила охорони праці для працівників швейного виробництва.

Дізнайтеся, коли переглядати інструкцію

1.3. Швачкою може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Працюючи на універсальних швейних машинах човникового та ланцюжкового стібка, швачка повинна знати:

 • будову швацьких машин різних систем і правила догляду за ними;
 • види швів, строчок, окантовок тощо;
 • технічні умови на шиття;
 • способи розкрою заготовок;
 • методи закріплення матеріалу;
 • види та якість пошивних матеріалів,
 • методи і прийоми безпечного виконання робіт;
 • правила виконання інших робіт згідно з кваліфікаційним розрядом.

1.5. Виконуючи свої обов’язки швачка повинна:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати об’єм кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.6. Під час роботи на швачку можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: шум, монотонність робочих процесів, травмування рухомими частинами виробничого обладнання (швейної машини, транспортерної стрічки тощо), недостатнє освітлення робочої зони, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.7. Швачка забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту, згідно з умовами колективного договору підприємства, з урахуванням нормативів, встановлених для відповідних галузей промисловості.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи швачка повинна:

 • прийняти зміну від працівника та дізнатися від нього про факти несправності обладнання та інші нештатні ситуації, що трапились під час зміни;
 • одягнути спецодяг і робоче взуття;
 • оглянути робоче місце, прибрати непотрібні речі, розташувати належним чином інструменти, пристосування, матеріали;
 • переконатись у відсутності пошкоджень електричного шнура живлення швейної машини, перевірити візуально кріплення заземлювального пристрою;
 • перевірити справність пускової педалі, наявність і справність захисних огороджень та запобіжних пристосувань;
 • включити машину та перевірити її роботу на холостому ходу.

2.2. Про виявлені несправності електропроводки, обладнання, інвентарю та про інші недоліки швачка повинна повідомити керівника (майстра) для вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Швачка зобов’язана виконувати тільки ту роботу, яка їй доручена та щодо якої вона проінструктована.

3.2. Забороняється доторкатися до відкритих струмовідних частин швейної машини та оголених проводів.

3.3. Необхідно дотримуватись технологічних вимог, постійно слідкуючи за безпечним положенням рук відносно робочих органів машини.

3.4. Під час прокладання шва тканину необхідно тримати руками з обох боків від голки.

3.5. Заправляти верхню і нижню нитки та змінювати голку слід при вимкненому двигуні машини і лише тоді, коли голководій перебуває у крайньому верхньому положенні, а нога не стоїть на пусковій педалі машини.

3.6. На стиках швів та інших потовщеннях необхідно плавно уповільнювати хід машини щоб уникнути поломки голки та ймовірного травмування.

3.7. Котушки ниток, ножиці, викрутки та інші інструменти слід зберігати в спеціально відведеному місці, не допускаючи їх розташування біля частин машини, що обертаються.

3.8. Необхідно постійно слідкувати за якістю голок та своєчасно міняти тупі й зігнуті голки.

3.9. При змащуванні необхідно надійно притримувати піднятий корпус машини однією рукою, щоб не допустити його раптового падіння в гніздо.

3.10. У випадку припинення подачі електроенергії необхідно негайно вимкнути машину.

3.11. Не дозволяється:

 • допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;
 • нахиляти голову близько до машини, що може призвести до захоплення волосся чи удару ниткопритягувачем;
 • торкатися руками до частин машини, голки та транспортера, що рухаються;
 • гальмувати рукою махове колесо (шків) при зупинці машини;
 • відчиняти та знімати огородження і запобіжні пристрої під час роботи машини;
 • кидати відпрацьовані і зламані голки та інші гострі предмети в місця зберігання відходів, а також на підлогу;
 • захаращувати продукцією, матеріалами і відходами своє робоче місце;
 • діставати нитки, клаптики тканини та інші предмети, що потрапили в привідний чи човниковий механізми при увімкненому електроприводі;
 • залишати ввімкненою машину під час перерви в роботі;
 • здійснювати прибирання робочого місця при увімкненому електроприводі машини.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи швейну машину необхідно від’єднати від електроживлення, почистити та змастити.

4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати сміття і сторонні предмети.

4.3. Інструменти і пристрої слід помістити у відповідне місце.

4.4. Передати у встановленому порядку зміну змінному працівникові.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

4.6. Повідомити безпосереднього керівника про всі несправності та інші надзвичайні події, які відбулися під час роботи, а також про вжиті заходи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, швачка зобов’язана негайно від’єднати механізм від електроживлення та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Слід негайно проінформувати про інцидент, що стався керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу місця роботи, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді