Інструкція з охорони праці для штукатура

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для штукатура є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для штукатура при виконанні робіт згідно з його обов’язками та кваліфікаційним розрядом. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці штукатура є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для штукатура.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
 • Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 27.03.2007 № 62;
 • ДБН А.3.2-2-2009. ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.

1.3. Штукатуром може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Штукатур повинен знати правила та володіти прийомами:

 • виконання робіт згідно з технологічними картами;
 • встановлення маяків на стінах (інших поверхнях) для подальшого проведення штукатурних робіт;
 • оброблення швів між перекриттями і стіновими панелями, а також внутрішніх кутів;
 • виготовлення декоративних штукатурок, а також спеціальних розчинів для термічних, вологостійких і звукопоглинальних покриттів;
 • виконання поліпшеного штукатурення стель і стін (дверні та віконні скоси, ніші, стельові балки, колони, пілястри тощо);
 • штукатурення архітектурних елементів з криволінійною поверхнею (вручну і машинним способом);
 • виконання робіт з допомогою ручних електричних і пневматичних інструментів;
 • методами і прийомами безпечного виконання робіт, зокрема виконання робіт на висоті тощо.

1.5. Виконуючи правила охорони праці штукатур повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати кваліфікаційні вимоги відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.6. Під час роботи на штукатура можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання, падіння працівника (предметів) з висоти, недостатнє освітлення робочої зони, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.7. Штукатур забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, перелік яких встановлюється колективним договором підприємства, з урахуванням нормативів, встановлених для різних галузей промисловості.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи штукатур повинен отримати завдання від безпосереднього керівника (виконроба) про порядок і безпечні прийоми виконання роботи, оглянути робоче місце, прибрати непотрібні речі, підготувати і розташувати матеріали, інструмент, механізми.

2.2. Розчинонасоси, форсунки, шланги, дозатори й інше устаткування, а також обладнання для подачі розчину повинні бути справними.

2.3. Слід пересвідчитися у забезпеченості робочого місця інвентарними огородженнями, перевірити справність засобів підмащування, риштувань і колисок, які повинні бути виготовлені за типовими проектами та встановлені згідно з проектами виконання робіт.

2.4. Перевірити наявність необхідних для роботи матеріалів.

2.5. При використанні самопіднімальної причіпної колиски — випробувати її роботу на статичне і динамічне навантаження.

2.6. Рукоятки ручного інструмента повинні бути гладенькі (без тріщин і задирок) та добре припасовані.

2.7. Одягнути спецодяг, спецвзуття, запобіжний пояс та захисну каску.

2.8. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю штукатур повинен повідомити керівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Штукатур зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.

3.2. Забороняється доторкатися до відкритих струмовідних частин електроустаткування та оголених проводів. Включення в мережу механізованих інструментів, механізмів та інших струмоприймачів дозволяється здійснювати лише з допомогою призначених для цього пристроїв.

3.3. Зовнішні штукатурні роботи виконуються з інвентарних риштувань, а відновлення штукатурки в окремих місцях фасадів — з пересувних вишок, підіймальних помостів і підвісних колисок. Просвіт між стіною і робочим настилом засобу підмащування не повинен перевищувати 0,15 м. Працювати на випадкових пристосуваннях забороняється.

3.4. Підмостки всередині будинку дозволяється ставити тільки на надійне покриття чи підлогу.

3.5. Розташування вантажу на риштуваннях і підмостках повинно здійснюватися за схемою з урахуванням величини навантаження, яке допускається для цього типу риштувань чи підмостків.

3.6. При подачі розчину на робочі місця краном або підіймальним механізмом тара (бадя, ящик) повинна бути обладнана спеціальним пристосуванням, яке унеможливлює виливання суміші.

3.7. Під час виконання штукатурних робіт на висоті 1,5 м і вище, у разі відсутності тимчасового огородження, працівник повинен користуватися запобіжним поясом, закріпленим до надійної частини будівлі або до люльки (місце кріплення карабіна визначається керівником робіт).

3.8. Особи, які працюють на колисках, повинні бути проінструктовані щодо безпечного її використання, особливостей керування лебідкою, граничного навантаження і допустимої швидкості підйому колиски.

3.9. Під час виконання дрібних внутрішніх робіт застосовують переносні металеві драбини.

3.10. У приміщеннях, де ведуться роботи з використанням синтетичних матеріалів, клеєвих мастик і ґрунтовок, повинна бути налагоджена робота витяжної вентиляції.

3.11. Для освітлення робочого місця необхідно встановлювати світильники таким чином, щоб не засліплювати працівників.

3.12. Робоче місце штукатура необхідно систематично очищати від залишків матеріалів і будівельного сміття.

3.13. Не дозволяється:

 • перебування людей під вантажем, що переміщується підіймальним механізмом;
 • розбирання, ремонтування і чищення штукатурних машин та устаткування на риштуваннях та помостах;
 • сідати чи ставати на поручні риштувань або помостів;
 • перебування на риштуваннях чи помостах сторонніх осіб;
 • підніматися на риштування та спускатися з них по стійках риштувань;
 • класти інструменти на поручні колиски;
 • скидати матеріали, сміття тощо з висоти з підмостків чи риштувань;
 • виконання штукатурних робіт на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при снігопаді, ожеледиці, грозі або тумані, що унеможливлює видимість у межах виконання робіт.

Перевірте свої знання з охорони праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи використовувані електричні інструменти і пристрої необхідно від’єднати від електромережі.

4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати будівельне сміття і сторонні предмети.

4.3. Очистити інструменти, пристрої та покласти їх у відповідне місце.

4.4. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, штукатур зобов’язаний негайно від’єднати механізми та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Проінформувати про інцидент, що стався керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу місця роботи, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді