Проекти виконання робіт

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Проект виконання робіт — це вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію й умови виконання будівельних робіт. У статті ви зможете скачати зразок ПВР.

Проект виконання робіт. Зразок

Проект виконання робіт. Скачати приклад

Проекти виконання робіт у будівництві

Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних  рішень та інших заходів на забезпечення комплексної безпеки будівництва, реалізацію проектних рішень з дотриманням вимог законодавства та нормативних документів.

Вимоги з охорони праці на будівельному майданчику

Це вимагає, щоб будівельні роботи виконувалися на підставі відповідного проекту виконання робіт (далі — ПВР), який слугуватиме одним із основних робочих проектів на будмайданчику.

Якщо будівництво буде вестися без ПВР, і це буде встановлено при перевірці, підприємство можуть притягнути до відповідальності.

Згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» ПВР має містити рішення з технології та організації виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва або окремих його черг, пускових комплексів, окремих видах чи етапах робіт, а також перелік необхідної виконавчої документації.

ПВР, як вид проєктно-технологічної документації, розробляється на підставі робочої документації та проекту організації будівництва (ПОБ). Він визначає й деталізує технологію, організацію і умови виконання будівельних робіт.

Довідково: ПОБ також є видом проектно-технологічної документації у складі проекту і  містить рішення з організації будівництва об'єкта в цілому та, за необхідності, черги, пускового комплексу, відокремленої частини, частини об'єкта будівництва, підготовчих робіт.

Проект виконання робіт повинен бути узгоджений з проектом організації будівництва (ПОБ) за такими основними показниками:

 • межі будівельного майданчика;
 • прийняті методи будівництва;
 • принципові рішення з організації і послідовності робіт;
 • вимоги щодо міцності, стійкості та надійності об’єкта будівництва;
 • вимоги щодо комплексної безпеки будівництва.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

ПВР має містити технологічні карти або схеми виконання окремих видів робіт, із зазначенням у них:

 • меж будівельного майданчика й видів огородження діючих і тимчасових підземних, надземних та повітряних мереж і комунікацій;
 • постійних й тимчасових доріг, схем руху транспортних засобів і механізмів;
 • місць встановлення будівельних і вантажопідіймальних машин та шляхів їх переміщення й зон їх дії;
 • місць виконання робіт, пов’язаних з використанням відкритого вогню (розігрів бітуму й готування мастик тощо)
 • небезпечних зон й зон робіт підвищеної небезпеки;
 • шляхів й засобів підйому працівників на робочі яруси (поверхи), а також підходів до об’єктів будівництва;
 • місць розташування:
  • постійних, споруджуваних і тимчасових об’єктів;
  • знаків геодезичної основи;
  • джерел і засобів енергопостачання та освітлення будівельного майданчика із зазначенням розташування заземлюючих контурів;
  • пристроїв для складання, зберігання і видалення будівельного сміття, відходів будівельних матеріалів;
  • майданчиків і приміщень для складування матеріалів і конструкцій;
  • приміщень для санітарно-побутового обслуговування будівельників, питних установок, місць відпочинку.

Оскільки законодавство рекомендує включати до ПВР заходи, які будуть забезпечувати комплексну безпеку будівництва, то з цією метою слід передбачати в ПВР окремий розділ з охорони праці.

Цей розділ повинен містити підрозділи:

 • з правил/вимог безпеки під час окремих будівельних робіт — роботи на висоті, монтажні, земляні роботи тощо;
 • з правил пожежної безпеки.

При формуванні цього розділу враховуйте такі особливості об’єкта, як:

 • геологічне розташування;
 • комунікації, які проходять через територію будівельного майданчика, — теплотраса, труби водопостачання, лінії електропередачі;
 • розташування в межах або поза межами населених пунктів;
 • наявність у межах території майданчика або поблизу неї автодоріг, залізничних шляхів тощо.

Розробка ПВР

Перелік ПВР, необхідних для будівництва об’єкта, та ступінь їх деталізації встановлюється з урахуванням обсягів робіт, їх складності та ступеня механізації, розподілу обов’язків між виконавцями, поетапних змін виробничих умов, категорії складності об’єкта будівництва, категорії відповідальності окремих конструкцій тощо.

Також під час розробки ПВР до уваги беруться характеристики матеріалів і конструкцій, задіяних будівельних машин, обладнання, технічних засобів та умови виконання робіт.

Орієнтовний склад і зміст ПВР визначається на основі Додатка K до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

У складі ПВР основними документами є:

 • об’єктний будівельний генплан на виконання відповідного етапу робіт на об’єкті будівництва;
 • за необхідності технологічні карти або схеми;
 • схеми спільної роботи будівельних механізмів та/або обладнання;
 • пояснювальна записка.

Форми документів у складі ПВР приймаються згідно з Додатком Л до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

Вихідними матеріалами для розроблення ПВР є:

 • ПОБ;
 • робоча документація;
 • умови поставки матеріалів, конструкцій, готових виробів і устаткування, виробничо-технологічної комплектації і перевезення будівельних вантажів;
 • умови використання будівельних машин і транспортних засобів;
 • умови забезпечення робочими кадрами будівельників з основних професій, можливі режими використання робочого часу, а в необхідних випадках – умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
 • матеріали і результати технічного обстеження навяних будівель та споруд при їх реконструкції, капітальному ремонті чи технічному переоснащенні, а також вимоги до виконання будівельних робіт в умовах діючого об’єкта (виробництва);
 • матеріали і результати технічного обстеження прилеглих будівель та споруд, а також вимоги до виконання робіт в умовах ущільненої наявної забудови.

Зверніть увагу, що у ПВР має визначатися склад та параметри операційного контролю за будівельними процесами (технологічними операціями).

При виконанні капітального ремонту об'єкта будівництва на підставі дефектних актів, за необхідності, також розробляється проект виконання робіт з ремонту.

ПВР розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона виконує. Для складних видів робіт ПВР розробляється із залученням проектних організацій (зокрема у складі проектної документації) або науково-дослідних організацій відповідного напряму діяльності.

Також обов’язковою є експертиза проєктно-технічної документації, яку проводять організації, що отримали право провадити такий вид діяльності (п. 4.4 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»; НПАОП 45.2-7.02-12).

ПВР при виконанні робіт на висоті

При розробці проектів виконання робіт враховують також вимоги ще одного нормативного акта — Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (далі — Правила № 62).

Зокрема, у Правилах вказано, що:

 • до нарядів додаються проекти виконання робіт чи технологічні карти за рішенням  осіб, які мають право видачі нарядів;
 • типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті мають зазначатися не лише у наряді-допуску для виконання робіт на висоті, а також й у ПВР.

На кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, тобто робіт у безопорному просторі та на конструкціях споруд, будівель тощо з використанням верхолазного спорядження, які виконуються за нарядами-допусками.

Що стосується проведення окремих видів робіт з урахуванням ПВР, то в Правилах зазначено таке:

Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту робіт, а також у  нічний  час  при  недостатній  освітленості та якщо температура повітря вище плюс 35 град. С або нижче мінус 20 град. С. Невідкладні роботи на висоті в більш складних погодних умовах (при інших температурах тощо) виконуються за рішенням роботодавця. При цьому в ПВР слід передбачити додаткові заходи безпеки, що відповідають цим умовам.

Опорні й страхувальні канати, що використовуються під час виконання робіт, мають бути по всій довжині цільними. Не допускається штучне їх подовження шляхом зав'язування, сплетення тощо. Максимальна довжина опорних і страхувальних канатів, місця закріплення страхувальних канатів і карабінів запобіжних поясів працівників визначається у ПВР.  

Вимогам ПВР або технологічних карт мають відповідати місця установки, способи кріплення лебідок та розташування блоків. Відповідно до ПВР виконується робота з колисок.

Роботу з механізованих пересувних помостів виконують з дотриманням послідовності, вказаної в ПВР. Забороняється розбирати риштування, настили, конструкції способом обвалення. Їх розбирання виконується тільки з дотриманням послідовності, передбаченої ПВР.

За нарядом та ПВР здійснюються:

 • роботи на димових трубах;
 • роботи з монтажу чи демонтажу стальних, залізобетонних та збірних конструкцій.

Установка панелей у проектне положення, їх закріплення, розстропування, зварювання та замонолічування згідно з ПВР проводиться із самопіднімальних колисок, підйомників.

У ПВР зазначається необхідність використання інвентарних стропів, вантажозахоплювальних пристосувань при стропуванні конструкцій та безпечні методи зняття стропів, траверс тощо з установлених конструкцій.

Проекти виконання робіт  Як убезпечити підприємство від відповідальності, якщо підрядник не дотримує вимог безпеки

При виконанні робіт з використанням відкритого вогню (електрозварювальних, газозварювальних), різальних, обертових інструментів тощо в наряді (ПВР) також передбачають додаткові заходи безпеки.

Варто пам’ятати, що при виконанні робіт у безопорному просторі не дозволяється:

 • використовувати опори й кріплення, не зазначені в ПВР або технологічних картах (нарядах);
 • робити спуск по опорному канату без застосування захисних рукавиць;
 • виконувати газоелектрозварювальні роботи, роботи із застосуванням механічного й електричного різального інструменту, гарячих бітумних мастик з використанням неметалічного стропа й без використання додаткових заходів захисту працівника, опорних і страхувальних канатів, робочого сидіння;
 • застосовувати не за призначенням, несправне, яке не пройшло чергового випробування, верхолазне спорядження, а також засоби захисту, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті  4 Правил № 62;
 • застосовувати не передбачені ПВР (технологічними картами) прийоми (методи) виконання робіт;
 • вести роботи під незакріпленими конструкціями, устаткуванням та ін.

Між працівниками, що виконують роботи на висоті, забезпечується постійна взаємодія за допомогою надійних засобів сигналізації й зв'язку, які, по змозі, повинні бути малогабаритними, у  міцному корпусі, простими в користуванні та мати автономне живлення.

Під  час одночасного виконання робіт декількома організаціями на будівельному об'єкті, майданчику тощо роботи механізованими інструментами виконуються відповідно до розробленого та затвердженого ПВР.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді