Зразок Програми вступного інструктажу з охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Що таке програма вступного інструктажу з охорони праці? Як скласти програму вступного інструктажу з охорони праці на підприємстві? Який перелік перелік питань вступного інструктажу розглядається в програмі? Щоб зекономити ваш час, пропонуємо скачати готовий зразок програми, розроблений експертом.

Закон про охорону праці скеровує: працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи повинні проходити коштом роботодавця інструктаж з охорони праці. Тих, хто не пройшов інструктаж, не допускають до роботи.

Як організувати інструктажі, визначає розділ 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

Чотири запитання про інструктажі під час воєнного стану

Вимоги до вступного інструктажу з ОП

Вступний інструктаж з охорони праці — це перше, з чим стикається працівник на новій роботі. Його проводять або до початку роботи в перший робочий день, або напередодні, якщо вже є наказ про прийняття на роботу.

Проводити вступний інструктаж може спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець за наказом/розпорядженням роботодавця. Такий фахівець має попередньо пройти навчання і перевірку знань із питань охорони праці відповідно до Типового положення.

Особа, яка проводить інструктаж, знайомить працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами з охорони праці, звертає увагу на особливості виробництва, відповідає на запитання.

Під час вступного інструктажу потрібно роз’яснити:

 • основні вимоги Закону про охорону праці та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, Кодексу законів про працю України щодо прав, обов’язків і відповідальності працівників з питань охорони праці;
 • правила поведінки працівників на території підприємства, під час пожеж та стихійних лих, а також правила надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві і правил поведінки у разіаварії (ст. 18 Закону про охорону праці);
 • дії у разі аварійних ситуацій на підприємстві, пов’язаних із безпосередньою загрозою для їхнього життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні й захисні заходи (п. 2.2 розд. ІІ Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 № 67).
 • вимоги до системи управління охороною праці (СУОП), що діє на підприємстві.

Вступний інструктаж проводять за програмою вступного інструктажу, розробленою інженером з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються роботодавцем. У наказі, яким затверджують програму вступного інструктажу, вказують також, якою має бути тривалість вступного інструктажу.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Правильно його організувати допоможуть зразки необхідних документів.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці

Програма вступного інструктажу з охорони праці — це нормативний акт, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні робіт певного виду або професії. Зміст програми нормативно-правові акти не регламентують.

З огляду на мету цього інструктажу під час його проведення працівники мають отримати інформацію, яку передбачає законодавство з охорони праці та яку їм не нададуть протягом подальшого навчання, зокрема первинного інструктажу на робочому місці.

Зокрема, програма вступного інструктажу з охорони праці має розкривати інформацію, викладену в таких нормативних документах:

 • статті 5–8, 13, 14, 17, 18, 41, 42, 44 Закону про охорону праці;
 • статті 21, 29, 40, 46, 50, 51, 54, 66, 70, 139, 149 Кодексу законів про працю України;
 • статті 35, 36, 39, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV;
 • Типове положення;
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі, затверджені наказом Міністерства економіку України від 09.03.2023 № 1268;
 • Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804;
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337;
 • пункт 3 розділу ІІ та розділ VIII Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417.

Оскільки Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 № 444, передбачає вступний інструктаж із пожежної безпеки, цю тему слід також внести до програми вступного інструктажу з ОП.

Основний обсяг інформації вступного інструктажу потрібно зорієнтувати на працівників, яких приймають на постійну або тимчасову роботу. 

Після проходження робітником інструктажу результат обов’язково реєструється у журналі вступного інструктажу (з підписами працівника та фахівця, який проводив такий інструктаж). Також факт, що працівник пройшов вступний інструктаж, фіксують у наказі про прийняття на роботу.

Які питання розглядаються в програмі вступного інструктажу з ОП

Серед іншого програма вступного інструктажу з питань охорони праці може охоплювати такий перелік питань:

 1. Загальні правила поведінки працівників на території підприємства.
 2. Основні положення Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кодексу законів про працю України.
 3. Основні небезпечні й шкідливі виробничі чинники та засоби захисту від них.
 4. Основні вимоги гігієни праці.
 5. Загальні вимоги протипожежної безпеки.
 6. Основи електробезпеки в установі.
 7. Нещасний випадок на виробництві.
 8. Домедична допомога потерпілим.

Загалом питань може висвітлюватися більше залежно від специфіки виробництва, небезпеки, рівня організації охорони праці та пожежної безпеки тощо. Перед затвердженням програми проведення вступного інструктажу з охорони праці на підприємстві перелік питань попередньо обговорюють відповідні фахівці та служби.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праціВи маєте це знати!

Такого документа, як Інструкція вступного інструктажу з охорони праці — не існує. Керуйтеся програмою вступного інструктажу, яку розробляє служба охорони праці відповідно до особливостей виробництва та затверджує роботодавець.

Як проводити інструктажі з пожежної безпекизміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді