Складаємо наряд-допуск для виконання робіт на висоті

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті передбачена видача наряду-допуску для виконання робіт на висоті. Про особливості складання цього документа читайте у статті.

 

 

 

До робіт, які виконуються за нарядом-допуском, належать роботи, пов’язані з підвищеним виробничим ризиком, та такі, що потребують попередньої підготовки робочого місця.

Наряд-допуск — викладене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне ведення робіт.

На підприємстві наказом керівника затверджують:

  • перелік осіб, які мають право видавати наряди-допуски та бути відповідальними керівниками робіт підвищеної небезпеки;
  • перелік робіт, що виконуються за нарядом-допуском (щорічно переглядається).

З наказами ознайомлюють під підпис осіб, на яких покладено ці обов’язки.

На які види робіт із підвищеною небезпекою оформлювати наряд-допуск

Наряд-допуск для виконання робіт на висоті

Правилами охорони праці при роботі на висоті, затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07; далі — Правила № 62), передбачено, що на кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей виробництва роботодавець має затвердити наказом перелік робіт на висоті, які працівники виконують за нарядами-допусками.

Однак не у всіх нормативних актах, де йдеться про необхідність видачі наряду-допуску, згадуються роботи на висоті. Наприклад, додаток К до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12) містить Орієнтовний перелік місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск, у якому відсутні роботи на висоті.

На який строк видають наряд-допуск

Відповідно до підпункту 1.7.2 Правил № 62 наряд-допуск для виконання робіт на висоті видають на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше ніж 15 календарних днів від дня початку роботи. Його можна продовжити один раз на строк не більше ніж 15 календарних днів від дня продовження. Тобто максимальний строк дії наряду-допуску — 30 календарних днів.

У разі виникнення у процесі виконання робіт небезпечних або шкідливих виробничих чинників, не передбачених нарядом-допуском, роботи необхідно припинити, наряд-допуск анулювати й поновити роботи лише після видачі нового наряду-допуску.

Структура наряду-допуску для виконання робіт на висоті

Форма наряду-допуску для виконання робіт на висоті складається з двох окремих частин:

  • наряд — визначає зміст завдання, місце, час початку і закінчення роботи, необхідні заходи безпеки та осіб, відповідальних за безпеку проведення робіт;
  • допуск — визначає склад бригади, організаційно-технічні заходи, які гарантують правильність підготовки робочого місця, достатність вжитих заходів безпеки, після виконання яких члени бригади мають право розпочати роботи.

Отже, наряд визначає конкретний обсяг виконуваних робіт і вказує на організаційно-технічні заходи щодо їх виконання, а допуск є невід’ємною частиною наряду-допуску, що визначає людський чинник у виконуваних видах робіт.

Допуск до робіт може оформлюватись як на загальний термін проведення робіт, так і на щоденне виконання робіт. Так, щоденний допуск характерний для проведення робіт в умовах, коли виникає потреба тимчасового відключення обладнання та вжиття заходів, необхідних для запобігання помилкового включення, появи напруги або тиску в інженерних комунікаціях та впливу шкідливих речовин у робочій зоні.

Строк зберігання наряду-допуску для виконання робіт на висоті

Строк зберігання наряду-допуску залежить від видів виконуваних робіт. Видача та повернення нарядів-допусків реєструється у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

 

Наряд-допуск може оформлюватись як на виконання робіт в одному робочому місці, так і на послідовне виконання однотипних робіт у декількох робочих місцях.

Однотипні роботи, які виконують працівники відповідної кваліфікації (спеціалізована бригада) та які не потребують підготовки робочої зони, допускається виконувати без наряду-допуску (за розпорядженням або в порядку поточної експлуатації). Крім того, за розпорядженням, без оформлення наряду-допуску, працівники можуть виконувати невідкладні роботи у разі аварійної ситуації, ліквідації наслідків стихійного лиха, катастрофи або аварії. Але обов’язкова умова — вони мають дотримувати заходів безпеки під безпосереднім наглядом відповідальної посадової особи.

Центральна частина статичний блок 2