Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Роботодавець зобов’язаний вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете інформацію про ведення такого журналу та зможете скачати відповідну форму.

Нормативна база

Робота підвищеної небезпеки — це робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба у професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю (пп. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; далі — Типове положення).

Як отримати дозвіл або декларацію на роботи підвищеної небезпеки

На будь-якому підприємстві, діяльність якого передбачає виконання небезпечних робіт, потрібно затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються за нарядами-допусками, оформити та видати наряд-допуск на безпосереднє проведення робіт із підвищеною небезпекою, організувати навчання рацівників, які залучені до виконання робіт підвищеної небезпеки, та здійснити низку інших заходів.

Наряд-допуск — складене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення робіт, що визначає їх зміст, місце, час початку та закінчення, необхідні заходи безпеки, склад виконавців робіт і осіб, які відповідають за безпечне виконання робіт.

Видачу наряду-допуску реєструють у журналі реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Зразок журналу реєстрації нарядів-допусків

Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

В Україні немає єдиного нормативного акта, яким був би врегульований порядок видачі нарядів-допусків на виконання робіт із підвищеною небезпекою. Так само законодавством не передбачено єдиної для всіх галузей форми журналу реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою. У статті розповідаємо, як діяти в такій ситуації.

Журнал реєстрації нарядів допусків

У більшості галузей промисловості встановлені свої правила виконання робіт підвищеної небезпеки, затверджені форми бланків наряду-допуску та форма відповідного журналу для їх реєстрації. У такому випадку суб’єкту господарювання необхідно керуватися відповідним галузевим документом.

Зокрема, журнал реєстрації нарядів допусків наведено в таких нормативних актах:

 1. ДБН А.3.2-2-2009. «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
 2. Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 04.07. 2019 № 1045.
 3. Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 18.04.2017 № 635.
 4. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені  
  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62.

Для уніфікації та однозначності форм нарядів-допусків і журналів їх обліку на підприємстві слід розробити Типове положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт із підвищеною небезпекою. Як додаток до цього Положення затверджують журнал реєстрації нарядів-допусків.

Такий підхід буде дуже корисним для суб’єктів господарювання, які проводять роботи у багатьох сферах господарювання (умовах виробництва) і які на сьогодні, відповідно до чинних нормативних вимог, мають використовувати три та більше форм нарядів-допусків.

З урахуванням специфіки галузі, в якій працює підприємство, під час розробки Положення повинні враховуватись профільні стандарти, форми, нормативи та вимоги регуляторних органів.

Зразок Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Порядок ведення журналу реєстрації нарядів допусків

Журнал допоможе допускачеві зареєструвати наряд-допуск, зокрема зазначити дату, час і об'єкт, де проводитимуться роботи підвищеної небезпеки. Як правило, у журналі зазначаються такі відомості:

 • номер наряду-допуску;
 • дата видання наряду-допуску;
 • прізвище, ім’я, по батькові та посада відповідальної особи за виконання робіт підвищеної небезпеки, яка видала наряд-допуск;
 • місце (адреса) проведення роботи та її характер;
 • прізвище, ім’я, по батькові, посада виконавця робіт;
 • підпис особи (виконавця робіт) про одержання наряду-допуску і дата одержання;
 • позначка про закінчення робіт і закриття наряду-допуску тощо.

Журнал реєстрації нарядів-допусків ведуть у тому структурному підрозділі компанії, де видають наряди-допуски.

Записи до журналу реєстрації нарядів-допусків ведуть розбірливим почерком без виправлень. Якщо під час оформлення запису припустилися помилки, такий запис перекреслюють і роблять інший.

Сторінки журналу реєстрації анарядів-допусків мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника структурного підрозділу.

Строк зберігання журналу реєстрації нарядів-допусків після останнього внесеного до них запису — три місяці.

Записи вносять у день видачі наряду-допуску. Нумерація записів має бути наскрізною упродовж заповнення журналу з першого запису до останнього, щоб унеможливити внесення записів не відповідно до фактичної дати видачі наряду-допуску.зміст

Центральна частина статичний блок 2