Вимоги до безпеки праці у будівництві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Охорона праці на будівництві має бути організована таким чином, щоб захистити як робітників, які виконують роботи на об’єкті, так і сторонніх осіб, котрі можуть опинитися біля будівельного майданчика. Держава чітко визначає нормативи та стандарти безпечної роботи, яких слід дотримуватися відповідним суб’єктам господарювання.

 

Якщо охорона праці та промислова безпека у будівництві організовані неналежним чином, наслідки можуть бути катастрофічними. Галузь будівництва завжди була одним із лідерів за рівнем виробничого травматизму. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році цей показник дещо знизився, адже багато підприємств не працювало. Однак у 2023 році будівельні підприємства почали відновлювати свою роботу. Тому зараз особливо важливо, щоб вона була організована відповідно до вимог чинного законодавства.

Про те, яких заходів вжити, аби запобігти виробничому травматизму, та як має бути організована охорона праці в галузі будівництва — далі.

Нормативне регулювання

Вимоги охорони праці на підприємствах, діяльність яких пов’язана із провадженням будівельно-монтажних робіт будь-якого типу, регламентуються ДБН А.3.2-2-2009. Крім того, це питання унормовано такими актами законодавства:

 • Правила з охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90);
 • Правила безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01).

Замовники, керівники будівництва, генеральні підрядники, підрядники, субпідрядники, фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, мають дотримуватися мінімальним вимогам з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 23.06.2017 № 1050 (далі — Мінімальні вимоги).

Першочергові етапи організації будівельних робіт

Визначивши зону будівництва, власник повинен провести комплекс підготовчих робіт. Початку будівництва має передувати здійснення таких організаційних заходів:

 • забезпечення об'єкта будівництва відповідною проєктною та проєктно-технологічною документацією;
 • оформлення документів дозвільного характеру щодо виконання підготовчих та будівельних робіт;
 • забезпечення комплексної безпеки будівництва
 • організація системи управління будівництвом;
 • припинення експлуатації будівель, що підлягають знесенню;
 • забезпечення будівництва під’їзними шляхами, електро-, тепло- і водопостачанням (у тому числі протипожежним), системою зв'язку, засобами пожежогасіння, тимчасовими будівлями та спорудами, засобами збирання, безпечного тимчасового зберігання та видалення відходів і вторинної сировини;
 • організація авторського та технічного нагляду, а за необхідності — науково-технічного супроводу
 • облаштування будівельного майданчика стендом з інформацією щодо об'єкта будівництва, замовника, проєктувальника та виконавців робіт, а також схемами з позначенням в'їздів, маршрутів проїзду, місць розвороту транспортних засобів, небезпечних зон
 • забезпечення об'єкта будівництва засобами цивільного та протипожежного захисту.

Вимоги до безпеки праці у будівництві  Охорона праці та пожежна безпека в проєкті виконання робіт для об’єкта будівництва

Учасники будівельного процесу

Процес будівництва триває за постійної взаємодії багатьох учасників. Це інвестор, забудовник, замовник, проєктувальник, постачальник, генпідрядник, субпідрядник.

Існує деяка відмінність у визначенні учасників будівельного виробництва. Так, у Вимогах № 1050 не згадуються забудовник і генеральний проєктувальник. Водночас вони фігурують у Загальних умовах  укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668 та ДБН В.1.2-12-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».

Вимоги № 1050 визначають таких осіб:

 • керівник будівництва — фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців із кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проєкту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції;
 • координатор із питань охорони праці на стадії будівництва — компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), що на стадії будівництва виконує завдання, які їй доручив замовник або керівник будівництва;
 • координатор із питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво — компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), що на стадії розроблення проєктної документації виконує завдання, які їй доручив замовник або керівник будівництва.

Розділ VII Вимог № 1050 визначає обов’язки замовника та керівника будівництва, а розділ VIII — обов’язки підрядника.

Підрядником є суб’єкт господарювання, який за договором будівельного підряду зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації. А замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик та передати затверджену проєктно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Відносини між замовником будівництва і підрядником, здійснюються на договірній основі. Це передбачено Цивільним і Господарським кодексами України.

Генеральний підрядник це підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

Володимир Шапінський експерт із охорони праці, Київ
Ознайомтеся з вимогами законодавства та порадами експерта, щоб організувати безпечну й комфортну роботу в теплий період року.

Охорона праці і промислова безпека у будівництві

Передусім генеральний підрядник повинен забезпечити виконання вимог ст. 21 Закону «Про охорону праці», яка передбачає одержання відповідного дозволу на здійснення робіт підвищеної небезпеки.

Роботи підвищеної небезпеки

Перелік видів таких робіт визначено Додатком 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107.

До робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу, Додатком, зокрема, віднесені і роботи з монтажу, демонтажу та капітального ремонту будинків і споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

Вимоги до безпеки праці у будівництві Зверніть увагу! Постановою КМУ від 20.12. 2022 № 1414 внесено зміни до Порядку № 1107, зокрема оновлено форму:

 • дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію (застосовування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • заяви на одержання такого дозволу;
 • заяви на продовження строку дії дозволу.

Крім того, Кабмін установив, що з 1 січня 2023 року підписання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також продовження строку їх дії здійснюється шляхом накладення електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перед початком виконання робіт у місцях, де діють або можуть виникнути небезпечні виробничі фактори, відповідальному виконавцю робіт необхідно видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Перелік місць і видів робіт, які можуть виконуватись тільки за нарядом-допуском, має бути складений з урахуванням специфіки роботи на об’єкті, на базі Переліку робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-2005).

Визначення відповідального за охорону праці на будівельному об'єкті

Згідно з п. 4.13 ДБН А.3.2-2-2009 під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, яка зобов’язана:

 • здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт;
 • перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику;
 • координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці та контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
 • унеможливити допуск на об’єкт будівництва сторонніх осіб та забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.

У випадку одночасного виконання робіт генпідрядником і субпідрядниками забезпечення виконання заходів з охорони праці загального характеру є обов’язком генпідрядника.

Крім того, перед початком виконання робіт на території підприємства або цеху замовник (підприємство) і генпідрядник за участю субпідрядних (підрядних) організацій зобов’язані скласти акт-допуск за формою згідно з додатком Д (п. 4.14 ДБН А.3.2-2-2009).

Вища школа Експертус Охорона праці - «Пожежна безпека на підприємстві»

Знаки безпеки на виробництві

Підприємство, відповідальне за виконання вимог охорони праці, повинне позначити небезпечні зони на майданчику інформативними знаками. 

До небезпечних зон належать ділянки:

 • біля неізольованих струмопровідних частин електроустановок;
 • біля неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше;
 • на яких може бути перевищено максимально-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, котрі не зайняті на роботах на цій території, а також осіб, що перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, забороняється.

Координатор з питань охорони праці на будівництві

Мінімальними вимогами встановлене правило, згідно з яким, якщо на будівельному майданчику будівельні роботи будуть виконувати або виконують два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Цим нормативним документом також регламентовано, що замовник або керівник будівництва зобов’язаний:

 • до початку виконання будівельних робіт скласти план з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009;
 • не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за відповідною формою, у разі якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищуватиме 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб або ж планований обсяг виконання будівельних робіт перевищуватиме 500 людино-днів.

Безпека праці в будівництві Дізнайтеся про Вимоги безпеки під час роботи з автобетонозмішувачем

Будівельний майданчик та робочі місця виконавців

Будівельні майданчики, дільниці та робочі місця мають бути облаштовані засобами індивідуального захисту та засобами колективного захисту, системами зв’язку та сигналізації, інструментами пожежогасіння тощо.

Безпека праці на будівництві

На будівельному майданчику мають виконуватись такі правила:

 • роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, зокрема спецодягом, питною водою та за потреби надавати їм медичне обслуговування;
 • на об’єкті слід мати аптечки з ліками, фіксувальні шини та інші засоби надання домедичної допомоги (якщо на роботах зайнято понад 300 осіб, то на території будівництва повинен функціонувати медичний пункт);
 • промислові та санітарно-побутові приміщення, зони відпочинку, проходи, робочі місця потрібно встановлювати у безпечних місцях;
 • проїзди, проходи на будівельних майданчиках не повинні мати вибоїн і регулярно повинні очищуватися від сміття, снігу, льоду, не захаращуватися сторонніми предметами;
 • віддалені одна від одної споруди, площадки, ділянки робіт слід обладнати засобами телефонного чи радіозв’язку;
 • зони безпосереднього виконання робіт необхідно закрити огороджувальними парканами;
 • на в’їзді до об’єкта слід установити план руху автотранспорту, для проїзду транспортних засобів і проходу пішоходів необхідно використовувати окремі входи та виходи;
 • якщо роботи виконуються в закритих приміщеннях, то таке приміщення має бути обладнане вентиляцією та освітленням.

Проводити роботи за недостатньої видимості забороняється.

eop.jpg

Вимоги щодо застосування технічного обладнання

Будівельне обладнання повинне відповідати нормам регуляторних актів і на нього повинна бути наявна технічна документація. Крім того:

 • не можна використовувати машини та устаткування без передбачених їх конструкцією перегородок, блокіраторів, сигнальних систем та інших запобіжних пристроїв;
 • на робочих місцях мають бути розташовані готові комплекти справного інструменту, інвентарю, вантажопідіймальні системи та засоби пожежогасіння;
 • робочий інвентар підлягає перевірці перед початком зміни, а також потребує періодичного огляду не рідше одного разу на 10 днів;
 • установку обладнання на об’єкті слід здійснювати відповідно до генерального плану проєкту виконання робіт;
 • розміщуючи устаткування на території об’єкта, слід унеможливити його раптове перекидання або самовільне пересування під дією вітру;
 • до керування і утримання будівельного обладнання допускаються робітники, які мають відповідну кваліфікацію і успішно пройшли перевірку знань із безпеки праці.  

Для кожного об’єкта слід затвердити інструкції з пожежної безпеки та пам’ятки про особливості роботи у вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях.

Робітники мають бути ознайомлені із внутрішніми протипожежними інструкціями до початку робіт. Додатково, перед робочими змінами для них проводиться інструктаж з питань безпечного виконання робіт.

Залежно від розміру та характеристики об’єкта роботодавець повинен закупити і встановити на об’єкті достатню кількість засобів боротьби з пожежами (вогнегасники, гідранти, місткості з піском тощо).

Місця зберігання інструментів пожежогасіння та підходи до них слід позначити на генеральному плані ділянки. 

Горючі речовини мають зберігатись у закритій тарі у безпечному місці.

Курити біля місць, де зберігаються горючі чи легкозаймисті речовини, заборонено, а користуватися джерелами відкритого вогню дозволяється тільки на відстані більш ніж 50 метрів від зазначених матеріалів.

Перед початком робіт у приміщеннях, де існує ризик виділення шкідливих газів, слід попередньо провести заміри стану повітряного середовища.

При виявленні концентрації небезпечних газів роботи повинні бути припинені для провітрювання робочих місць та забезпечення робітників відповідними засобами захисту.

Пам’ятайте, охорона праці на будівельному майданчику має бути організована належним чином. Невиконання підрядником (субпідрядником) заходів з безпеки праці може бути підставою для вжиття до нього санкцій, передбачених умовами відповідного договору та нормами законодавства.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді