Наказ про встановлення доплат за несприятливі умови праці

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наказ про доплату за шкідливі умови праці допоможе встановити доплату за шкідливі умови праці, підтверджені під час атестації робочих місць за умовами праці.

Власник підприємства або уповноважений ним органом повинен створити безпечні і нешкідливі умови праці (безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутові умови тощо). Це передбачено ст. 153 КЗпП України.

Алгоритм дій роботодавця щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці

Якщо шкідливі та небезпечні виробничі фактори неможливо повністю усунути, зокрема на важких роботах або на роботах, де існує підвищений ризик для здоров’я працівників, законодавець передбачає пільги та компенсації. Зокрема, працівники мають право на:

  • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
  • скорочення тривалості робочого часу;
  • додаткову оплачувану відпустку;
  • пільгову пенсію;
  • оплату праці у підвищеному розмірі тощо.

Керівник підприємства, на якому існує підвищений ризик для здоров’я працівників, після атестації робочих місць видає наказ, яким затверджує перелік шкідливих робіт та розмір доплат за них. 

Встановлення доплат за несприятливі умови праці

Для оцінки фактичного стану безпечності робочого місця працівника і визначення необхідності встановлення йому доплати та її розміру у різних сферах діяльності необхідно керуватися Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядком застосування галузевого переліку робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 № 387/22-78.

Доплата за шкідливі умови праці встановлюється після атестації робочих місць, для чого суб’єкт господарювання створює спеціальну експертну комісію.

У подальшому за висновком атестаційної комісії керівник підприємства видає наказ про встановлення доплат за шкідливі умови праці. Цим документом він затверджує перелік шкідливих робіт та розмір доплат за них. Така ж процедурна норма відображається і в додатку до колективного договору відповідного підприємства.

Скачайте наказ про доплату за шкідливі умови праці, розроблений нашим експертом, та адаптуйте його до умов вашого підприємства.зміст

Центральна частина статичний блок 2