Безпечна експлуатація будівельних колисок

Автор
головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці
У яких документах містяться вимоги щодо безпечної експлуатації будівельних колисок, як підвішувати колиску та чим вона має бути забезпечена. Більше про безпечну експлуатацію будівельних колисок дізнайтеся від експерта.

 

 

Будівельна колиска — це підвісна конструкція з робочим місцем, переміщуваним по висоті.

Будівельні колиски належать до засобів пiдмощування. Це пристрої, призначені для організації робочих місць при виконанні будівельно-монтажних робіт на висоті або глибині більше 1,3 м від рівня землі або перекриття.

За способом переміщення колиски поділяють на самопідіймальні та такі, що піднімаються за допомогою лебідок, розміщених на землі.

Колиски можуть бути у модульному (збірному) і звичайному (цілісному) виконанні. Найбільш поширені самопідіймальні колиски, оскільки порівняно з колисками, що мають виносну лебідку, для них необхідно менше робочої зони (прибудинкової території), а управління здійснюють безпосередньо з колиски.

Вимоги з охорони праці на будівельному майданчику

Нормативна база

Вимоги безпечної експлуатації будівельних колисок визначені такими нормативними документами:

 • ДСТУ Б В.2.8-39:2011 «Засоби підмощування. Загальні технічні умови» (аналог ГОСТ 24258-88);
 • розділ 7.3 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення»;
 • підрозділи 6.4, 7.11.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держпраці від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07);
 •  глава 3 розділу VI, глава 20 розділу VIІІ Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Мінсоцполітики від 19.01.2018 № 62 (НПАОП 0.00-1.80-18);
 • розділ 5.6 Правил охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90);
 • пункти VІ-64-VІ-96 додатка 19 до Правил безпечної експлуатації житлових і громадських будівель (НПАОП 45.21-1.04-79);
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13), вимоги електробезпеки — розділи 6, 7 Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджених Мінсоцполітики від 21.06.2001 № 272 (НПАОП 40.1-1.32-01).

Відповідно до пункту 95 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, робота з підйомних і підвісних колисок належить до робіт з підвищеною небезпекою.

Підйомники для підіймання працівників та колиски приводні для підіймання працівників входять до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (група А), затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 № 77 (далі — Перелік № 77).

Для експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку № 77, роботодавцю необхідно отримати дозвіл.

Переліком типів машин, до яких застосовують процедуру оцінювання відповідності машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин (п. 17 дод. 9 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62, далі — Технічний регламент безпеки машин), передбачено устатковання для підіймання людей або людей і вантажів, зокрема таке, де є ризик падіння з висоти понад три метри.

До роботи з будівельною колискою допускають осіб віком понад 18 років, які мають відповідний допуск до робіт на висоті: пройшли спеціальне навчання, медичний огляд щодо проведення робіт на висоті, інструктаж із безпеки праці (п. 1.13 НПАОП 0.00-1.15-07, пп. 5.6.26 НПАОП 45.2-1.02-90).

Роботи з будівельної колиски виконують за нарядом-допуском (після проведення цільового інструктажу) і під керівництвом особи, відповідальної за безпечну експлуатацію будівельних колисок (виконроба, майстра), призначеної наказом суб’єкта господарювання. Також має бути визначена особа, відповідальна за технічний стан будівельних колисок (п. 1.7 НПАОП 0.00-1.15-07; пп. 5.6.24 НПАОП 45.2-1.02-90; п. VІ-77, п. VІ-78 дод. 19 до НПАОП 45.21-1.04-79).

Технічні умови

Місця улаштування будівельних колисок, спосіб закріплення і розміщення підтримувальних засобів зазначають у проєктно-технологічній документації (наприклад проєкті виконання робіт). Це передбачено підпунктом 6.4.2 НПАОП 0.00-1.15-07 та підпунктом 5.6.32 НПАОП 45.2-1.02-90.

Спосіб підвішування колиски має унеможливлювати її перекидання. У робочому положенні колиску підвішують на двох робочих і двох запобіжних канатах, які мають бути надійно натягнуті вантажем, розташованим на відстані не менше ніж 0,2 м від поверхні землі (основи). Баластні та противагові засоби колиски, канати в місцях їх приєднання до колиски та барабана лебідки мають бути надійно закріплені. Міцність закріплення канатів до консолі необхідно перевіряти після кожного переміщення консолі. Кількість затискачів кріплення канатів колиски має бути не менше ніж три. Крок розміщення затискачів і довжина вільного кінця каната від останнього затискача має становити не менше шести діаметрів каната. Рух канатів під час піднімання та опускання колисок має бути вільним (п. 5.6.18 НПАОП 45.2-1.02-90; п. 2.14 розд. IV НПАОП 0.00-1.71-13).

На кожній колисці має бути табличка, де вказані:

 • завод-виробник;
 • дата випуску;
 • вантажопідйомність;
 • інвентарний номер, належність і дата чергової перевірки технічного стану (технічного опосвідчення);
 • противага консолі.

Усі написи мають бути добре видимі.

Канати, які використовують для підвішування колиски, мають бути з коефіцієнтом запасу міцності не менше 9; робочий настил колиски — витримувати навантаження не менше 2000 Н/м2; колиска — мати нормативне сигнальне пофарбування (п. 6.4.2 НПАОП 0.00-1.15-07).

 

Відповідно до додатка 12 до Технічного регламенту безпеки машин у технічній документації має бути комплект конструкторської документації, що містить:

 • загальний опис машини;
 • загальні креслення машини разом зі схемами кіл керування, а також відповідні описи і пояснення щодо роботи машини;
 • детальні креслення із розрахунками, результатами випробувань, сертифікатами тощо, які необхідні для перевірки відповідності машини вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я;
 • документацію з оцінювання ризиків, де відображені необхідні процедури (перелік вимог щодо безпеки та охорони здоров’я, які застосовують до машини; опис виконаних захисних заходів щодо зменшення визначених небезпек або зменшення ризиків і, за потреби, зазначені залишкові ризики, пов’язані з машиною;
 • застосовані національні стандарти та інші нормативні документи із зазначенням вимог щодо безпеки та охорони здоров’я;
 • усі технічні звіти, в яких представлені результати випробувань, проведених виробником або призначеним органом із оцінювання відповідності, обраним виробником або його уповноваженим представником;
 • копії інструкцій на машину;
 • за потреби — копії декларації про відповідність машини або іншого устатковання, вмонтованого в машину.

Колиска має бути забезпечена:

 • кінцевим вимикачем, що автоматично вимикає електропривод при підійманні колиски до верхнього робочого положення — до консолі на відстань 0,5—0,6 м (пп. 5.6.11 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • уловлювачем, при цьому максимальна висота падіння колиски до зупинки її уловлювачем — не більше 0,15 м (пп. 5.6.13 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • пристроєм для ручного опускання (наприклад, для опускання колиски у разі аварійного відімкнення електроживлення; пп. 5.6.17 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • двома незалежними автоматичними гальмами, при цьому один із гальмівних пристроїв має бути колодковим із коефіцієнтом запасу гальмування не менше 2, а інший — із коефіцієнтом запасу гальмування не менше 1,25 (пп. 5.6.12 НПАОП 45.2-1.02-90).

Не допускається тертя канатів по конструкціях, що виступають (п. 2.14 розд. IV НПАОП 0.00-1.71-13). У тих випадках, коли колиска може зачепитись за частини будівлі, що виступають, або коли її швидкість руху перевищує 20 м/хв, улаштовують напрямниці та вживають заходів щодо захисту людей від можливого травмування (пп. 5.6.28 НПАОП 45.2-1.02-90), при цьому канати мають бути захищені від тертя за частини будівлі, що виступають (пп. 5.6.32 НПАОП 45.2-1.02-90). Щоб унеможливити розхитування та розвертання колиски під час роботи, її утримують відтяжками (пп. 6.4.2 НПАОП 0.00-1.15-07).

Для запобігання доступу сторонніх осіб зона, пов’язана з роботою колиски, має бути огороджена відповідно до вимог ДСТУ Б.А.3.2-43:2011 «Будівництво. Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови». У робочій зоні колиски не допускається улаштовувати тимчасові споруди, зони складування, проходи та проїзди.

Як безпечно експлуатувати будівельні колиски Які види захисних огороджень існують

Не допускається одночасна робота декількох колисок по одній вертикальній площині на відстані між колисками по горизонталі менше ніж 5 м (п. 4.20 ДБН А.3.2-2-2009).

Виконувати зварювальні роботи із колисок дозволено тільки після вжиття заходів для запобігання загорянню дерев’яних елементів і потраплянню бризок розплавленого металу на працівників, які виконують роботу, або людей, що проходять внизу, а також на конструкції, що можуть згоріти (п. 1.12 розділу V НПАОП 0.00-1.71-13).

Колиска має бути огороджена по периметру:

 • з неробочого боку — огорожею висотою не менше ніж 1,2 м,
 • з боку фронту робіт — 1,0 м і бортовим елементом висотою 0,15 м.

Робочі матеріали та інвентар у колисці слід розміщувати рівномірно, прохід має бути шириною не менше 0,5 м (пп. 5.6.31 НПАОП 45.2-1.02-90), робочий настил — суцільним, очищеним від сміття, а взимку — від снігу та ожеледі та, за потреби, посипаний піском або іншими протиожеледними матеріалами.

Не виконувати роботи на висоті у відкритих місцях за швидкості вітру 10 м/с і більше, під час ожеледиці, грози або туману, який обмежує видимість у межах фронту робіт, а також у нічний час за недостатньої освітленості та якщо температура повітря перевищує плюс 35 °С або нижча за мінус 20 °С. Невідкладні роботи на висоті в більш складних погодних умовах (за інших температур) виконують за рішенням роботодавця, при цьому в проєкті виконання робіт передбачають додаткові заходи безпеки, що відповідають погодним умовам (п.1.16 НПАОП 0.00-1.15-07).

Колиску, з якої не виконують роботи, слід опустити на землю (п. 2.14 розд. IV НПАОП 0.00-1.71-13).

Заборонено:

 • перебувати у небезпечній зоні під колискою під час монтажу (демонтажу), випробування та експлуатації колиски;
 • проводити роботи над колискою, у місцях кріплення консолей, а також змащувати та ремонтувати пристрої підіймання колиски під час роботи;
 • розгойдувати колиску, перевищувати передбачені експлуатаційною документацією нормативи вантажопідіймальності, виліт консолі від зовнішньої стіни будівлі (споруди) та кут нахилу консолі;
 • опирати консолі за карнизи будівель, парапетні стінки та інші нестійкі елементи покрівлі;
 • піднімати (відривати) защемлені, примерзлі колиски за допомогою механізму підіймання;
 • використовувати металеві канати діаметром менше 7 мм та дерев’яні консолі;
 • улаштовувати двері у перильній огорожі колиски, а також додаткові огорожі;
 • переходити на висоті з однієї колиски на іншу, а також у віконні та дверні прорізи (вони мають бути закритими), вихід із колиски має бути можливий тільки з поверхні землі (основи);
 • використовувати колиску для підіймання на висоту вантажів (людей) та проведення зварювальних робіт (а для колиски типу ЛЭ-100-300 — також не виконувати роботи зі скління);
 • ставати та класти інструмент на перильну огорожу колиски, скидати інструмент та матеріали з колиски;
 • використовувати колиску з несправними засобами захисту (наприклад, уловлювачами) та знятою захисною огорожею механізму підіймання колиски;
 • використовувати колиску при швидкості вітру понад 10 м/сек., снігопаді, зливі або тумані, а також у темний час доби за відсутності нормативного освітлення;
 • використовувати канати, що мають пошкодження або знос (додаток 8, додаток 11 до НПАОП 0.00-1.80-18).
Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Електробезпека

Електричні проводи, розташовані в робочій зоні на період монтажу (демонтажу), випробування та експлуатації колиски мають бути зняті (демонтовані), знеструмлені або захищені ізоляційним матеріалом (пп. 5.6.34 НПАОП 45.2-1.02-90).

Для електроживлення пересувних електричних пристроїв використовують 3-фазну напругу 380 В із глухозаземленою нейтраллю (ТN-S або TN-C-S-системи). Для електроживлення використовують зазвичай 5-провідний гнучкий кабель із мідними дротами (в одній оболонці) перетином не менше 2,5 мм2, а штепсельні розетки мають бути забезпечені пристроями захисного вимкнення. Колиска має під’єднуватись до електрощита через пристрої захисту з каліброваною уставкою. Електрощит — забезпечуватись запірним пристроєм. Розміщення електрощитів живлення будівельних колисок визначають проєктно-технологічною документацією; електрощити не мають бути улаштовані в небезпечних зонах (у зоні по одній вертикалі з виконанням інших робіт).

Заземлення колиски виконують шляхом з’єднання металоконструкцій колиски із заземленою нейтраллю мережі через захисний нульовий дріт ввідного електрокабелю, при цьому один кінець цього дроту приєднують до заземлювального болта зовнішнього щита електроживлення колиски, а інший — до заземлювального електрощита керування колискою. Корпуси електрообладнання колиски мають бути приєднані до її металоконструкцій зварюванням або надійним болтовим з’єднанням.

Керування колискою здійснюють із переносного пульта, улаштованого на рамі колиски. Електросхема колиски має допускати управління колискою як безпосередньо з колиски, так і з поверхні землі. Корпус кнопкового апарата управління колискою має бути виготовлений з ізоляційного матеріалу або заземлений не менше ніж двома провідниками. Управління приводом здійснюють шляхом безперервного натискання на кнопку апарата керування та у разі припинення натискання привід колиски має зупинятися (пп. 5.6.9, 5.6.10 НПАОП 45.2-1.02-90). У разі коли електрообладнання лебідки улаштовано на заземлених місцях конструкції та на опорних поверхнях передбачені захищені та не пофарбовані місця для забезпечення електричного контакту, додаткове заземлення не вимагається (пп. 6.9.1 НПАОП 40.1-1.32-01). Не можна приєднувати сторонні електроспоживачі до шафи керування колискою. По завершенні робіт із колиски має бути знято електроживлення.

Особа, яка виконує роботи з колискою з електроприводом, повинна мати ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки (п. 4 дод. 2 до ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги»). Приєднання увідного кабелю колиски у середині електрощита та обслуговування електрообладнання колиски має проводити електротехнічний персонал.

Засоби захисту

Під час демонтажу та перестановки консолей колиски, а також експлуатації колиски працівники мають користуватися засобами захисту при роботі на висоті (запобіжним поясом і страхувальним канатом), місце закріплення яких має бути визначене проєктно-технологічною документацією або особою, відповідальною за безпечну експлуатацію колиски (пп. 5.6.32, 5.6.33 НПАОП 45.2-1.02-90). Під час проведення робіт на об’єкті будівництва працівники мають бути додатково забезпечені захисним шоломом і сигнальним жилетом (п. 4.30 ДБН А.3.2-2-2009).

Аналіз нормативно-правових актів з охорони праці свідчить про те, що вимоги щодо використання працівниками засобів захисту на висоті (запобіжного поясу, страхувального каната) при роботі з навісних колисок у нормативних актах є різними, а саме:

 • конструкція колисок має забезпечувати кріплення карабінів запобіжних поясів працівників і фалів для робочого інструменту (п. 26 глави 20 розділу VIІІ НПАОП 0.00-1.80-18);
 • працівники в колисці прив’язуються до страхувального канату, при цьому діаметр троса має бути не менше 7 мм (п. 5.6.32 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • працівникам на підвісних риштуваннях та колисках слід користуватися страхувальними канатами, місця кріплення яких не збігаються з місцями закріплення тросів приводів лебідок, за допомогою яких переміщуються риштування та колиски (пп. 7.11.2.5 НПАОП 0.00-1.15-07);
 • двомісні колиски мають бути з сітчастою огорожею висотою не менше 1,1 м. В одномісних колисках, призначених для підіймання людини сидячи (колиска без огорожі), працівник має бути огороджений спеціальним обручем, а за відсутності обруча — прикріплений до колиски запобіжним поясом (п. VІ-81 дод. 19 до НПАОП 45.21-1.04-79).

Зазначимо, що під час роботи у робочій колисці підіймача (автовишки) працівники мають бути прикріплені запобіжним поясом до поручня колиски (пп. 4.14.68 НПАОП 45.2-1.02-90).

Як експлуатувати запобіжні пояси

Перевірка технічного стану

Перевірку технічного стану (технічне опосвідчення) колиски проводять перед введенням в експлуатацію, після капітального ремонту та періодично через кожні 12 місяців, за результатами якої складають акт (пп. 5.6.21 НПАОП 45.2-1.02-90, пп. 7.3.20 ДБН А.3.2-2-2009). Під час технічного опосвідчення здійснюють огляд колиски, а також статичне та динамічне випробування (пп. 5.6.23 НПАОП 45.2-1.02-90). Результати технічного опосвідчення особа, яка проводила ці роботи, записує у паспорт на колиску (пп. 5.6.23 НПАОП 45.2-1.02-90).

Перед застосуванням колиску оглядає особа, відповідальна за безпечне виконання робіт, за участю осіб, відповідальних за технічний стан колиски (майстра, бригадира тощо), результати огляду фіксують у Журналі приймання та огляду риштувань та помостів за формою, наведеною у додатку 6 до НПАОП 0.00-1.15-07 (пп. 6.4.2 НПАОП 0.00-1.15-07). Відповідно до пункту 5.6.24 НПАОП 45.2-1.02-90 колиска підлягає періодичному огляду раз на 10 днів особою, відповідальною за її технічний стан.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді