Інструкція з охорони праці для вантажника

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для вантажника є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання вантажних робіт. Скачайте примірну інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція з охорони праці для вантажника розроблена відповідно до таких нормативних актів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.01.2015 № 21;
 • Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966;
 • Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.02.1998 №4, з наступними змінами і доповненнями.

1.3. Вантажник проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка проводила інструктаж, та вантажника.

1.4. За невиконання цієї інструкції вантажник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

1.5. До виконання вантажних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Особи, молодше 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми (затверджені наказом МОЗ від 22.03.1996 № 59).

1.6. Перед тим, як вантажника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

1.7 Вантажник, котрий допускається до виконання вантажно-розвантажувальних робіт:

 • із застосуванням транспортних і вантажопідйомних машин;
 • які виконуються вручну з важкими великогабаритними вантажами;
 • з переміщення зріджених газів у балонах під тиском, вибухонебезпечних, легкозаймистих та інших небезпечних і шкідливих речовин (кислот, лугів тощо)

повинен пройти спеціальне навчання безпеки праці та мати дозвіл на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.8. Вантажник має знати:

 • правила навантаження і вивантаження вантажів;
 • правила застосування вантажно-розвантажувальних пристроїв;
 • норми підіймання та перенесення вантажу;
 • правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

1.9. Вантажник зобов’язаний проходити:

навчання безпеки праці:

 • на діючому обладнанні — щорічно, а на новому обладнанні — перед введенням його в експлуатацію на підприємстві;
 • перевірку знань з охорони праці:
 • на роботах з підвищеною небезпекою — щорічно;

перевірку знань з електробезпеки:

 • при використанні обладнання, яке працює від електричної мережі — щорічно;

Перевірте себе: знайдіть типові порушення вимог електробезпеки

періодичний медичний огляд:

 • якщо він безпосередньо працює з продуктами харчування — щорічно;
 • якщо на нього впливають небезпечні та шкідливі виробничі чинники — відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 21 травня 2007 року № 246).

1.10. Вантажник повинен:

1.10.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.10.2. Користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1.10.3. Не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб.

1.10.4. Виконувати тільки ту роботу, щодо якої він пройшов інструктаж.

1.10.5. Не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці.

1.10.6. Надавати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.

1.10.7. Утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце.

1.10.8. У разі виявлення недоліків чи небезпеки зобов’язаний повідомити безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі.

1.11. Вантажник зобов’язаний знати про поділ вантажів на категорії за вагою:

I категорія — одиничні до 80 кг і сипучі;

II категорія — від 80 до 500 кг;

III категорія — понад 500 кг.

Про групи вантажів за ступенем небезпеки:

1 група — малонебезпечні (овочі, фрукти, консерви, продукти харчування, цегла тощо);

2 група — небезпечні, які пилять і гарячі матеріали (цемент, вапно, асфальт тощо);

3 група — небезпечні, горючі матеріали (бензин, нафту, спирт тощо);

4 група — небезпечні, які обпалюють (кислоти, луги);

5 група — балони зі стисненим і зрідженим газом;

6 група — небезпечні за своїми габаритами;

7 група — особливо небезпечні (отруйні речовини, отрути тощо).

1.12. Під час вантажно-розвантажувальних робіт, які виконують вручну, необхідно дотримуватися норм, що обмежують підіймання і перенесення важких речей, відповідно до нормативно-правових актів:

 • підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) жінкам — 10 кг;
 • переміщення вантажів постійно протягом робочого дня жінкам — 7 кг; чоловікам — до 30 кг;
 • сумарна маса вантажу, яку переміщують протягом кожної години робочого дня, не має перевищувати для жінок: з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги — 175 кг.

До маси переміщуваного вантажу входить маса тари й упакування.

При переміщенні вантажу на візках чи в контейнерах докладені зусилля для жінок не мають перевищувати 10 кгс.

1.13. Підіймання вантажу з укладанням у штабель вручну не має перевищувати 2 м для чоловіків і 1,5 м для жінок. Висота штабелів або стелажів за ручного укладання металопрокату не має перевищувати 1,5 м.

1.14. Під час роботи на вантажника можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

 • рухомі машини і механізми, рухомі частини вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;
 • знижена температура поверхонь холодильного обладнання;
 • знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рух повітря;
 • ураження електричним струмом;
 • гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;
 • фізичні перевантаження.

1.15. Вантажник забезпечується засобами індивідуального захисту, спецодягом, відповідно до типових норм:

 • костюм бавовняний — на 12 місяців;
 • рукавиці — на 1 місяць;
 • черевики шкіряні — на 12 місяців.

При виконанні зовнішніх робіт узимку, а також у приміщеннях з температурою, що нижча за допустиму, додатково видається:

 • куртка бавовняна на утеплювальній прокладці (термін носіння — 36 місяців).

1.16. Під час одержання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту керівник робіт має проінструктувати вантажника про те, як застосовувати ці засоби, та ознайомити його з порядком догляду за ними.

1.17. Для забезпечення пожежо- і вибухобезпеки забороняється:

 • здійснювати вантаження і вивантаження горючих рідин і інших легкозаймистих речовин під час роботи двигуна автомобіля;
 • кидати і кантувати бочки з горючими рідинами, користуватися стальними ломами для їх перекочування.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягнути спецодяг, спецвзуття; за необхідності — інші засоби індивідуального захисту (окуляри, респіратор тощо).

2.2. Отримати від керівника (завідувача складу) завдання та інструктаж щодо безпечного виконання робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

 • звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;
 • покласти на шляху переміщення вантажу тверде покриття, настили шириною 1,5 м;
 • перевірити стан освітленості проходів і місць складування, за необхідності потрібно освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;
 • позначити на майданчику для укладання вантажів границі штабелів, проходів і проїздів між ними;
 • у холодний період року очистити від снігу, посипати піском чи шлаком покриті льодом нахили та інші ділянки проходів, проїздів і вантажно-розвантажувальні площадки.

2.4 Перевірити справність вантажозахватних пристроїв і наявність на них клейм, бирок з позначенням номеру і вантажопідйомності.

2.5. Перевірити цілісність тари, упаковки товарів тощо.

2.6. У разі виявлення недоліків повідомити керівнику робіт, роботу при цьому не розпочинати.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати роботу, доручену керівником.

3.2. Працювати в справному спецодязі, спецвзутті та касці.

3.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4. Під час роботи використовувати тільки справне обладнання та інвентар.

3.5. Під час пересування по складу бути обережним і уважним, не з’являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.6. Переносити вантажі необхідно тільки в рукавицях.

3.7.Піднімати і переміщати вантажі вручну необхідно тільки за умови дотримання норм, встановлених чинним законодавством.

3.8. Переміщення, вантаження і вивантаження вантажу проводити з урахуванням його категорії та ступеня небезпеки.

3.9. Під час перекочування необхідно вантаж штовхати перед собою. Руки працівників не повинні розміщуватись з боків торців.

3.10. Укладаючи вантаж на візки необхідно стежити, щоб він лежав стійко, не міг випасти під час руху.

3.11. При переміщенні вантажу по похилій площині треба стояти збоку.

3.12. Вантажникам забороняється:

 • працювати на автомобілях з несправними підлогами, бортами і запорами кузова;
 • зістрибувати з кузова автомобіля або рампи;
 • перебувати і виконувати роботи під піднятим вантажем, на шляхах транспорту;
 • розвантажувати вантаж у місцях, для цього не пристосованих — на тимчасові перекриття, безпосередньо на труби паро- і газопроводів, електричні кабелі, на рейкові шляхи, впритул до огорож та стін різних споруд і пристроїв;
 • перебувати в кузові автомобіля під час перевезення довгомірних, займистих, вибухових, горючих вантажів, а також вантажів, що пилять, хімікатів, балонів зі стисненим газом та великогабаритних вантажів;
 • під час руху автомобіля не можна навантажувати, розвантажувати, перекладати вантаж з місця на місце;
 • підійматися на висоту 1,3 м і вище;
 • користуватися вантажопідіймальними механізмами;
 • захаращувати матеріалами, тарою й іншими предметами проходи між штабелями та стелажами;
 • їсти під час робіт;
 • курити поза спеціально відведеними для цього місцями.
Інструкція з охорони праці для вантажника
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

3.13. При навантаженні та укладанні вантажів у кузов автомобіля необхідно дотримуватися таких правил:

 • під час подачі автомобіля до місця вантаження (вивантаження) відійти в безпечне місце;
 • при навантаженні навалом вантаж має бути не вище борту кузова;
 • штучні вантажі, що підносяться над бортом кузова, необхідно пов’язати міцними канатами. Висота вантажу не повинна перевищувати висоту проїздів під мостами, загальна висота від поверхні дороги до найвищої точки вантажу не повинна бути більше 3,8 м;
 • ящики, бочки та інші штучні вантажі слід вантажити таким чином, щоб при різкому гальмуванні, рушанні та на крутих поворотах не відбувалося зсуву, навалки на борти, потертості вантажу і тари;
 • при встановленні вантажів у такій тарі, що котиться, та бочковій у декілька рядів їх треба накочувати по латах; бочки з рідким вантажем слід встановлювати пробкою догори.
 • між окремими одиницями вантажу при навантаженні ящиків, пачок, тюків тощо укладати дерев’яні прокладки і розпірки достатньої міцності;
 • при навантаженні вантажів кранами або іншими підйомно-транспортними механізмами слід використовувати жердини або гаки;
 • під час вивантаження автомобіля-самоскиду не знаходитися в його кузові або на підніжці;
 • очищати кузов автомобіля-самоскиду від залишків сипучих або в’язких вантажів скребками або лопатами з довгими рукоятками, перебуваючи на землі;
 • перед відкриванням бортів автомобіля пересвідчитися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;
 • відкривати і закривати борти під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що розміщуються з боків борта, який відкривається;
 • вивантаження вантажів, які дозволяється скидати, проводити на естакаді, що огороджена з боків запобіжними брусами;
 • вивантажувати штучні довгомірні вантажі (колоди, дошки та інші) за допомогою міцних канатів не менш ніж двом працівникам, страхуючи при цьому вантаж канатами;
 • виконувати всі вказівки водія під час руху автомашини.

3.14. Супроводжувати в кузові автомашини дозволяється тільки вантажі першої категорії першої групи.

3.15. Для запобігання аварійних ситуацій:

 • знати і застосовувати умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підіймально-транспортними механізмами;
 • під час завантаження (вивантаження) холодильних камер застосовувати запобіжні засоби, що унеможливлюють випадкову ізоляцію в них працівників.

3.16. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити керівнику (завідувачу складу).

Інструкція з охорони праці для вантажника Як діяти, якщо на підприємстві стався нещасний випадок

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Навести лад на робочому місці, прибрати сміття, сторонні предмети.

4.2. Інструменти та інвентар, який використовувався під час роботи, очистити і покласти у відведені місця зберігання.

4.3. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити безпосередньому керівнику робіт чи іншій посадовій особі.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки, лице з милом, за необхідності сходити в душ.

4.6. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, які перешкоджають виконанню роботи, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівнику.

5.2. Якщо стався нещасний випадок, вантажник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.3. У разі пожежі (ознак горіння) викликати представників оперативно-рятувальної служби за телефоном «101» та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання. Дотримуватися порядку дій при ліквідації пожежі.

5.4. У разі нещасних випадків необхідно надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати домедичну допомогу та викликати за телефоном «103» швидку медичну допомогу.

5.5. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді