Інструкція з охорони праці для кур’єра

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для кур’єра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для кур’єра при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

Залежно від способу доставки виділяють три категорії кур’єрів:

 • піші кур’єри, які здійснюють доставку документації, невеликих посилок тощо в населеному пункті за певним маршрутом та закріплюються за конкретним районом;
 • вело-кур’єри — організовують доставку листів, пакетів із документами, посилок невеликої ваги до адресатів;
 • авто-кур’єри займається транспортуванням об’ємних посилок та габаритних вантажів. Послуги надаються як для внутрішніх місцевих перевезень, так і для міжміської доставки вантажів.

Інструкція з охорони праці для кур’єра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для кур’єра при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Адаптуйте інструкцію до особливостей вашого підприємства.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є локальним нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для кур’єра під час виконання ним функціональними обов’язків.

1.2. На кур'єра покладаються обов’язки щодо доставки за призначенням ділових паперів, пакетів, листів, посилок та інших предметів, здійснювати отримання від інших підприємств і організацій кореспонденції (товарів) та забезпечувати їх доставку на підприємство.

1.3. Інструкцію розроблено на основі таких нормативних документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та
 • інших нормативно-правових-документів.

1.4. У своїй діяльності кур’єр керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією інструкцією, нормативно-методичними матеріалами з організації діловодства та іншими актами законодавства.

1.5. До роботи кур’єром може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має базову загальну середню освіту, відповідну кваліфікацію і необхідні навички в роботі (без вимог до стажу роботи) та пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.6. З метою виконання покладених на нього обов’язків кур’єр повинен:

 • знати організаційну структуру управління підприємством;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, які діють на підприємстві;
 • знати правила обліку, зберігання і доставки за призначенням, а також порядок одержання від респондентів ділових паперів, пакетів, листів тощо;
 • бути уважним, контролювати порядок доставки кореспонденції, зокрема, забезпечити обов’язкове засвідчення факту прийому-передачі підписами сторін, із зазначенням часу та дати отримання документації і матеріальних цінностей;
 • знати основи ділового етикету;
 • передавати доручення керівництва та іншу інформацію працівникам підприємства, викликати їх до керівництва підприємства;
 • виконувати доручення у встановлені терміни, доповідати про виконання або про причини, що перешкоджають їх виконанню безпосередньому керівництву;
 • вести належний облік одержаної кореспонденції та продукції, що доставляється адресатам;
 • знати правила дорожнього руху та дотримуватися їх вимог;
 • знати розташування основних об’єктів, які він буде обслуговувати та режим їх роботи, володіти інформацією щодо особливостей транспортної інфраструктури відповідного населеного пункту та попередньо розробляти маршрути руху з доставки (отримання) кореспонденції;
 • мати навички ділового спілкування з працівниками підприємств і організацій;
 • виконувати тільки доручену роботу та не передавати її виконання іншим особам;
 • доповідати про перебіг виконання доручень керівнику кур’єрської служби чи іншій уповноваженій особі;
 • знати номери телефонів виклику екстрених надзвичайних служб, а також номери телефонів керівництва підприємства;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння, а також вміти користуватися ними;
 • вміти надавати першу медичну допомогу потерпілому.

1.7. При виконанні покладених обов’язків кур’єр повинен користуватися належними засобами захисту та спецвзуттям.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи кур’єр повинен:

 • отримати завдання з питань доставки грузу та кореспонденції;
 • одягнути одяг і взуття відповідно до встановлених норм та погодних умов;
 • перевірити наявність і справність мобільного телефону та засобів освітлення для роботи в умовах обмеженої видимості, а також наявність засобів захисту від можливих нападів на нього;
 • розробити безпечний маршрут руху з доставки кореспонденції та матеріальних цінностей, погодити його з керівництвом;
 • у разі доставки кореспонденції та матеріальних цінностей слід врахувавти: протяжність маршруту, вагу грузу, його габарити та погодні умови;
 • у разі використання службового транспорту, перевірити його технічний стан відповідно до вимог правил експлуатації конкретного типу транспорту.

2.2. Про всі виявлені недоліки і неполадки кур’єр повинен повідомити безпосереднього керівника для їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи кур’єру необхідно виконувати лише ту роботу, яка передбачена робочою інструкцією чи доручена керівництвом підприємства.

3.2. Кур’єр зобов’язаний:

 • дотримуватися заходів безпеки під час руху по запланованому маршруту за несприятливих погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, туман) та за наявності на маршруті несправних чи аварійних елементів інфраструктури, неосвітлених або погано освітлених чи неочищених від снігу та льоду вулиць;
 • за необхідності в дорозі слід користуватись підручними засобами освітлення;
 • бути уважним при обході транспортних та інших засобів, що обмежують видимість проїжджої частини;
 • доставляючи цінну кореспонденцію чи матеріальні цінності, не допускати незнайомих осіб в кабіну автомобіля, у разі використання службового автотранспорту, а також не заходити зі сторонніми особами у кабіну, при пересуванні ліфтом.

3.3. Під час роботи кур’єру необхідно дотримуватися встановлених законодавством норм щодо підіймання і переміщення важких речей вручну.

3.4. Кур’єр повинен рухатися суворо за затвердженим маршрутом та на транспортних засобах, використання яких було узгоджено при отриманні завдання на доставку. За необхідності змінити маршрут руху кур’єр має повідомити про це телефоном безпосереднього керівника.

Інструкція з охорони праці для кур’єра  Як використовувати неслужбовий автомобіль у службових цілях

3.5. Доставляючи кореспонденцію та матеріальні цінності кур’єр зобов’язаний дотримуватись вимог встановлених Правилами дорожнього руху.

3.6. Забороняється:

 • перебувати в небезпечних виробничих зонах на території підприємства, зокрема поблизу неізольованих струмовідних частин електроустановок, а також у місцях, де працюють механізми, містяться шкідливі й небезпечні речовини тощо.
 • порушувати маршрут доставки;
 • відволікатись від виконання своїх обов’язків, вести безпредметні телефонні розмови;
 • захаращувати використовувані приміщення сторонніми речами та небезпечними матеріалами;
 • самостійно ремонтувати електроприлади та електроосвітлення, підіймати обірваний електродріт, торкатися обірваного дроту, включати в електромережу побутові прилади за відсутності штепсельних з’єднань;
 • вживати під час роботи алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини тощо;
 • використовувати для доставки кореспонденції сторонні попутні транспортні засоби.

3.7. При доставці цінних предметів (документів) не допускається:

 • відхилятися від маршруту доставки;
 • використовувати для доставки поштових відправлень попутній транспорт;
 • користовуватися пасажирським ліфтом за наявності в кабіні сторонніх осіб тощо.

3.8. Про всі несправності та інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та життю, кур’єр повинен негайно повідомити керівництво.

Як розрахувати доплату за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно скласти документи і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Зробити відповідний запис у діловодному журналі, повідомити керівництво про закінчення роботи, стан доставки кореспонденції і предметів протягом робочого дня, виявлені недоліки та внести пропозиції щодо їх усунення.

4.3. Переодягтися, розмістити робочий одяг і взуття у відведеному для зберігання місці та впевнившись в безпеці — вимкнути світло, зачинити і залишити приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях

5.1. У разі короткого замикання, порушення цілісності електропроводки чи обладнання, що викликало загоряння, слід негайно припинити подачу електроенергії, доповісти про надзвичайну подію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ та діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.2. Якщо з працівником підприємства чи іншою особою стався нещасний випадок, а також при їх раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому посильну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устатковання у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

5. Дії під час воєнного стану:

 • встановити на телефоні застосунок «Повітряна тривога»;
 • носити із собою документ, що посвідчує особу;
 • уникати місць скупчення людей, колон техніки тощо;
 • мати з собою запис про групу крові;
 • не носити з собою зброї;
 • не підбирати покинуту зброю або боєприпаси тощо.

5.1. Необхідно знати де розташоване найближче сховище.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації зайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які документи оформити тощо

5.2. При виявленні мін та вибухонебезпечних предметів забороняється:

 • підходити до мін та вибухонебезпечних предметів і продовжувати біля них будь-які роботи;
 • торкатися та пересувати небезпечний предмет, намагатися його знешкодити;
 • користуватися біля вибухонебезпечних предметів мобільним телефоном.

5.3. Необхідно:

 • відійти на безпечну відстань та негайно сповістити про небезпеку людей, що перебувають поблизу, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону;
 • установити попереджувальні знаки або огорожу навколо вибухонебезпечних предметів;
 • зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити адресу або орієнтири місця де знайдено небезпечний предмет;
 • дочекатися прибуття фахівців, показати місце небезпечної знахідки та повідомити про час її виявлення.

5.4. В інших аварійних ситуаціях кур’єр повинен діяти відповідно до ситуаційного плану та вказівок керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварії.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді