Інструкція з охорони праці для охоронника

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція регламентує питання охорони праці під час несення служби охоронником на зовнішньому охоронюваному об'єкті.

1.2. Інструкція з охорони праці охоронника є документом, що містить обов’язкові для дотримання охоронником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;

та з урахуванням вимог:

 • Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VІІІ;
 • Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

1.4. В обов’язки охоронника входить збереження майна підприємства та запобігання проникненню в приміщення будівель (на територію) сторонніх осіб.

1.5. У разі погіршення здоров’я охоронника з вини власника він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання вимог цієї інструкції охоронник несе відповідальність згідно з чинним законодавством

1.7. До роботи охоронником допускаються особи не молодше 18 років, які мають загальну середню освіту та відповідну професійну підготовку, пройшли медичне обстеження, навчання та стажування згідно з програмою стажування, перевірку знань з питань охорони праці, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.8. Під час виконання покладених на охоронника обов’язків на нього можуть діяти такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори, як:

 • незадовільні метеорологічні умови;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • ураження електричним струмом;
 • інші негативні фактори.
Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

1.9. Охоронник повинен знати:

 • організаційно-розпорядчі документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу і допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
 • специфіку роботи підприємства та його структурних підрозділів, особливості огородження по периметру території;
 • знати розташування пожежних щитів, вогнегасників, ящиків з піском, бочок з водою та правила гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння;
 • технічні характеристики і правила використання охоронної та пожежної сигналізації, засобів зв’язку, освітлення та сповіщення, контрольно-спостережних приладів;
 • систему попереджувальних знаків, маршрути руху вантажів територією, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони майна під час завантаження і розвантаження транспортних засобів, службові телефони керівництва, спеціальні умовні знаки на перепустках та документації, зразки підписів службових і посадових осіб, які відповідають за відпуск і збереження матеріальних цінностей;
 • порядок використання та застосування спеціальних засобів індивідуального захисту;
 • порядок затримання, особистого огляду та огляду і вилучення речей, документів, оформлення матеріалів на осіб, які скоїли правопорушення.

1.10. Охоронник повинен бути поінформований про план евакуації персоналу з території підприємства та безпечні маршрути переміщення його територією, найближче місце розташування захисних споруд цивільного захисту (сховища, укриття), призначених для укриття працівників від впливу небезпечних факторів.

1.11. Охоронник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві;
 • виконувати тільки ту роботу, щодо якої проінструктований і до якої допущений;
 • не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • виконувати правила пожежної безпеки і знати місце розташування пожежного устаткування, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;
 • знати номери телефонів виклику поліції, швидкої медичної допомоги, пожежної частини, інших екстрених надзвичайних служб, а також номери телефонів керівництва підприємства та керівників структурних підрозділів;
 • знати місце розташування медичної аптечки та вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
 • бути уважним під час чергування, не займатися сторонніми справами;
 • не вмикати та не вимикати (крім аварійної ситуації) машини, верстати, механізми;
 • дотримуватись вимог особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці, курити тільки у відведених для цього місцях.

1.12. Охоронник забезпечується спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту згідно із затвердженими законодавством нормами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити наявність і цілісність всього майна, яке береться під охорону.

2.2. Одягнути спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.3. Оглянути приміщення та територію, перевірити наявність і справність замків, справність виїзних воріт, пересвідчитися у відсутності на території об’єкта сторонніх осіб, предметів, пошкоджень вікон та дверей приміщень, пломб тощо.

2.4. Перевірити справність охоронно-пожежної сигналізації, засобів аварійного освітлення та зв’язку, наявність ключів від усіх приміщень і воріт, медичної аптечки, засобів пожежогасіння.

2.5. Упевнитись, що на об’єкті знеструмлені нагрівальні прилади та інші пожежонебезпечні пристрої.

2.6. Прийняти об’єкт під охорону, зробивши запис про прийняття зміни у відповідному журналі, попередньо ознайомившись з усіма позаштатними ситуаціями, що сталися під час чергування попередньої зміни, та вжитими нею заходами.

2.7. У разі виявлення суттєвих недоліків, повідомити про це керівництво підприємства для вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час чергування слід бути максимально зібраним і пильним, особливо уважним — з настанням темряви. З настанням темряви має бути увімкнене охоронне освітлення об’єкта.

3.2. Слід періодично обходити територію підприємства за заздалегідь визначеним маршрутом, не відхиляючись від нього під час огляду об'єктів. Зону проходу на маршруті слід ретельно оглядати щодо наявності небезпечних факторів, зокрема вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, що можуть створити загрозу вибуху.

Інструкція з охорони праці для охоронника  Як надати допомогу при мінно-вибухових пораненнях

3.3. Не дозволяється самовільне відчинення дверей воріт до складських та виробничих приміщень (за винятком аварійних ситуацій).

3.4. Потрібно дотримуватись безпечної дистанції між собою і ймовірним правопорушником, також забороняється повертатися до підозрілої особи спиною.

3.5. Охоронник має бути особливо уважними під час пропуску на територію (з території) об’єкта охорони транспортних засобів. Під час їх огляду необхідно користуватися переносною драбиною.

Необхідно слідкувати, щоб ворота для проїзду транспорту були справними і були обладнані фіксаторами.

3.6. Виявивши злом дверей, вікон, замків, запорів, викрадення чи пошкодження майна, необхідно негайно повідомити про це керівництво підприємства, викликати поліцію та вжити заходів щодо збереження місця події у тому стані, в якому його знайдено.

3.7. У випадку проникнення на територію сторонніх осіб необхідно змусити їх залишити територію об’єкта, а при спробі розкрадання майна — вжити заходів до затримання порушника(ів) та викликати відповідний підрозділ поліції, повідомивши при цьому про характер події та адресу об’єкта охорони.

3.8. Під час чергування заборонено:

 • спати, вживати спиртні напої і наркотичні засоби, відлучатися з об’єкта охорони, допускати на територію сторонніх осіб;
 • перебувати в небезпечних виробничих зонах — поблизу неізольованих струмовідних частин електроустановок, у місцях, де зберігаються шкідливі й небезпечні речовини, а також у зоні роботи машин, механізмів та обладнання тощо;
 • користуватися нагрівальними приладами кустарного виробництва, а також приладами, до яких нема інструкцій з експлуатації;
 • не сушити і не складати на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітись;
 • ремонтувати самостійно електроприлади та електроосвітлення, підіймати обірваний електродріт, торкатися дротів, що звисають, включати в електромережу побутові прилади за відсутності штепсельних з’єднань;
 • розводити вогнища на об’єкті, який охороняється, та поблизу нього, курити в зоні зберігання легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів;
 • відключати сигнальні прилади, якщо спрацювала охоронно-пожежна сигналізація.

3.9. У разі відсутності охоронника, який заступає на зміну, слід негайно доповісти керівництву.

3.10. Про неможливість особисто заступити на чергування охоронник зобов'язаний завчасно повідомити керівництво (не пізніше, ніж за _____ годин(и) до початку чергування).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Наприкінці чергування охоронник зобов’язаний пересвідчитись у цілісності  об’єкта охорони та схоронності майна, відсутності пошкоджень обладнання, приміщень тощо.

4.2. Необхідно навести лад на робочому місці, переконатися, що воно відповідає правилам пожежної безпеки та санітарним нормам.

4.3. Від’єднати всі електропобутові прилади, які були у використанні, від мережі, зняти спецодяг, захисні засоби, очистити їх від бруду, помістити їх у відведене для зберігання місце.

4.4. Умитися (прийняти душ), переодягтися та повідомити керівництво про всі недоліки (надзвичайні події), які відбулися під час роботи, та вжиті заходи щодо їхнього усунення.

4.5. Передати об’єкт охороннику з наступної зміни, повідомивши йому про перебіг чергування, та зробити запис у відповідному журналі про здачу зміни.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Охоронник має бути ознайомлений з чинним на підприємстві Планом локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків.

5.2. У разі аварійної ситуації потрібно:  

 • обгородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб;
 • повідомити про те, що трапилось, керівництву підприємства та відповідним службам.

5.3. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», зазначивши адресу підприємства, своє прізвище та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, які є в наявності. Електропроводку та електроустаткування слід гасити вуглекислотними вогнегасниками, щоб уникнути ураження електричним струмом;
 • організувати зустріч пожежної служби та проінформувати про розташування гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння.

5.4. У разі аварійного відключення електроживлення доповісти про цей випадок керівництву та викликати відповідну аварійно-ремонтну службу. Забороняється самостійно усувати причину знеструмлення мережі.

5.5. У разі нещасного випадку, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить, тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку, тощо) та викликати швидку медичну допомогу, або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.6. Порядок поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

 • слід перебувати на безпечній відстані від небезпечного предмета;
 • забороняється торкатися предмета та пересувати його;
 • потрібно позначити місце розташування вибухонебезпечного предмета та, якщо можливо, огородити його;
 • попередити про знахідку інших осіб, які перебувають на території, а також керівництво підприємства;
 • не допускати до небезпечного предмета інших працівників;
 • повідомити про небезпечну знахідку місцеву оперативну компетентну службу.

Контузія від вибухової хвилі: як розпізнати та допомогти

5.7. У разі нещасного випадку, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить, тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку, тощо) та викликати швидку медичну допомогу, або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад;
 • забезпечити збереження місця події таким, яким воно було на момент настання нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та довкіллю.

5.8. Після прибуття на підприємство керівництва підприємства необхідно виконувати його доручення.зміст

Центральна частина статичний блок 2