Визначаємо строк служби протигазових ЗІЗОД

Невміла чи безвідповідальна експлуатація засобів індивідуального захисту органів дихання можуть призвести до погіршення самопочуття працівників та розвитку професійних захворювань органів дихання. Щоб цього не трапилося, важливо не перевищувати строк служби ЗІЗОД.

Щоб унеможливити або мінімізувати вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників, запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням, роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД), зокрема протипиловими фільтрувальними респіраторами.

Як визначити ризики при виборі й експлуатації ЗІЗ органів дихання

Усі чинники, що впливають на ефективність використання фільтрувальних ЗІЗОД, можна поділити на дві групи:

 1. — пов’язані з помилками при виборі засобів захисту;
 2.  — пов’язані з невмілою чи безвідповідальною їх експлуатацією.

Час безпечної експлуатації ЗІЗОД залежить від хімічного складу повітряних забруднень, їх концентрацій, температури і вологості повітря, властивостей фільтра тощо.

Однак часто на підприємстві не поспішаються замінювати фільтр у протигазових засобах індивідуального захисту органів дихання і роблять це лише тоді, коли працівник починає відчувати запах шкідливої речовини в підмасковому просторі.

Про те, чому такий спосіб ненадійний, як визначити строк служби протигазових фільтрів і чому не можна використовувати їх повторно, — читайте далі.

Законодавча база

Суб’єкт господарювання повинен вжити заходів для виключення або зменшення до мінімуму шкідливого впливу хімічних речовин шляхом:

 • запровадження способів ведення робіт, які не призводили б до перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих хімічних речовин;
 • забезпечення працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективного їх використання;
 • забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту і належного застосування працівниками цих засобів;
 • скорочення до мінімуму кількості працівників, що піддаються або можуть бути піддані впливу шкідливих хімічних речовин;
 • скорочення до мінімуму тривалості і інтенсивності впливу хімічних речовин на працівників;
 • здійснення необхідних заходів особистої гігієни;
 • зменшення до мінімуму, необхідного для виконання робіт, кількості хімічних речовин на робочих місцях;
 • застосування спеціальних пристроїв для безпечного оброблення, зберігання, нейтралізації, знезараження і переміщення в межах робочих місць шкідливих хімічних речовин і відходів, що містять такі речовини;
 • заміни технологічних процесів, у яких передбачено застосування шкідливих хімічних речовин, такими процесами, під час яких не застосовуються і не виникають шкідливі хімічні речовини (за наявності таких альтернативних процесів).

Підстава — пункт 1.4 Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом МНС від 22.03.2012 № 627 (НПАОП 0.00-8.11-12).

Анатолій Рожков експерт з питань пожежної та техногенної безпеки, Київ
Перед тим, як використовувати протигаз, потрібно обрати необхідний розмір шолом-маски. Його визначають за обхватом голови — її вимірюють по лінії, що проходить через маківку, щоки та підборіддя.

Під час вибору та експлуатаці ЗІЗОД також враховують вимоги таких нормативних актів:

 • Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804;
 • Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затверджені наказом Держгірпромнагляду від 07.09.2004 № 194 (НПАОП 24.0-3.01-04);
 • Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 13.12.2007 № 305.

ЗІЗ мають бути узгоджені з Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженим постановою КМУ від 21.08.2019 № 771.

На ЗІЗ обов’язково має бути сертифікат чи декларація відповідності, позитивний висновок органів з оцінки відповідності.

Визначаємо строк служби протигазових ЗІЗОД  Хімічна небезпека: чим загрожує та як надати першу допомогу

Як визначити час захисної дії протигазових фільтрів

Час захисної дії фільтра зазначають у нормативній документації на конкретні типи та марки протигазових і газопилозахисних ЗІЗОД.

Особливості обрання й застосування ЗІЗОД визначені в Правилах вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 28.12.2007 № 331 (НПАОП 0.00-1.04-07).

Згідно з підпунктом 5.1.1 НПАОП 0.00-1.04-07 для протигазових і газопилозахисних фільтрувальних ЗІЗОД час захисної дії означає термін часу від початку роботи пристрою до початку перевищення у підмасковому просторі нормованої величини концентрації контрольної шкідливої речовини або у разі появи запаху газу чи пари.

Для протиаерозольних ЗІЗОД — це час від початку роботи до відчуття користувачем дискомфорту дихання з причини збільшення опору диханню, підвищення температури та вологості в підмасковому просторі.

Щоб визначити час захисної дії протигазових фільтрів, потрібно скористатися ДСТУ EN 14387:2017 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування».

Строк використання протигазових фільтрів має бути не більшим, ніж строк придатності, що визначений документами виробника.

Вікторія Адамович головний редактор системи «Експертус Охорона праці»
Під час воєнного стану на підприємствах, де виконують роботи підвищеної небезпеки, є велика ймовірність виникнення аварійних ситуацій

Коли варто замінювати фільтр

Протигазовий фільтр — це найважливіший елемент, який визначає строк служби респіратора або протигаза. У корпусі фільтрувальної коробки він містить спеціальний сорбент. Молекули шкідливої речовини стикаються з поверхнею сорбенту і «прилипають» до неї. Насичуючись, сорбент поступово втрачає властивість поглинати домішки. Тож небезпечні речовини потрапляють у глибші шари сорбенту.

Водночас в очищеному повітрі, яке потрапляє через фільтр у підмасковий простір респіратора або протигаза, поступово збільшуватиметься концентрація шкідливих речовин. А через певний час перевищить гранично допустиму концентрацію (ГДК). Замінити протигазовий фільтр потрібно не пізніше, ніж настане цей момент.

Зволоження сорбенту, що видихається, також негативно впливає на строк служби ЗІЗОД. Під дією негативних температур волокна фільтра можуть покритися льодом. Тоді захиститися від газів буде неможливо.

Фільтри з великою кількістю сорбенту не можна використовувати багаторазово. При першому застосуванні велика ємність знижує ризик отруїтися, а ще — значно збільшує строк служби фільтрів. Та оскільки зв’язок між молекулами уловленої шкідливої речовини і сорбенту слабкий, під час зберігання вживаного фільтра вони можуть продовжувати подальшу хімічну реакцію й потрапляти в повітря під маску. Тож працівники мають ризик отримати професійне захворювання чи отруїтися.

Основний критерій заміни фільтра (якщо строк служби респіратора або протигаза ще не закінчився) — запах газу чи пари в підмасковому просторі респіратора або протигаза. Про це йдеться в НПАОП 0.00-1.04-07. Та для визначення концентрації шкідливих речовин це ненадійний спосіб. Адже при концентраціях, які значно перевищують гранично допустимі значення, деякі гази не мають запаху.

Людина реагує на запах індивідуально. Реакція може залежати від різних обставин, як-от стану здоров’я. До деяких речовин за умов поступового збільшення концентрації виникає «звикання». Так, якщо на запах сірководню людина реагує при концентрації в 1000 разів меншій ГДК, то якщо її поступово збільшувати, людина вже не буде реагувати на небезпечне перевищення. Крім того, чутливість до шкідливих речовин може послабитися, якщо довгий час працювати в забрудненій атмосфері.

Що робити, якщо працівник не хоче носити спецодяг

Як визначають строк служби протигазових фільтрів за кордоном

У США та Європі вже давно вважають, що визначати строк служби протигазових фільтрів за запахом ненадійно. Там це роблять:

 • за розкладом;
 • за показаннями індикаторів — пасивних та активних.

За розкладом

Розклад складають за результатами лабораторних випробувань фільтра, під час яких імітують виробничі умови. Крім того, виробники мають комп’ютерні програми, які обчислюють строк служби фільтрів. Вони використовують відомості про умови праці як вихідні дані.

Однак заміна фільтрів за допомогою обчислення строку служби ускладнюється непередбачуваними умовами праці. Це зумовлено тим, що отриманий період експлуатації фільтрів залежить від точності вихідних даних. При цьому нестача інформації призводить до помилок у розрахунках.

За показаннями індикаторів

Пасивні індикатори вказують на те, що закінчується строк служби фільтра, за зміною забарвлення спеціальних поглиначів у міру насичення протигазової коробки шкідливим газом. Проте цей спосіб не забезпечує працівникам надійний захист, адже необхідно знімати півмаску, щоб контролювати зміну кольору індикатора.

У розвинених країнах використовують фільтри зі спеціальними датчиками, які вказують на те, що закінчується строк служби. Такий пристрій спрацьовує при закінченні 80±10% від строку служби, щоб працівник встиг залишити небезпечне місце для заміни фільтрів.

Через побоювання виробників, що роботодавець не витрачатиме коштів на активні індикатори, подібні фільтри виготовляють для обмеженої кількості шкідливих речовин.

Поради роботодавцям

ЗІЗОД — останній бар’єр між працівником і небезпекою. Тому дуже важливо відповідально обирати не лише засоби захисту, а й виробника. Сумлінність та доброчесність останнього — гарантія збереження здоров’я, а інколи й життя працівників.

Працівників потрібно проінформувати про маркування, обслуговування, час захисної дії та строки заміни засобів захисту.

Упроваджуйте програму респіраторного захисту, навчайте та тренуйте працівників, як правильно використовувати ЗІЗОД, вимагайте від них дотримуватися вимог безпеки.

У програмі навчання працівників слід вказати інформацію про будову ЗІЗОД, як їх правильно використовувати та як діяти під час надзвичайних ситуацій. До використання працівники мають попередньо поміряти ці засоби захисту, щоб звикнути й оцінити їх зручність.зміст

Центральна частина статичний блок 2