Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Посадові інструкції — це обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві. Пропонуємо скачати готовий зразок посадової інструкції інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.

За посадою інженера з експлуатації машинно-тракторного парку передбачені такі кваліфікаційні категорії, як провідний інженер, інженер I та ІІ категорій, інженер (без категорії). Цю інструкцію можна взяти за основу при розробці посадових інструкцій для провідного інженера, інженерів І та ІІ категорій та інженера без категорії. Відповідні кваліфікаційні вимоги наведені у розділі 2.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.

1.2. Посада інженера з експлуатації машинно-тракторного парку належить до професійної групи професіоналів.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку:

1.3. Забезпечує безаварійну роботу, належну технічну експлуатацію та обслуговування тракторів, технологічних машин та іншого устаткування машинно-тракторного парку, нормативне використання матеріалів і запасних частин до них.

1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора підприємства.

1.5. Безпосередньо підпорядковується головному інженеру підприємства.

1.6. У своїй діяльності керується цією посадовою інструкцією, Положенням про виробничо-експлуатаційну службу підприємства, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями по підприємства, дорученнями та вказівками безпосереднього керівника.

1.7. За відсутності інженера з експлуатації машинно-тракторного парку його обов’язки виконує технік-механік сільськогосподарського виробництва у порядку, визначеному законодавством.

2. Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку — не менше 1 року.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. Завдання та обов’язки

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку:

2.1. Здійснює постійний контроль за належною роботою та технічною експлуатацією тракторів та технологічних машин машинно-тракторного парку підприємства.

2.2. Розроблює та контролює виконання системи заходів щодо технічного обслуговування та ремонту технічного складу машинно-тракторного парку, зокрема:

  • розроблює плани оглядів, випробувань та проведення профілактичних ремонтів;
  • узгоджує плани-графіки проведення ремонтних робіт з підрядними організаціями та контролює їх якість;
  • організовує перевірку робочого стану найбільш відповідальних деталей, вузлів, сполучень, які працюють у несприятливих умовах;
  • складає заявки та специфікації на запасні частини, витратні матеріали, інструмент і контролює їх належне витрачання.

2.3. Бере участь у розрахунку загального складу і планового використання машинно-тракторного парку.

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку Як укомплектувати та зберігати аптечку для транспортних засобів

2.4. Розраховує щомісячні потреби машинно-тракторного парку у паливно-мастильних матеріалах відповідно до плану польових робіт.

2.5. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи машинно-тракторного парку, бере участь у проведенні службових розслідувань щодо розгляду скарг та претензій щодо якості виконуваних робіт.

2.6. Розраховує плановий склад механізованих бригад машинно-тракторного парку для виконання комплексу польових робіт/окремих видів робіт на договірних засадах із сторонніми організаціями, з урахуванням виду, обсягу та умов роботи.

2.7. Бере участь у прийманні та перевірці технічно-експлуатаційних показників нової техніки, яка поступає до машинно-тракторного парку; перевіряє комплектність техніки.

2.8. Веде технічну документацію та складає установлену звітність щодо роботи машинно-тракторного парку.

2.9. Інструктує працівників машинно-тракторного парку з питань експлуатації та обслуговування устаткування, застосування сучасних прийомів та методів роботи.

2.10. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії. Бере участь у роботі комісії з розслідування випадків виробничого і невиробничого травматизму та професійних захворювань.

2.11. Забезпечує своєчасне пред’явлення державним наглядовим органам для перевірки підйомно-транспортних механізмів та посудин, які працюють під тиском.

4. Права

Має право:

3.1. Зупиняти експлуатацію, обслуговування та виконання ремонтних робіт тракторів, технологічних машин та устаткування машинно-тракторного парку, якщо ці роботи виконують з порушенням технічних умов.

3.2. Вносити керівництву пропозиції та технічні рішення щодо прискорення виконання ремонтних робіт, модернізації техніки.

3.3. Подавати пропозиції керівництву щодо притягнення до матеріальної та адміністративної відповідальності працівників, винних у аваріях і пошкодженнях тракторів, технологічних машин та устаткування.

3.4. Контролювати якість ремонтних робіт, які виконуються сторонніми організаціями та зупиняти їх у разі виявлення порушень технічних умов.

3.5. Брати участь у колегіях, нарадах, зборах, засіданнях з питань, що стосуються його службової діяльності.

5. Відповідальність

Може бути притягнутий до відповідальності за:

4.1. Невиконання покладених завдань та обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.2. Неналежні експлуатацію, обслуговування та ремонт тракторів, технологічних машин та устаткування.

4.3. Неощадне використання води, електро- і теплоенергії в машинно-тракторному парку.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

6. Повинен знати

5.1. Закони, постанови, розпорядження та інші нормативно-правові акти з питань експлуатації машинно-тракторного парку.

5.2. Призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики тракторів та технологічних машин і устаткування, засобів технічного обслуговування.

5.3. Правила технічної експлуатації машинно-тракторного парку.

5.4. Правила виконання механізованих робіт.

5.5. Порядок приймання до експлуатації технічних засобів нових та після ремонту.

5.6. Основи економіки, ринкової економіки, організації праці й виробництва, оплати праці.

5.7. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та правила протипожежної безпеки. 

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. З відділом матеріально-технічного забезпечення — щодо забезпечення машинно-тракторного парку запасними частинами, матеріалами та устаткуванням.

7.2. З іншими структурними підрозділами — з питань отримання інформації та у сприянні щодо виконання покладених на нього завдань та обов’язків і реалізації своїх прав.

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку Працівника потрібно ознайомити з інструкцією під особистий підписзміст

Центральна частина статичний блок 2