План реагування на надзвичайні ситуації

Автор
спеціаліст із пожежної безпеки, Київ
Що означає «реагувати на надзвичайні ситуації», як розробити план реагування на надзвичайні ситуації, що в нього включити — дізнайтесь зі статті.

Надзвичайна ситуація — обставини на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

З’ясуймо, що означає «реагувати на надзвичайні ситуації» та як розробити План реагування на надзвичайні ситуації.

Як організувати оповіщення про надзвичайну ситуацію на підприємстві

Нормативне регулювання

Плани щодо цивільного захисту розробляються відповідно до Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затверджений постановою КМУ від 09.08.2017 № 626 (далі — Порядок № 626). Однак інформації про те, як саме розробляти План реагування на надзвичайні ситуації суб’єкта господарювання (далі — План реагування), — у Порядку № 626 нема.

Реагувати на надзвичайні ситуації — це організувати й координувати роботи й заходи, щоб:

 • припинити вплив небезпечних чинників, що спричинила НС;
 • урятувати персонал, населення, обладнання і майно;
 • локалізувати зону НС;
 • ліквідувати або мінімізувати наслідки НС, які загрожують життю або здоров’ю працівників, населення, шкодять території, довкіллю або майну.

Залежно від кількості працівників на підприємстві розробляють план або інструкцію.

План реагування на надзвичайні ситуації Дізнайтеся, як оцінювати ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС

Якщо на підприємстві працює 50 осіб і менше, посадова особа з питань ЦЗ розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС. Затверджує інструкцію керівник суб’єкта господарювання. Інструкція повинна містити відомості:

 • про можливі (прогнозовані) НС;
 • сигнали оповіщення про небезпеку;
 • дії працівників після отримання таких сигналів;
 • маршрути евакуації в безпечні місця, укриття у захисних спорудах ЦЗ;
 • заходи зі збереження матеріальних цінностей.

Усі працівники підприємства, незалежно від займаних посад, повинні знати та суворо виконувати вимоги інструкції щодо дій персоналу підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій. За невиконання вимог інструкції персонал підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Скачайте зразок План реагування на надзвичайні ситуації щодо дій у разі пожежі

 

План реагування на надзвичайні ситуації суб’єкта господарювання

Якщо на підприємстві працює понад 50 осіб, розробляють План реагування на надзвичайні ситуації.

План реагування на НС визначає організаційні та практичні заходи щодо порядку дій посадових осіб і персоналу об’єкта суб’єкта господарювання під час загрози або виникнення надзвичайної ситуації на ньому.

Це основний документ, що регламентує діяльність персоналу й посадових осіб об’єкта, а також взаємодію територіальних підрозділів ДСНС, підрозділів ЦЗ територіальної підсистеми та її ланок, територіальних органів функціональних підсистем щодо реагування на НС на об’єктовому рівні.

Розробляють план реагування посадові особи з питань ЦЗ. Їх призначає керівник суб’єкта господарювання. Затверджує план керівник суб’єкта господарювання.

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня затверджений постановою КМУ від 14.03.2018 № 223 (далі — План № 223). Він має лише текстове оформлення реагування на державному рівні.

План № 223 не містить вимог щодо розробки плану реагування на об’єктовому рівні. Для того, щоб розробити на об’єктовому рівні  план реагування, насамперед потрібно вивчити Методичні рекомендації щодо розроблення планів з питань цивільного захисту, які підготував Український науково-дослідний інститут цивільного захисту ДСНС (далі — Методичні рекомендації).

thumbnail_pw_web2407.jpg

Реальність плану реагування суб’єкта господарювання забезпечують: 

 • усебічний і глибокий аналіз стану безпеки на об’єкті суб’єкта господарювання, прогнозування можливих проявів небезпечних чинників і побудови сценаріїв розвитку загроз виникнення надзвичайних ситуацій;
 • обґрунтовані розрахунки необхідних фінансових і людських ресурсів, а також часу для підготовки та проведення запланованих заходів.

Як розробити план реагування на надзвичайні ситуації Зверніть увагу, Плани реагування на надзвичайні ситуації для кожного об’єкта мають свої особливості.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді