Інструкція з охорони праці для техніка кабельних систем

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для техніка структурованої кабельної системи містить обов’язкові вимоги з охорони праці для техніка при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для техніка кабельних систем є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для техніка структурованої кабельної системи (далі — технік).

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. Техніком може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має базову або неповну вищу технічну освіту відповідного напряму підготовки, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Структурована кабельна система – це система набору слабкострумових кабелів з високою пропускною здатністю, зібраних в джгути, яка з допомогою периферійних пристроїв призначена для передачі різного типу інформаційних сигналів (телефонного зв’язку, систем відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронної сигналізації тощо) у межах однієї мережі. Проектування і монтаж системи, як правило, виконується на етапі будівництва споруди чи в процесі її ремонту.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

1.5. Технік повинен знати (застосовувати):

 • технічну документацію на обладнання, правила і вимоги до виконання робіт згідно з технологічним процесом;
 • призначення кабелів і правила їхнього прокладання;
 • траси кабельних ліній;
 • способи захисту кабельних ліній від пошкоджень;
 • норми, методи і прийоми безпечного виконання роботи тощо.

1.6. Під час роботи технік повинен:

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнє середовище;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на техніка можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: недостатнє освітлення робочої зони, підвищена запиленість повітря робочої зони та підвищений рівень шуму на робочому місці, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.8. Технік забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

ЗІЗ не передбачені в нормах безплатної видачі: чим керуватися

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи технік повинен ознайомитись з технологічною картою і планом робіт, а також отримати завдання від безпосереднього керівника про порядок і безпечні прийоми їх виконання.

2.2. Візуально визначити ступінь готовності відповідних будівельно-монтажних робіт на об’єкті.

2.3. Оцінити можливість безпечного застосування машин, механізмів, пристосувань у місці прокладення лінійно-кабельних комунікацій.

2.4. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекриття каналів та закриття отворів.

2.5. Одягнути спецодяг, спецвзуття, головний убір та інші засоби індивідуального захисту.

2.6. Перевірити забезпеченість робочого місця інструментами і матеріалами, розташувати їх у зручному для користування порядку.

2.7. Пересвідчитися в справності електрообладнання, а також витяжної вентиляції.

2.8. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю технік повинен повідомити керівника або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Технік зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований, враховувати, що у технологічній карті на прокладення структурованої лінійно-кабельної системи зазначаються небезпечні місця проведення робіт (зближення з підземними лінійними спорудами, а також перетини з продуктопроводами, силовими електрокабелями і кабелями зв’язку).

3.2. Прокладання кабелів слід виконувати в рукавицях. Працюючи з ручними ударними інструментами слід застосувати захисні щитки або окуляри з непробивним склом.

3.3. Тягові механізми, кутові і лінійні ролики повинні бути надійно закріплені.

3.4. Необхідно контролювати, щоб:

 • електричні світильники, апарати та прилади, пожежні сповіщувачі, датчики появи води та інші пристрої, які використовуються у приміщеннях вводу і прокладення кабелів, мали допустимий ступінь захисту відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • приміщення вводу кабелів відокремлювалось від інших приміщень протипожежними перегородками, а вхідні двері були протипожежними;
 • приміщення, в яких прокладається кабельна система були обладнані відповідною системою пожежної сигналізації.

3.6. У приміщення вводу кабелів не дозволяється введення силових кабелів, водопроводу, трубопроводів та газопроводу.

3.7. Роботи з прокладання кабелів по трасі здійснюються за умови надійного візуального, телефонного чи радіозв’язку з керівником робіт та іншими працівниками.

3.8. Необхідно своєчасно очищати робоче місце і прохід по трасі від сміття та непотрібних предметів.

3.9. У разі припинення подачі струму під час заміни робочого інструменту, у випадку його технічного обслуговування, ремонтно-технологічне устаткування необхідно вимкнути.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Робоче місце слід залишити після закріплення кабелю на відповідних кабельних конструкціях.

4.2. Використовувані інструменти і пристрої необхідно від’єднати від електроживлення.

4.3. Упорядкувати робоче місце, прибрати сміття і сторонні предмети.

4.4. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

4.6. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей технік зобов’язаний негайно відключити механізми та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді