Інструкція з охорони праці садівника

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці садівника є документом, що містить обов’язкові для дотримання садівником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці садівника є документом, що містить обов’язкові для дотримання садівником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких нормативних актів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

1.3. Працювати садівником може особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Під час проведення робіт на територіях, де відбувалися бойові дії, озеленювач повинен пройти додатковий інструктаж.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

1.5. На садівника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • шкідливі речовини, що входять до засобів для боротьби зі шкідниками (отрутохімікатів, аерозолів) або складу органічних і мінеральних добрив;
 • дія рухомих частин оброблюваного матеріалу або засобів виробництва (наприклад, під час обрубування гілок);
 • падіння частин зелених насаджень або інших предметів із висоти;
 • дія фауни — комах, тварин тощо;
 • підвищена запиленість повітря робочої зони, її недостатня освітленість;
 • ураження електричним струмом (за наявності у робочій зоні незахищених струмопровідних частин, наприклад, лінії електропередавання);
 • наїзд транспортних засобів (у разі використання транспортних засобів або під час перебуванням на проїзній частині);
 • важкість і напруженість праці;
 • дія метеорологічних умов (висока температура влітку, низька — узимку); підвищена вологість повітря (наприклад, під час поливання зелених насаджень), протяги;
 • гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях посадкових матеріалів, робочого інвентарю та інструмента;

1.6. Садівник повинен:

 • готувати насіння та садильний матеріал;
 • улаштовувати клумби, рабатки, партери і бордюри;
 • доглядати за зеленими насадженнями за допомогою простих інструментів і пристроїв;
 • виконувати роботи, пов’язані з прибиранням і очищенням садових доріжок, квітників та інших площ від листя, сучків, сміття і снігу;
 • виконувати механізоване поливання дерев, чагарникових рослин та газонних трав;
 • забезпечувати робочі місця садівним матеріалом, добривами та інвентарем;
 • доглядати за малими архітектурними формами;
 • сіяти газонні трави на горизонтальних поверхнях;
 • ущільнювати й розвантажувати сніг;
 • відколювати лід;
 • посипати доріжки піском.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

1.7. З метою дотримання правил охорони праці садівник зобов'язаний:

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • бути уважним при виконанні садових робіт, забезпечити раціональну організацію своєї праці;
 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним планом реагування;
 • ефективно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до характеру й умов праці;
 • використовувати інструменти і пристрої тільки за призначенням;
 • знати місцезнаходження аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • знати найближче місце розташування захисних споруд цивільного захисту;
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.8. Під час роботи садівник забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

1.9. Садівнику заборонено:

 • передоручати свою роботу іншим особам;
 • торкатися до рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, кабелів, які перебувають під напругою;
 • ховатись від дощу під час грози під машинами, під одинокими деревами;
 • торкатись до потенційно вибухонебезпечних предметів (мін, снарядів тощо);
 • виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.10. За порушення вимог цієї Інструкції садівник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність (залежно від наслідків, спричинених порушенням) згідно із чинним законодавством.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи садівник повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • перевірити справність засобів індивідуального захисту, а також пересвідчитись, що вони відповідають його розміру;
 • визначитися щодо характеру, обсягу і місця виконання робіт, особливості їхньої реалізації, способу переїзду до робочого місця, дізнатися про наявність небезпечних місць;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце, ознайомитись зі станом і умовами праці на робочому місці;
 • переконатись у справності отриманого для виконання робіт ручного інструменту;
 • перевірити цілісність тари (піддонів, ящиків, кошиків, відер, контейнерів тощо);
 • позначити небезпечні зони у місцях виконання робіт переносними заборонними знаками безпеки;
 • перевірити справність сигнальних пристроїв та первинних засобів пожежогасіння.

2.2. Забороняється:

 • початок робіт по догляду за рослинами на ділянках, де застосовувалися пестициди, з порушенням встановлених гранично допустимих строків виходу на оброблені препаратами площі;
 • перевезення засобів праці (вила, лопати, сапи і тощо) з відкритими ріжучими частинами тощо.

2.3. Садівник зобов'язаний повідомити керівнику робіт про виявлені несправності або дефекти, що перешкоджають безпечній роботі. Не приступати до роботи, доки несправності не будуть усунуті.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не починати роботи з догляду за рослинами на ділянках, де застосовувались агрохімікати, з порушенням встановлених гранично допустимих строків виходу людей на оброблені препаратами площі.

3.2. Під час сіяння та садіння за допомогою саджального агрегату перевірити:

 • наявність і справність пристосувань для очищення його робочих органів;
 • надійність кріплення захисних кожухів та огороджень механічних приводів його робочих органів.

3.3. Під час висаджування саджанців за допомогою саджального агрегату забороняється:

 • замінювати порожній ящик з-під розсади повним ящиком під час руху агрегату;
 • відволікатись від роботи та відволікати інших працівників;
 • зістрибувати з агрегату на ходу;
 • підводити руку ближче як на 3 см до тримачів саджанців та інших небезпечних зон агрегатів.

3.4. Не дозволяється проводити ручні роботи в садах і виноградниках на ділянках, де одночасно проводяться механізовані роботи.

3.5. Під час ручного проріджування рослин сапами працівники мають розміщуватися на ділянці уступами. 

3.6. Під час прополювання рослин вручну не класти сапку вверх лезом, щоб уникнути травмування.

3.7. Під час обрізування дерев та кущів механізованим способом потрібно дотримуватися таких вимог:

 • під час підйому та опускання платформи необхідно міцно триматись за поручні;
 • не допускається перебування на платформі сторонніх осіб;
 • забороняється перебування працівника на платформі під час руху агрегату, а також його перебування під піднятою платформою.

3.8. Не дозволяється розбирати та ремонтувати використовуваний ручний механізований інструмент, залишати його без нагляду, а також передавати стороннім особам чи особам, що не мають права на роботу з ним.

3.9. Механізований інструмент слід включати тільки після того, як його різальна частина повністю охопить гілку.

3.10. Заточування й ремонт механізованого інструменту необхідно виконувати після від’єднання його від джерела живлення.

3.11. Не дозволяється натягувати, перекручувати та перегинати кабелі чи ставити на них вантажі.

3.12. Здійснюючи ручне обрізання гілок плодового дерева, слід попередньо оглянути його крону та намітити послідовність виконання робіт на ньому.

3.13. Для обрізання гілок діаметром до 15 мм потрібно використовувати сікатор, а для гілок більшого діаметру — ножівку чи садову пилку.

3.14. При обрізуванні гілок на висоті з використанням розсувної драбини-стрем’янки слід дотримуватись таких вимог:

 • не переходити з драбини на дерево і назад;
 • не працювати вдвох на одній драбині;
 • не стояти однією ногою на драбині, а іншою на дереві;
 • не працювати механізованим інструментом на драбині з неогородженим робочим майданчиком;
 • працівник повинен розміщуватись на робочому майданчику драбини таким чином, щоб існувало три точки опори: «дві ноги – рука» або «дві ноги – корпус».

3.15. Під час виконання роботи на висоті понад 3 м потрібно, щоб інший працівник притримував драбину внизу біля її основи, розміщуючись при цьому збоку від місця можливого падіння гілок.

3.16. Приставну драбину необхідно ставити до дерева під кутом не більше 60°. Проводити з неї роботи з обрізання гілок дерева не дозволяється.

3.17. Забороняється підкладати під нижні кінці драбини камінці, обрізки дощок, зрубані гілки тощо.

3.18. Роботи з обрізання гілок необхідно проводити в денний час. Також вони мають бути припинені при силі вітру понад 5 м/с, у туман чи грозу.

3.19. Зрізані гілки слід переносити до транспортного засобу обережно, щоб не травмуватися.

3.20. Обрубуючи великі гілки, працівник має слідкувати, щоб ноги не опинилися на шляху руху леза сокири.

3.21. Під час транспортування гілок до місця їх складування (утилізації) забороняється перебувати в кузові транспортного засобу, завантаженого гілками.

3.22. Під час збирання плодів із землі потрібно міцно триматися за гілку плодового дерева рукою, в подальшому слід плавно від­пустити її, слідкуючи, щоб при цьому вона нікого не травмувала.

3.23. Працівник також повинен попередньо випробувати, чи не зламається підтягувана гачком гілка від навантаження.

3.24. Підтягувати гілку руками зі стрем’янки або з дерева потрібно акуратно, щоб не порушились наявні точки опори.

Як випробувати приставні драбини

3.25. Під час збирання плодів чи ягід не дозволяється:

 • працювати в одязі, який залишає не прикритими окремі частини тіла;
 • різко відпускати притягнуту до себе гілку;
 • підстрибувати для захоплення гілки рукою чи гачком;
 • збирати плоди з випадкових підставок (ящиків, пеньків, обрізків дощок тощо);
 • вживати в їжу немиті плоди.

3.26. Не дозволяється використовувати тару від мінеральних добрив для зберігання продуктів, фуражу, води тощо.

3.27. Під час роботи з пестицидами дотримуватись вимог Закону України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати» та інструкцій при роботі із цими речовинами. Використовувати необхідні ЗІЗ.

3.28. При переїзді на роботу та з роботи інструменти потрібно зберігати в чохлі.

2.29.Під час перенесення ручного інструменту для обробітку ґрунту повинна дотримуватись безпечна дистанція між працівниками.

3.30. У разі виникнення загрози бойових дій працівник має:

 • припипинити проведення будь-яких робіт;
 • звести до мінімуму пересування відкритою територією, пройти до захисних споруд цивільного захисту або іншого придатного до захисту укриття.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце й скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Повідомити безпосереднього керівника про закінчення роботи, наявні нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.3. Зняти спецодяг, очистити його від бруду та розмістити у відведеному для зберігання місці. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, появи на агрегатах диму, полум’я, виявлення незвичного шуму або вібрації, загоряння приміщення, вибуху ємностей і в інших аварійних ситуаціях:

 • припинити роботу;
 • сповістити про аварію інших працівників, вивести їх із небезпечної зони;
 • доповісти про ситуацію керівництву;
 • викликати за необхідності аварійний підрозділ.

5.2. Якщо виявлені вибухонебезпечні предмети, зупинити роботу, вивести людей на безпечну відстань. Повідомити черговим службам МВС, ДСНС і місцевому підрозділу з питань цивільного захисту

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварії.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді