Інструкція з охорони праці для столяра

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для столяра містить обов’язкові вимоги з охорони праці для столяра при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для столяра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для столяра.

Пройдіть онлайн-тест з питань охорони праці

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. Столяр проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та столяра.

1.4. Столярні роботи можуть виконуватися лише особами, які досягли 18 років. Вони повинні пройти професійне навчання і мати посвідчення, яке дозволяє самостійно працювати за спеціальністю. Перед початком роботи столяр проходить медичний огляд, за результатами якого його мають визнати придатним до роботи. 

1.5. Перед допуском до самостійної роботи столяр повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого столяра. Допуск до самостійної роботи здійснюється, якщо результати стажування будуть позитивними.

Право виконувати роботи на деревообробних верстатах

1.6. Столяр не допускається до роботи, якщо:

 • він з’явився на робочому місці хворим, у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння;
 • у нього відсутні спецвзуття, спецодяг та інші засоби захисту, які передбачені чинними правилами і нормами з охорони праці.

1.7. Столяр зобов’язаний:

 • не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;
 • використовувати захисну каску під час перебування на будівельному майданчику;
 • не виконувати розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці;
 • утримувати робоче місце і устаткування в порядку та чистоті;
 • виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови її виконання не суперечать вимогам цієї Інструкції та законодавству з охорони праці;
 • працювати лише справними інструментами, механізмами та пристосуваннями і використовувати їх лише за призначенням.

1.8. Перед початком роботи столяр обов’язково має бути ознайомлений зі шкідливими та небезпечними виробничими факторами, які можуть вплинути на працівника (можливість виникнення пожеж , отруєння, одержання травм).

1.9. Столяр повинен одержати спецвзуття, спецодяг та всі інші необхідні засоби індивідуального захисту згідно з Типовими галузевими нормами.

1.10. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.11. Спецодягу столяра повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

1.12. Столяр одержує індивідуальні запобіжні засоби (чергові, які використовуються тільки після спеціального інструктажу) у випадках:

 • під час обробки деревини – захисні окуляри;
 • під час антисептування і роботі з лакофарбовими матеріалами – рукавички, респіратори.

1.13. Стропування і розстропування матеріалів, які піднімаються за допомогою вантажопідйомних механізмів, а також роботу ручним механізованим інструментом може виконувати лише столяр, який пройшов спеціальне навчання і має відповідне посвідчення.

1.14. На деревообробних верстатах може працювати лише столяр, який пройшов навчання за спеціальною програмою і стажування та має відповідне посвідчення.

1.15. У випадку порушення цієї інструкції винні несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку, що діє на підприємстві.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи столяр повинен:

 • одягти спецодяг, заправити його, щоб не було звисаючих кінців;
 • одержати від керівника робіт завдання на виконання робіт;
 • оглянути своє робоче місце, звільнити всі проходи, прибрати всі непотрібні предмети та матеріали;
 • перевірити, чи справні риштовання, пересувні столики, чи наявна та справна огорожа;
 • підготувати для роботи всі необхідні пристосування та інструменти;
 • переконатися, що робоче місце достатньо освітлене;
 • відрегулювати по росту висоту верстака;
 • інструмент, матеріали та пристосування розташувати в тому порядку, в якому вони будуть застосовуватися.

2.2. Перед тим, як вручну розпилювати матеріал, його слід покласти на тверду поверхню.

2.3. Перед тим, як починати роботу на деревообробному верстаті, необхідно перевірити:

 • чи заземлені електродвигун, корпус верстата та електроінструменти;
 • гальмівні та пускові пристрої верстата;
 • наявність та справність захисних пристосувань та огороджень.

2.4. Перед тим, як починати роботу з стрічковою електричною пилкою, слід звернути увагу на роботу шківів (вони повинні обертатися вільно та легко) та справність пильної стрічки.

2.5. Перед тим, як починати роботу з електрорубанком, слід перевірити його на холостому ході. Цей інструмент можна використовувати як верстат лише у тому випадку, якщо на ньому установлені захисні пристосування.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час розпилювання матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Заборонено:

 • під час перерв у роботі залишати різальний інструмент лезом доверху;
 • ставити палець або руку у пропилі для того, щоб направити пилку по рисці;
 • розпилювати матеріал на коліні;
 • чистити від стружки рубанок пальцями з боку підошви.

3.3. На фугувальних верстатах та циркулярних пилках не слід застосовувати штовхальники для просування заготівель, довжина яких менше 0,6 м.

3.4. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання, якщо відсутні захисний кожух та розклинюючий ніж.

3.5. Під час свердління електродрилем отворів у дерев’яних конструкціях слід стежити за тим, щоб свердла були надійно закріплені в гнізді шпинделя та за тим, щоб стружка виходила з отвору, що висвердлюється, рівномірно.

3.6. Під час застосування електрорубанків необхідно:

 • переміщати інструмент без перекосів по прямій;
 • періодично прочищати ножі від стружки.

3.7. На верстаті з абразивним каменем можна працювати лише у тому випадку, якщо наявні захисний екран, підручник та огороджувальний кожух абразивного круга.

3.8. Під час роботи на верстатах заборонено:

 • обробляти забруднений чи зледенілий матеріал;
 • складати оброблені деталі на огородженні чи столі верстата;
 • братися за свердла руками, працювати в рукавицях;
 • подавати матеріал руками під час його обробки;
 • встановлювати чи знімати огородження частин, що рухаються;
 • залишати без нагляду інструмент та верстати;
 • гальмувати обертові частини верстата руками чи іншими предметами;
 • видаляти відходи, обтирати устаткування, підтягувати гайки, робити  ремонти на ходу.

3.9. Столярні роботи на висоті 1 м над землею або перекриттям мають виконуватися лише за наявності огородження. Якщо роботи виконуються на висоті, то повинні використовуватися тільки надійні підмощування та опори.

3.10. Якщо під час роботи на висоті недоцільно використовувати риштовання, то столяр обов’язково має користуватися запобіжним поясом. Місця його закріплення має попередньо визначити керівник робіт.

3.11. Столярні роботи не можна виконувати у затемнених чи погано освітлених приміщеннях.

3.12. Столярні вироби слід встановлювати з інвентарних пересувних столиків. Їх установка з приставних драбин заборонена.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити від електромережі приводні верстати, після чого замкнути пускові рубильники на замок.

4.2. Потерти і змастити тертьові частини механізмів та верстатів.

4.3. Очистити інструменти, після чого здати їх не зберігання.

4.4. Вимити руки теплою водою чи прийняти душ.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо виникло загоряння або виявлено дим, то роботу слід припинити, повідомити майстра, оголосити пожежну тривогу, повідомити пожежну охорону. Одночасно мають бути вжиті заходи щодо ліквідації загоряння чи пожежі з використанням наявних засобів пожежогасіння (азбестові покривала, пісок, вода, вогнегасники).

5.2. Якщо в діючих цехах відчувається запах газу, то слід одягнути протигаз, вийти з небезпечної зони і повідомити замовника.

5.3. У разі нещасного випадку потрібно негайно надати (організувати) домедичну допомогу потерпілому відповідно до Інструкції з надання домедичної допомоги, доповісти керівництву і за необхідності викликати бригаду швидкої допомоги за телефоном 103. При цьому потрібно зберегти все без змін у тому місці, де стався нещасний випадок (за умови, що це не створює небезпеки). До роботи можна приступати лише після їх усунення.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді