Журнал оперативного контролю за станом охорони праці

Автор
інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», експерт з питань охорони праці
Результати контролю за станом охорони праці на підприємстві фіксують у журналі оперативного контролю. Скачайте зразок такого журналу.

Контроль за станом охорони праці — один із найважливіших складників системи управління охороною праці підприємства. Його мета:

  • виявити відхилення від норм в умовах праці;
  • перевірити, як працівники виконують свої обов’язки з охорони праці;
  • запобігти технологічним порушенням, нещасним випадкам, аваріям, пожежам, професійним захворюванням та іншим надзвичайним подіям на виробництві.

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків.

Результати контролю фіксують у журналі оперативного контролю. Також їх можна оформлювати протоколом з рішенням, актом або службовою запискою. За результатом перевірки стану охорони праці служба охорони праці оформлює припис за встановленою формою.

Наводимо примірну форму журналу оперативного контролю за станом охорони праці.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді