Як проводити технічне обслуговування систем протипожежного захисту

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Всі установки систем протипожежного захисту мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання завдань. Які ж вимоги до проведення технічного обслуговування систем протипожежного захисту.

 

 

 

Усунення ризиків виникнення пожеж, зменшення їх негативних наслідків, гарантування безпеки людей є однією з умов ефективного функціонування підприємств, установ і організацій, тому всі наявні установки систем протипожежного захисту (СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання завдань.

 

Вимоги до проведення технічного обслуговування систем протипожежного захисту

Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (ТО СПЗ) починається з оформлення документації під час здавання до експлуатації.

Утримання у працездатному стані установок систем протипожежного захисту має бути забезпечене такими заходами:

 • проведенням ТО з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
 • матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтриманням і своєчасним відновленням працездатності;
 • опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговувального й чергового персоналу.

Договір на технічне обслуговування систем протипожежного захисту

Для здійснення технічного обслуговування СПЗ укладають договір на ТО з відповідною організацією.

Така організація зобов’язується якісно проводити технічне обслуговування, ремонт та вести експлуатаційну документацію на системи.

Також вона несе відповідальність, якщо з її вини установки не спрацювали і не виконали свого призначення.

Організація, які здійснює технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинна мати ліцензію на виконання цих робіт у порядку, передбаченому постановою КМУ від 23.11.2016 № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 02.12.2020 № 1190).

Яка відповідальність чекає на порушників вимог пожежної безпеки

Ліцензійними умовами щодо провадження господарської діяльності з надання таких послуг і виконання такого виду робіт встановлені, крім загальних вимог, вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем:

 • пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних);
 • пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень;
 • протидимного захисту, а також вимоги щодо виконання робіт із спостерігання за системами протипожежного захисту.

Порядок проведення технічного обслуговування систем протипожежного захисту

Для організації робіт з технічного обслуговування СПЗ розробляється перелік та план-графік проведення регламентних робіт.

Технічне обслуговування СПЗ передбачає проведення планових робіт та відновлення працездатності технічних засобів, що належать до систем. Плановими роботами є зовнішній огляд, перевірка працездатності, профілактичні роботи.

Зовнішній огляд передбачає визначення технічного стану систем та окремих технічних засобів (працездатне/непрацездатне) за зовнішніми ознаками (за необхідності застосовують засоби контролю).

Під час перевірки працездатності контролюють, чи виконують функції окремі технічні засоби і система загалом.

Профілактичні роботи включають:

 • очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів;
 • перевірку їх технічного стану, стан внутрішнього монтування;
 • очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення непрацездатних елементів технічних засобів.

Позаплановий ремонт з метою відновлення працездатного стану технічних засобів, що належать до систем, здійснюють за результатами контролю технічного стану, який проводять під час ТО або у разі відмови технічних засобів.

 

Перед тим, як прийняти системи протипожежного захисту на технічне обслуговування і ремонт, проводять первинне обстеження для визначення їх технічного стану.

У випадку неможливості заходами технічного обслуговування та планово-попереджувальними ремонтами підтримувати експлуатаційну придатність на діючих об’єктах у працездатному стані систем протипожежного захисту в проектних межах, що були чинні на час прийняття СПЗ до експлуатації, необхідно провести технічне переоснащення останніх відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», затвердженого наказом Мінрегіону України від 13.11.2014 № 312 зі змінами, внесеними згідно з наказом № 148 від 30.06.2015).

 

 

Первинне обстеження систем протипожежного захисту

Первинне обстеження передбачає:

 • перевірку наявності експлуатаційної та технічної документації згідно з ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
 • перевірку відповідності монтування окремих технічних засобів і системи в цілому робочому проекту;
 • перевірку працездатності окремих технічних засобів і системи загалом тощо.

Згідно з ліцензійними умовами з метою ведення обліку виконаних робіт протипожежного призначення ліцензіат веде відповідний журнал (у паперовому або електронному вигляді), який потрібно заповнювати після виконання (надання) таких робіт (послуг) протягом трьох робочих днів з дня підписання актів на їх виконання (надання).

Строк зберігання журналу становить п’ять років після його закінчення.

Як швидко та легко розробити План евакуації? Скористайтеся нашим сервісом!

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді