Інструкція з охорони праці для пекаря

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для пекаря є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час випікання хлібобулочних виробів в умовах пекарні. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1.Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для пекаря (далі — пекар) є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час випікання хліба та хлібобулочних виробів.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до чинних нормативних актів, зокрема:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями;
 • Правил охорони праці для підприємств громадського харчування, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 25.06.1996 № 107.

1.3. У своїй діяльності пекар керується:

 • нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище;
 • цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.4. У разі пошкодження здоров’я з вини власника пекар має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання вимог цієї інструкції пекар несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. До роботи пекарем допускається особа, яка досягла 18-літнього віку, пройшла спеціальне навчання і стажування для отримання навичок безпечного ведення виробничих процесів (до 10 змін — залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), пройшла перевірку знань з охорони праці, медогляд на придатність до роботи за станом здоров’я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, має II кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки і навчена прийомам надання домедичної допомоги потерпілим.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

1.7. Пекар повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка, в яку внесено результати медичних обстежень і лабораторних досліджень, відомості про щеплення, перенесені інфекційні захворювання та про проходження професійної гігієнічної підготовки.

1.8. Пекар виконує таку роботу:

 • заміщує тісто, визначає його готовність до випікання;
 • веде процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів;
 • змащує та укладає вироби на форми, лотки чи транспортер;
 • відбраковує вироби;
 • визначає готовність виробів;
 • відвозить вагонетки з готовою продукцією та підвозить порожні вагонетки для завантаження;
 • перевіряє стан лотків та інше.

1.9. Пекар повинен знати:

 • державні стандарти і технічні умови щодо виготовлення хлібобулочних та борошномельних виробів;
 • основи технологічного процесу випікання виробів, а також правила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;
 • параметри режимів розстойки і випічки (розстойка — це процес контрольованого бродіння тістової заготовки перед випіканням виробів);
 • тривалість випікання виробів, що виробляються, ознаки їх готовності;
 • способи укладання виробів на лотки, транспортер;
 • основні заходи безпеки під час роботи з електропекарними шафами;
 • вимоги виробничої санітарії, правила пожежної безпеки тощо.

1.10. На пекаря можуть впливати такі небезпечні виробничі фактори, як:

 • підвищена температура поверхні печі, листів та іншого інвентарю;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • рухомі та обертові частини устаткування (передавальних механізмів — редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);
 • ураження електричним струмом (за відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодження ізоляції струмоприймачів);
 • слизькість підлоги, що може призвести до падіння і можливого травмування;
 • підвищена температура повітря робочої зони;
 • інші негативні фактори.

Шкідливі та небезпечні фактори уточнюються згідно з результатами атестації робочих місць.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

1.11. З метою дотримання правил охорони праці пекар повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил. Правила особистої гігієни передбачають, що працівник повинен:
  • залишати всі особисті речі та верхній одяг у визначеному для цього місці;
  • приймати їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях;
  • ретельно мити руки дезинфікувальним засобом перед початком роботи, а також після кожної перерви в роботі чи після роботи із забрудненими предметами;
  • при відвідуванні вбиральні необхідно залишити санодяг у тамбурі, також при виході слід вимити руки водою з милом та ополоснути їх дезинфікувальним засобом.
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.12. Пекар забезпечується за встановленими галузевими нормами спеціальним робочим одягом та взуттям (халат бавовняний або костюм для пекаря, ковпак або косинка; фартух та тапочки, рукавиці, тощо).

1.13. Робоче місце пекаря повинно утримуватись у порядку і чистоті, має бути забезпечене захисними і запобіжними пристроями та мати достатнє освітлення.

1.14. Пекарю забороняється:

 • залишати устатковання, що працює, без нагляду;
 • працювати на устаткуванні зі знятими захисними огородженнями;
 • використовувати несправні електропекарські шафи;
 • працювати за несправної дії вентиляційних пристроїв;
 • користуватися відкритим вогнем;
 • виконувати самостійно ремонт та налагодження устаткування;
 • виконувати роботу в брудному спецодязі.

Які вимоги до засобів індивідуального захисту

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, зібрати волосся під головний убір (забороняється заколювати спецодяг і тримати в кишенях одягу булавки, скляні та інші гострі предмети) .

2.2. Перед початком роботи слід ретельно вимити руки.

2.3. Ознайомитись із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування.

2.4. Перевірити:

 • приміщення і устаткування щодо відсутності сторонніх предметів, оголених електропроводів, надійність кріплення огороджень обертових частин устаткування, наявність на місцях діелектричних килимків, стан підлоги тощо;
 • наявність і справність захисного заземлення та освітлення;
 • відсутність сторонніх предметів усередині електропекарських шаф;
 • наявність і справність пристосувань: шкребків, щіток, попереджувальних табличок;
 • справність контрольно-вимірювальних приладів, терморегуляторів, вентиляційних пристроїв;
 • cправність візків для переміщення форм.

2.5. Підготувати необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, які викликають ковзання.

2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. У разі виявлення несправностей устаткування, заборонено приступати до роботи. Про всі недоліки потрібно повідомити безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі. Заборонено самостійно здійснювати ремонт, налагодження устаткування.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Робоче місце потрібно тримати в чистоті, своєчасно збирати з підлоги розсипане дрібне сміття.

3.2 Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, необхідно дотримуватись таких вимог:

 • не захаращувати проходи між обладнанням, столами, стелажами, шляхи евакуації та інші проходи тарою, інвентарем, зайвими запасами сировини тощо;
 • застосовувати для розкриття тари спеціально призначений інструмент;
 • не використовувати для випічки форми несправні, деформовані або з нагаром;
 • не допускати експлуатацію електрошафи при несправних пристроях, що фіксують дверцята камери у відкритому (закритому) положенні;
 • перебувати на безпечній відстані при відкриванні дверцят камери пекарної шафи, щоб запобігти опікам;
 • не ремонтувати електроустаткування, не наступати на дроти;
 • бути уважним до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.3. Регулювання температури терморегулятором здійснювати поступово і плавно.

3.4. Переміщувати візок із формами повільно, стежити, щоб шлях пересування був вільний. Візок штовхати в напрямі «від себе».

3.5. Розташовувати візки з формами слід таким чином, щоб не завалювати підхід до електропекарської шафи.

3.6. Рівномірно завантажувати печі формами із тістовими заготовками, ставити їх рівно, не допускати посадку в піч несправних або деформованих форм.

3.7. Стежити за показаннями приладів температурного режиму.

3.8. Внутрішній огляд, очищення устаткування здійснювати тільки при знеструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої необхідно вивісити попереджувальний плакат: «Електродвигун не вмикати — працюють люди!».

3.9. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися або факти порушення технологічного процесу повідомити керівника або іншу посадову особу, зробити відповідний запис у змінному журналі.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути і надійно знеструмити пекарську шафу та інше технологічне електрообладнання. Повісити на пускачі табличку «НЕ ВМИКАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ», очистити устаткування і робоче місце.

4.2. Очистити і помити обладнання. Перед чищенням електрошафи вона має бути знеструмленою. При виконанні цієї роботи не дозволяється користуватися водою. Для прибирання сміття, відходів застосовувати щітки, совки та інші пристосування.

4.3. Після закінчення прибирання всі інструменти і пристосування розмістити у встановлених місцях

4.4. Здати зміну згідно зі встановленим порядком, повідомити змінника та керівника про всі помічені недоліки в роботі устаткування.

4.5. Зняти спецодяг, прийняти душ, спецодяг скласти в шафку.

4.6. За наявності будь-яких недоліків і зауважень в роботі повідомити керівництво.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устатковання, руйнації будівельних конструкцій, пожеж, травмування або загибелі людей.

Такими ситуаціями можуть бути:

 • викид пару чи вибух газу;
 • розрив ланцюга конвеєра;
 • поява сторонніх звуків, підвищена вібрація;
 • поява електроструму на устаткуванні;
 • поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури тощо.

5.2. При виявленні несправності технологічного обладнання слід негайно припинити його використання, відключити подання до нього електроенергії, сировини тощо та повідомити керівництво для усунення недоліків.

5.3. При виникненні аварійної ситуації слід негайно попередити про небезпеку всіх оточуючих.

5.4. У разі настання ситуацій, які безпосередньо загрожують життю та здоров’ю, необхідно покинути цех через евакуаційний вихід.

5.5. За наявності потерпілих слід невідкладно надати домедичну допомогу, за необхідності — викликати швидку медичну допомогу, сповістити про подію керівництво.

5.6. При загорянні ізоляції, дротів чи обмоток в електрошафі слід негайно відімкнути її від живлення, вимкнути витяжний вентилятор; гасіння проводити вуглекислотним або порошковим вогнегасником.

5.7. При виникненні пожежі необхідно евакуювати людей з приміщення, припинити подачу електроенергії на електрообладнання, викликати пожежний підрозділ і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.8. В усіх випадках доповісти про подію керівництву та виконувати його доручення.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді