Інструкція з охорони праці лісоруба

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці лісоруба є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для лісоруба при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці лісоруба (далі — Інструкція) розроблена відповідно до таких документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства. За невиконання положень документа лісоруб несе відповідальність згідно з законодавством.

1.3. У своїй діяльності лісоруб керується нормативно-правовими актами про охорону праці, цією інструкцією та іншими актами законодавства.

1.4. До роботи лісорубом може бути допущена особа, яка досягла 18 років, пройшла: підготовку за фахом відповідно до чинних нормативних актів, вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.5. Звалювання дерев повинно виконуватися працівниками, які пройшли необхідну професійну підготовку. Лісоруб, котрий звалює дерева бензиномоторною пилкою (вальник лісу), повинен мати 6-й розряд, а інший лісоруб (помічник вальника) — 4-й або 5-й розряд.

1.6. Під час роботи на лісоруба можуть впливати такі небезпечні виробничі фактори, як:

 • падіння дерев, відлітання трісок;
 • вібрація;
 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • фізичні перевантаження;
 • метеорологічні чинники (вітер, опади, гроза, низька або висока температура зовнішнього середовища, ожеледиця, сніг тощо);
 • поранення гострими краями чи задирками на деревині, інструментах тощо;
 • ураження електрострумом тощо.

1.7. З метою дотримання правил охорони праці лісоруб повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки;
 • знати будову та правила безпечної експлуатації механізмів, пристосувань та іншого обладнання, яке застосовується при звалюванні дерев;
 • виконувати тільки доручену роботу, не допускати сторонніх осіб на робоче місце, не передоручати свою роботу іншим особам;
 • використовувати інструменти і пристрої за призначенням;
 • не торкатися до рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, які перебувають під напругою;
 • знати місце розташування пункту для відпочинку та прийому їжі, місцезнаходження аптечки, первинних засобів пожежогасіння;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.8. При виявленні вибухонебезпечних предметів (мін, снарядів, гранат тощо) роботи мають негайно припинитися. Межі ділянки потрібно позначити знаками безпеки, організувати охорону цього місця та повідомити підрозділ МНС.

1.9. Лісоруб забезпечується спеціальним робочим одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 26.02.2018 № 293.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи лісоруб повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • перевірити справність засобів індивідуального захисту, сигнальних пристроїв;
 • дізнатися у керівника про характер, обсяг і місце виконання робіт, особливості їх реалізації, технічне забезпечення та інше;
 • підготувати територію лісосіки до ваління дерев (забезпечити звалювання небезпечних дерев, ліквідацію захаращеності, прибирати підлісок тощо).

2.2. Про виявлені несправності обладнання, інвентарю, засобів захисту та інші неполадки повідомити керівнику та приступити до виконання робіт після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Лісосічні роботи виконуються відповідно до затвердженої карти технологічного процесу, складовою частиною якої є інформація щодо безпечності праці, способів розташування ланок працівників та рухомих технічних засобів, безпечного виконання інших операцій.

3.2. Перед проведенням лісосічних робіт вздовж шляхів найбільш імовірного переміщення людей (доріг, стежок тощо), які перетинають лісосіку, встановлюються знаки, що забороняють прохід та проїзд стороннім особам.

3.3. Звалювання дерев здійснюється за безпечних погодних умов. Роботи припиняються під час зливи, граду, грози, хуртовини, густого туману у разі видимості менше 50 м, у темряві, за наявності снігу або ожеледі (льоду) на деревах, ожеледиці на ґрунті, вітру зі швидкістю понад 5,2 м/с.

3.4. На каменистих розсипах, територіях із товщиною снігового покриву понад 0,5 м, лавинонебезпечних схилах крутизною понад 20 град. дозволяється звалювати лише небезпечні дерева.

3.5. При звалюванні небезпечних дерев, ліквідації захаращеності та знятті з дерев завислих на них зламаних гілок, крім пилки, мають бути в наявності: бандаж для одягання на відземки тріснутих дерев перед їх спилюванням, прядив’яний канат довжиною 10 м з трирогим гаком, звалювальна вилка і багор висотою не менше 4 м, клинки, сокири та інші засоби виробництва.

3.6. Лісоруби, зайняті на лісосічних роботах, повинні працювати в захисних касках та сигнальних жилетках, а під час роботи на схилах використовувати засоби проти ковзання.

Хто відповідає за видачу працівникам ЗІЗ

3.7. При звалюванні дерев пристосування та інші засоби мають бути справними, надійними і зручними в роботі.

3.8. Перед початком спилювання дерев лісоруб повинен переконатися у відсутності в небезпечній зоні сторонніх людей, а перед падінням дерева — подати гучний сигнал.

3.9. Бензиномоторна пилка повинна мати легку ходу ручки подавання газу і її блокування, справні механізми керування пилянням та зупинки, надійне кріплення всіх вузлів, шини та засобів захисту, не мати підтікань пального.

3.10. Лісорубу дозволяється самостійно звалювати дерева на суцільних рубках з використанням гідроклина чи гідродомкрата, двох надійних клинків або звалювальної лопатки, за умови, що дерева будуть звалюватися на вільне від лісу місце, а за межами небезпечної зони буде перебуватиме інший працівник, який спостерігатиме за роботою лісоруба.

3.11. Звалювання дерев без допомоги помічника дозволено виконувати під час безпечних погодних умов, за швидкості вітру не більше 4,5 м/с або якщо напрямок вітру збігається з напрямком звалювання дерев і має швидкість, що не перевищує допустимих значень. Час, коли таке звалювання дозволяється, повинен встановлюватись щоденно керівником.

3.12. Удвох (лісоруб-вальник і помічник) необхідно працювати при розробленні вітровально-буреломних лісосік, пожарищ та інших ушкоджених стихійними природними явищами насаджень, під час проведення несуцільних рубок, у разі звалювання небезпечних дерев, дерев діаметром понад 22 см без використання гідроклина, гідродомкрата або клинків, а також на схилах крутістю понад 20 град.

3.13. У всіх випадках необхідність перебування інших працівників у небезпечній зоні звалювання дерев повинна бути попередньо погоджена з лісорубом. При появі в цій зоні людей за інших обставин, а також тварин, звалювання дерев слід призупинити і забезпечити виведення їх за межі зони.

3.14. При спилюванні дерева упор пилки необхідно надійно притискати до стовбура і легким натиском вводити пильний ланцюг у деревину. При цьому слід унеможливлювати затискування пильної шини у різі. Якщо затискування шини не вдалося уникнути, необхідно зупинити двигун пилки та спробувати звільнити шину.

3. 15. Під час роботи лісоруб зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

 • переходити від дерева до дерев дозволено лише при режимі роботи двигуна, коли пильний ланцюг не рухається;
 • не передавати управління пилкою іншим особам;
 • не допускати охолоджування двигуна водою або снігом;
 • виконувати обслуговування, ремонт пилки, натягування ланцюга, заправлення її паливом тільки при виключеному двигуні;
 • уникати використання пилки з затупленим ланцюгом, а також пиляти, перебуваючи на драбині, гілках дерева чи на інших нестійких предметах.

3.16. Під час роботи не дозволяється:

 • звалювання дерев за умови несправності пристосувань (гідроклина, гідродомкрата, звалювальні вилки, клинка, лопатки тощо);
 • групове звалювання дерев шляхом збивання одного чи декількох підпиляних дерев іншим деревом;
 • звалювання дерев при вітрі швидкістю 12,5 м/с і більше, в грозу, в період злив, під час густого туману, інших метеорологічних катаклізмів;
 • валити дерево без підрубування, робити підпил чи підруб із двох чи декількох сторін чи по колу;
 • залишати незвалені, підрублені, недопилені, завислі дерева на період перерви та після закінчення роботи;
 • збивати зависле дерево шляхом звалювання на нього іншого дерева;
 • звалювати дерева біля лінії електропередачі без відключення лінії від джерела живлення;
 • займатись сторонніми справами та відволікати від роботи інших працівників;
 • допускати на лісосіку, де проводяться роботи, людей, які не беруть участі у технологічному процесі;
 • захаращувати робоче місце.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення виконання лісосічних операцій необхідно:

 • очистити пилку від тирси і бруду;
 • зняти ланцюг, промити і покласти його у ванну з маслом;
 • промити повітряний фільтр карбюратора двигуна пилки та очистити сітку повітряного вентилятора;
 • перевірити справність ланцюга, за необхідності загострити його.

4.2. Навести лад на робочому місці та скласти інструмент і пристосування у відведене для зберігання місце.

4.3. Повідомити керівника про закінчення роботи та виявлені несправності обладнання, а також про інші нештатні ситуації.

4.4. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному місці. Умитися або прийняти душ, переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, появи диму, полум’я, виявлення незвичного шуму або вібрації, загоряння площ, вибуху та в інших аварійних ситуаціях слід негайно сповістити про аварію інших працівників, вивести їх із небезпечної зони, припинити роботу, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ та приступити до гасіння пожежі відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.2. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.3. В усіх випадках необхідно діяти згідно з відповідним планом реагування, а також виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварії.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді