Інструкція з охорони праці для менеджера

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для менеджера є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для менеджера при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці менеджера є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для менеджера під час виконання робіт, що визначені його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

1.4. Менеджер повідомляє безпосередньому керівнику про всі ситуації, що можуть загрожувати життю і здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, який стався на виробництві, про погіршення стану свого здоров’я, зокрема про ознаки гострого захворювання (отруєння).

1.5. Небезпечними і шкідливими факторами виробництва для менеджера можуть бути:

 • роз’їзний характер роботи;
 • виконання роботи, пов’язаної з перевезенням та зберіганням документів.

1.6. Менеджер зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку і виконувати вимоги інструкції з охорони праці.

1.7. У випадках травмування і несправностей в устаткуванні менеджер має негайно припинити роботу і повідомити свого безпосереднього керівника про те, що трапилося, надати собі або іншому працівнику домедичну допомогу та організувати, за необхідності, транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

1.8. Працівник зобов’язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни:

 • приходити на роботу в чистому одязі та взутті;
 • постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся;
 • мити руки з милом після відвідування туалету, дотику з забрудненими предметами, після закінчення роботи.

1.9. Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо- та вибухонебезпечні речовини.

1.10. З огляду на роз’їзний характер роботи, співробітники повинні приходити на роботу в зручному одязі і взутті, відповідно до сезону року.

1.11. За порушення (невиконання) вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівник притягується до дисциплінарної, а у деяких випадках — матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

1.12. На робочому місці менеджер отримує первинний інструктаж з охорони праці та проходить:

 • стажування, навчання правилам експлуатації використовуваного устаткування;
 • перевірку знань з електробезпеки (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі),
 • теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

1.13. Під час роботи менеджер проходить: повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці (один раз на півроку).

1.14. На роботу в якості менеджера приймаються чоловіки та жінки, які досягли вісімнадцятирічного віку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прибрати з кишень колючо-ріжучі, крихкі та гострі предмети.

2.2. Підготувати робочу зону для безпечного виконання роботи:

 • перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження. При несправності повідомити безпосередньому керівнику про виявлені недоліки;
 • візуально перевірити ззовні достатність освітлення і справність вимикачів і розеток.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Менеджер має виконувати тільки ту роботу, щодо якої пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.

3.2. Не передоручати свою роботу стороннім особам.

3.3. Під час перебування на робочому місці менеджер не повинен здійснювати дії, який можуть спровокувати нещасний випадок:

 • не гойдатися на стільці;
 • не торкатися оголених проводів;
 • не працювати на обладнанні мокрими руками;
 • не розмахувати гострими і ріжучими предметами.

3.4. Менеджер повинен дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території підприємства, користуватися тільки відведеними для руху проходами. Не захаращувати проходи і проїзди.

3.7. Менеджер повинен зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті відповідно до вимог, встановлених на підприємстві.

3.8. Враховуючи те, що переважна частина робочого часу пов’язана з роботою на ПК, необхідно кожні дві години, відволікатися і робити 15-ти хвилинну перерву, для зниження стомлюваності загальнофізичного характеру.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути технологічне електрообладнання, що використовувалося під час роботи.

4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати сміття і відходи.

4.3. Повідомити керівника робіт про порушення, що сталися під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації слід сповістити про небезпеку людей, які перебувають поруч, і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.

5.2. У разі виникнення спалаху або пожежі, необхідно негайно повідомити про це рятувальників, попередити людей, які перебувають поруч, та вжити заходів для гасіння пожежі.

5.3. При травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу і звернутися за допомогою до медпрацівника, а за його відсутності — надати собі або іншим постраждалим домедичну допомогу і повідомити про те, що трапилося безпосередньому керівнику. Далі діяти за його вказівкою.

5.4. У ситуаціях, які загрожують життю та здоров'ю, — залишити небезпечну територію.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді