Чи може інженер з охорони праці відповідати за пожежну безпеку

Автор
адвокат
Іноді, на думку роботодавця, інженер з охорони праці не надто «напружується» на роботі. То, може, хай ще й за пожежну безпеку відповідає. Але чи може інженер з охорони праці відповідати за пожежну безпеку — допомагає розібратися експерт.

Скачайте посадову інструкцію інженера з охорони праці

Чому так важливо знати про свої права. Відповідь досить проста: чим більше невластивих обов’язків, тим більше відповідальності. Як свідчить судова практика, саме на таких «універсальних солдатів» вішають всіх собак. Їх можуть визнавати винними у недотриманні законодавства і з пожежної безпеки, і цивільного захисту, якщо ще й такі обов’язки були передбачені.

Часто фахівці з охорони праці стають «фігурантами» у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Приклади із судової практики

Які наслідки додаткових навантажень за посадою

Які назви посади працівника СОП передбачені у Класифікаторі

Назви посад (професій) установлюють відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — КП). Кваліфікаційні вимоги — згідно з розділом 1 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336 (далі — ДКХП).

Відповідно до цих нормативних актів законодавець надає декілька назв посади працівника служби охорони праці:

  • начальник відділу охорони праці (код КП 1232, професійна група «Керівники» Випуску 1 ДКХП);
  • інженер з охорони праці (код КП 2149.2, професійна група «Професіонали» Випуску 1 ДКХП).

Із огляду на посадові обов’язки, визначені у ДКХП для цих посад, контроль за дотриманням протипожежного законодавства та законодавства у сфері цивільного захисту не входить до повноважень працівників СОП.

Призначення відповідального за пожежну безпеку

Пункт 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, вказує:

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Ці обов’язки передбачені у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ.

Окрім того, частини друга та третя статті 55 Кодексу цивільного захисту України (КЦЗ) передбачають:

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств. Зазначена вимога відображена у трудових договорах, статутах та положеннях. Забезпечення пожежної безпеки покладають на власників та керівників суб’єктів господарювання.

Отже, згадані нормативні акти не містять жодної вказівки на те, хто саме має відповідати за пожежну безпеку на підприємстві. Вони зазначають лише про обов’язок керівника призначити таку особу та про необхідність закріпити цей обов’язок у локальних актах підприємства.

Чи правомірно поєднувати функції кількох посад в одній

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює кількість працівників і штатний розпис. На це вказує частина третя статті 64 Господарського кодексу України.

Однак слід пам’ятати про декілька важливих правил.

1. Посадові інструкції мають відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності

Як розробити і затвердити посадові інструкції, визначає пункт 6 Загальних положень Випуску 1 ДКХП.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначають посадові інструкції керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців. Їх розробляють і затверджують роботодавці відповідно до ДКХП. При цьому враховують конкретні завдання й обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства.

Під час розроблення посадових інструкцій потрібно забезпечити єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів.

За потреби, завдання та обов’язки можна розподілити між окремими виконавцями. Або ж завдання та обов’язки окремих працівників можна розширити — доручити їм роботи, передбачені для різних груп посад, рівні за складністю, для яких не потрібна інша спеціальність, кваліфікація.

Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видають у разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Якщо змінилася назва підприємства, його структурного підрозділу або посади, до посадових інструкцій вносять відповідні зміни.

2. Заборонено покладати на працівників СОП нетипові для їх посад функції

Однак роботодавці розширюють межі відповідальності фахівців з охорони праці — «навішують» їм додаткові обов’язки на кшталт відповідальних за стан пожежної безпеки на підприємстві.

Відбувається це, як правило, за одним зі «сценаріїв»:
  • про відповідні функції вказують у посадовій інструкції;
  • на фахівця з охорони праці покладають додаткові обов’язки за наказом керівника підприємства;
  • фахівця з охорони праці приймають на вакантну посаду — наприклад, на посаду фахівця з питань цивільного захисту — за суміщенням чи сумісництвом.

Чи може інженер з охорони праці відповідати за пожежну безпеку
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

На жаль, часто за таке «додаткове навантаження», керівництво навіть не доплачує.

Що робити, якщо на вас поклали додаткові обов’язки

Під час прийняття на роботу фахівцю з охорони праці слід уважно ознайомитися з посадовою інструкцією, адже це один із найважливіших кадрових документів щодо повноважень та відповідальності працівника.

Аби уникнути незручних ситуацій у майбутньому, ще на співбесіді обговоріть з керівником, яка відповідальність за вашою посадою та на які доплати ви матимете право.

Більше порад — у статті з Довідника

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді