Зразок інструкціі з охорони праці для бармена

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для бармена є документом, що містить обов’язкові для дотримання барменом вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці бармена встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місті відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці для підприємств громадського харчування, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 25.06.1996 № 107 (НПАОП 55.0-1.02-96).

1.3. У своїй діяльності бармен керується цією інструкцією та іншими локальними нормативними актами, що діють на підприємстві, за невиконання яких він несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.4. До роботи барменом може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має середню професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та виробничої санітарії, первинний інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки, навчання правилам безпечної експлуатації електричного обладнання та отримала відповідне посвідчення, а також пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.5. Бармен повинен проходити у встановленому порядку попередній і періодичні медичні огляди, з відміткою про це в особистій медичній книжці.

1.6. Робочим місцем протягом усієї робочої зміни для бармена є спеціально обладнане місце.

1.7. Графік роботи встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.8. Бармен повинен знати:

 • асортимент, рецептуру, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску напоїв, страв, закусок і кондитерських виробів;
 • температурні режими подавання готових до споживання та змішаних напоїв, закусок і страв;
 • умови та терміни зберігання кулінарної продукції і товарів;
 • правила етикету і технологію обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі;
 • правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 • форми розрахунку і порядок оформлення рахунків зі споживачами;
 • правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, реєстраторів розрахункових операцій, інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду тощо;
 • правила експлуатації відео та аудіотехніки;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, основи підприємництва, конфліктології.

1.9. Під час виконання роботи на бармена можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, як: вологість робочої зони та забрудненість повітряного середовища, протяги, недостатнє освітлення робочого місця, отруєння, підвищена температура страв, слизька підлога при потраплянні на неї рідини чи продуктів, електричний струм при пошкодженні ізоляції струмопровідних частин тощо.

1.10. Для запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань бармен під час виконання покладених на нього обов’язків зобов’язаний:

 • приходити на роботу у чистому одягу та взутті;
 • мати охайний вигляд, заправлене волосся, своєчасно та коротко підстрижені нігті;
 • не заколювати спецодяг та не тримати в кишенях одягу булавки, скляні і гострі предмети;
 • приймати їжу та пити воду в спеціально відведених для цього місцях;
 • дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки перед початком роботи, після кожної перерви в роботі, після роботи із забрудненими предметами, після відвідування вбиральні і перед прийомом їжі, а також змінювати спецодяг залежно від його забруднення;
 • при інфекційному захворюванні (зокрема у разі захворювання членів своєї сім’ї), появі ознак застуди або шлункової дисфункції, отриманні зовнішніх ушкоджень, слід повідомити безпосереднє керівництво та провести відповідне лікування.

1.11. Бармен зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці.

1.12. Крім того, бармен повинен:

 • виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не торкатись до рухомих частин механізмів (обладнання), до струмовідних частин, електричних дротів, пристроїв заземлення тощо;
 • не залишати на робочому місці будь-які легкозаймисті рідини і матеріали;
 • перед початком роботи перевіряти справність устаткування, огороджень, інженерно-технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку.

1.13. Бармен забезпечується за встановленими нормами санітарним одягом, санітарним взуттям, а також засобами індивідуального захисту, які повинні зберігатися в окремих приміщеннях, ізольованих від інших предметів чи матеріалів.

Він зобов'язаний використовувати за призначенням та дбайливо ставитися до виданого санітарного одягу та інших засобів індивідуального захисту, а також дотримуватися правил користування ними.

1.14. Бармен повинен виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, якій він навчений та щодо якої проінструктований. При отриманні нової роботи, необхідно пройти необхідно цільовий інструктаж з охорони праці від безпосереднього керівника робіт.

1.15. Невиконання барменом вимог інструкції з охорони праці для бармена є порушенням трудової дисципліни, за яке його можуть притягнути до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної чи кримінальної відповідальності.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи бармен повинен отримати завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Необхідно одягнути санітарний одяг, а домашній одяг та інші особисті речі – залишити у гардеробі. Волосся прибрати під шапочку.

2.3. Ретельно вимити руки дезінфекційним засобом.

2.4. Підготувати робоче місце до виконання робіт, упевнитись, що воно достатньо освітлене, перевірити відсутність на робочому місці сторонніх предметів, розлитої на підлозі води або розсипаних залишків продуктів харчування тощо.

2.5. Підібрати та підготувати необхідний інвентар, інструменти, посуд.

Бармену слід зручно і безпечно розставити запаси посуду для подачі напоїв. Високий посуд рекомендується розміщувати далі від краю барної стійки, низький – ближче.

2.6. Перевірити справність обладнання для приготування холодних і гарячих напоїв.

2.7. Підготувати до продажу продукти та інші товари.

2.8. Пересвідчитися, що посуд не має тріщин та відбитих гострих країв, а емальований посуд — пошкодженої емалі.

2.9. Переконатися, що контрольно-вимірювальні прилади (ваги та інше) мають інвентарний номер, відповідають метрологічним, експлуатаційним і санітарно-гігієнічним вимогам та засвідчені в установленому порядку в органах держстандарту.

2.10. Перевірити справність всіх пускових та блокувальних пристроїв механізованого обладнання, приладів автоматики та сигналізації.

2.11. Про всі відхилення і порушення в санітарному стані робочого місця, несправність обладнання, інструментів, пристосування, виявлені під час приймання робочої зміни або після її закінчення, необхідно повідомити своєму безпосередньому керівнику і не приступати до роботи до їх усунення або вжиття визначених керівником запобіжних заходів.

Тест-малюнок. Порушення норм охорони праці під час роботи на кухні

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.2. Бармен повинен виконувати обов’язки по роботі, на яку він прийнятий згідно з трудовим договором та щодо якої пройшов навчання й інструктаж з охорони праці.

3.3. Бармен має бути уважним і обережним, подаючи замовлені товари та напої.

Перед тим, як подавати продукти, потрібно їх підготувати до продажу у спеціально призначеному для цього приміщенні: вивільнити від тари, протерти пляшки, банки тощо. Доручати цю роботу прибиральникам, робітникам та іншим випадковим особам не дозволяється.

3.4. Перед вмиканням обладнання переконатись у відсутності сторонніх предметів та в надійності його кріплення.

3.5. Розкриття пляшок з напоями проводити на столі за допомогою спеціально призначеного для цього інструменту (консервних ножів, штопорів тощо);

3.6. При відкорковуванні пляшок з напоями не спрямовувати їх у напрямку людей. Забороняється витягувати коркові пробки з горловини пляшки, ударяючи по дну пляшки долонею руки або по твердій поверхні.

3.7. Мити посуд необхідно водою з температурою не нижче 40 °С з додаванням мийних засобів, полоскати проточною водою температурою 65 °С, потім ошпарити кип'ятком й просушити. Дозволяється протирати скляний посуд і прибори рушником.

3.8. Чистий столовий посуд треба зберігати у зачинених шафах або на ґратах, а прибори — в спеціальних ящиках-касетах. Забороняється зберігати прибори на підносах.

3.9. Пуск холодильного обладнання здійснювати після перевірки його справності.

3.10. При використанні електрочайників, електрокип’ятильників тощо потрібно слідкувати щоб кабель живлення не торкався нагрітих поверхонь чи предметів.

3.11. При використанні електронного контрольно-касового апарату необхідно:

 • переконатися в справності вилки та шнура живлення;
 • не допускати потрапляння на клавіатуру і корпус води;
 • у разі несправності апарату припинити роботу і вимкнути його;
 • після закінчення роботи вимкнути електроживлення.

3.12. Бармену не дозволяється:

 • включати та виключати обладнання, робота на якому не входить у коло його обов’язків;
 • ремонтувати електронний контрольно-касовий апарат після пуску, працювати на апараті вологими руками при знятій кришці корпусу;
 • експлуатувати електронагрівач та кавоварку за відсутності (недостатності) води в них, за несправного манометра, сигнальної лампочки, датчика автоматичного включення (вимкнення) живлення, запобіжного клапана тощо;
 • експлуатувати холодильну камеру зі знятим огородженням повітроохолоджувача, без піддонів випарника та збору конденсату;
 • завантажувати холодильну камеру продуктами до пуску холодильної машини і досягнення температури, необхідної для їхнього зберігання;
 • включати в електромережу обладнання з несправними вилками, пошкодженою ізоляцією дротів та використовувати несправні розетки;
 • нарізати продукти, якщо рухомі частини обладнання виступають за межі робочої поверхні, на якій воно встановлено, а також у разі ненадійного кріплення ножів або неякісного їх загострення;
 • відкривати щити освітлення, замінювати запобіжники та лампочки, торкатися оголених проводів.

3.13. При використанні електрообладнання забороняється:

 • переносити або пересувати включені в електричну мережу касовий апарат, кавомолку та інше нестаціонарне обладнання;
 • залишати без нагляду увімкнене обладнання, допускати до його експлуатації сторонніх осіб.

3.14. Бармену забороняється захаращувати порожньою тарою з-під продукції робоче місця, проходи до нього та між барними стійками, проходи до пультів управління, рубильників, шляхів евакуації та інші проходи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи бармен повинен привести в порядок робоче місце.

4.2. Від’єднати електрообладнання від електромережі, злити воду з електронагрівальних та інших приладів, які використовувалися в роботі.

4.3. Перевести все обладнання і механізми в положення, яке виключає можливість їх пуску сторонніми особами; зовнішні поверхні протерти досуха.

4.4. Витерти та прибрати посуд, прибори, таці та інший інвентар.

Санітарна обробка, очищення і миття виконуються тільки після відключення обладнання від електромережі.

4.5. Зняти спецодяг та покласти його у відведене для зберігання місце.

4.6. Привести себе у порядок, вимити руки і обличчя та переодягнутися.

4.7. Повідомити свого керівника про особливості зміни та нештатні події, що відбулися під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити заходів щодо їх усунення, попередити інших працівників про небезпеку, повідомити про подію керівника підприємства та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.2. У разі несправності електрообладнання, яке перебувало в експлуатації, перериванні подачі електроенергії чи появі незвичного шуму або вібрації слід негайно зупинити роботу устаткування.

5.3. Якщо внаслідок короткого замикання зайнялася електропроводка, слід терміново вжити заходів для знеструмлення обладнання і ліквідації пожежі. Електродроти та електроустаткування треба гасити вуглекислотними чи порошковими вогнегасниками.

5.4. У разі пожежі (чи загоряння) необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації працівників із приміщення відповідно до плану евакуації;
 • негайно повідомити про пожежу службі порятунку;
 • сповістити про подію керівництво підприємства;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

5.5. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.6. В усіх випадках необхідно дотримуватися вказівок керівника щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді