Інструкція з охорони праці для ліфтера

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для ліфтера є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з ОП для ліфтера при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

 

Загальні положення

1.1. Інструкція містить вимоги з охорони праці, обовְ’язкові для ліфтера при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

Дія цієї інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

Які ліфти обладнують диспетчерським зв’язком

1.2. Інструкція з охорони праці для ліфтера розроблена відповідно до:

1.3.  До роботи ліфтером допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання з будови й безпечної експлуатації ліфтів, мають посвідчення на право керування ліфтом відповідного типу, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж із пожежної безпеки.

1.4. Повторну перевірку знань ліфтерів проводить кваліфікаційна комісія підприємства не рідше ніж раз на 12 місяців.

1.5. Для допуску ліфтера до роботи потрібно видати наказ по підприємству.

1.6. Перед допуском до роботи ліфтеру власник ліфта повинен вручити цю інструкцію.

1.7. Ліфтер повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІ.

МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

1.8. Під час обслуговування ліфта на ліфтера можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

 • рухомі частини ліфта;
 • відсутність або недостатність природного освітлення;
 • підвищена або понижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена швидкість руху повітря;
 • монотонність праці;
 • ураження електричним струмом;
 • виникнення пожежі;
 • інші негативні фактори.

1.9. Ліфтер виконує такі обов'язки:  

 • наглядає за експлуатацією і справністю ліфтів, які він обслуговує, утримує їх в чистоті;
 • здійснює запуск ліфтів у роботу, при цьому попередньо перевіряє справність аварійної сигналізації, автоматичних замків, кнопки «Стоп» тощо;
 • забезпечує порядок при посадці та висадці пасажирів, а також під час завантаження чи вивантаження вантажу, з урахуванням номінальної вантажопідйомності відповідного ліфта;
 • зупиняє ліфт у разі несправності та викликає для її усунення чергового електромеханіка;
 • виконує інші функції відповідно до вимог робочої інструкції.

1. 10. Виконуючи свої функціональні обов’язки, ліфтер повинен знати:

 • чинні нормативні документи, що стосуються його діяльності;
 • будову, правила пуску і експлуатації ліфтів, які він обслуговує, їх вантажопідйомність;
 • призначення приладів керування, розташованих на поверхових майданчиках і в кабіні ліфта, та вміти користуватись ними;
 • розміщення і призначення приладів безпеки (замків дверей шахти, дверних та підпідлогових контактів, обмежувача швидкості, уловлювачів, кінцевих вимикачів тощо);
 •  призначення і вміти користуватись світловою та звуковою сигналізацією і двостороннім переговорним зв’язком;
 • способи безпечної евакуації пасажирів з кабіни, що зупинилась.

1.11. З метою дотримання правил охорони праці ліфтер повинен:

 • неухильно дотримуватися чинних нормативно-правових документів, що регламентують його діяльність, вимог інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • суворо дотримуватись санітарно-протиепідемічних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

Як укомплектувати та зберігати аптечку на підприємстві

1.12. Керувати вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням, що встановлений у приміщені підприємства, дозволено іншим робітникам підприємства. До цих робітників висувають такі самі вимоги, що і до ліфтерів: навчання, атестація, інструктажі, медичні огляди, періодична перевірка знань тощо.

1.13. Управління пасажирським, вантажним ліфтами самостійного користування здійснюють особи, які користуються цими ліфтами.

1.14. Ліфтер забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими законодавством нормами та згідно з умовами колективного договору.

1.15. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути чистими та відповідати зросту і розміру працівника.

1.16. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи ліфтер повинен ознайомитись із записами в журналі попередньої зміни про технічний стан ліфта.

2.2. Перед запуском ліфта йому слід попередньо перевірити:

 • стан купе кабіни;
 • стан аварійної сигналізації;
 • справність автоматичних замків, що замикають двері шахти та кабіни;
 • справність контактів дверей шахти і кабіни;
 • справність кнопки «Стоп», світлового сигналу «Зайнято»;
 • якість двостороннього переговорного зв’язку;
 • стан огородження шахти і кабіни;
 • точність зупинки кабіни на поверхах;
 • наявність у відповідних місцях правил користування ліфтом, а також попереджувальних і вказівних написів;
 • наявність на основному поверсі (посадковій або завантажувальній площадці) інформаційної таблички із зазначенням:
  • назви ліфта (за призначенням), вантажопідйомності (із зазначенням допустимої кількості пасажирів);
  • реєстраційного номера;
  • номера телефону для зв’язку з обслуговувальним персоналом або з аварійною службою.

Інструкція з охорони праці для ліфтера Дізнайтеся, Як діяти підприємствам під час надзвичайної ситуації

2.3. Під час перевірки справності вимикачів дверей шахти та кабіни переконатися в тому, що при натисканні будь-якої кнопки для пуску ліфта при будь-якій відчиненій двері на поверсі кабіна залишиться нерухомою.

Якщо ліфт має внутрішнє управління, то перевірку вимикачів дверей кабіни слід здійснювати зсередини кабіни.

Перевірка справності контактів дверей шахти і кабіни в ліфтах із зовнішнім управлінням, а також справності підпідлогових контактів здійснюється за участю двох ліфтерів. Один ліфтер повинен перебувати біля апаратуру управління, а інший — біля дверей, вимикачі яких потрібно перевірити.

Перевірку вимикачів дверей кабіни слід проводити, коли двері шахти зачинені. 

Справність вимикача кожної стулки дверей контролювати по черзі. Для цього потрібно залишити відкритою стулку, вимикач якої перевіряють, і зробити пробний пуск ліфта.

Перевірку вимикачів дверей шахти слід проводити таким самим чином із зачиненими дверима кабіни. 

2.4. Під час перевірки вимикачів завантаження і перевантаження кабіни переконатися в тому, що кабіна не може бути викликана, якщо в ній знаходиться пасажир.

Справність дії вимикачів завантаження мають перевіряти два ліфтери. Один із них, знаходячись у кабіні, піднімається на пів поверха вище за рівень посадочної (завантажувальної) площадки, а другий викликає кабіну, натискаючи на кнопку виклику або ключем.

2.5. Під час перевірки дії сигналізації пасажирських ліфтів потрібно переконатися, що сигнальна лампа «Зайнято» ввімкнена, коли двері шахти відчинені, а також коли при зачинених дверях шахти в кабіні перебуває пасажир. У вантажних ліфтах без ліфтера, а також у малих вантажних ліфтах сигнальна лампа «Зайнято» повинна вмикатися під час відчинення дверей шахти та залишатися увімкненою доти, доки ці двері не зачиняться.

2.6. Результати огляду заносяться до журналу оглядів ліфтів.

2.7. У випадку виявлення несправностей під час огляду й перевірки ліфта знеструмити його, вивісити на всіх дверях шахти, які можуть бути відчинені з посадочної (завантажувальної) площадок самими пасажирами, плакати з написом: «Ліфт не працює» і повідомити адміністрацію або електромеханіка про виявлені негаразди.

Самостійно усувати несправності ліфта заборонено.

2.8. Пуск в роботу ліфта після усунення несправностей ліфтер може зробити з дозволу електромеханіка, який усував несправність.

 

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговувальним персоналом у разі знеструмлення ліфта або у разі його несправності.

3.2. При перевезенні в ліфті небезпечних вантажів необхідно застосовувати належні заходи для безпеки персоналу, що супроводжує вантаж, та інших осіб, які опинилися поруч, та збереження устаткування ліфта.

3.3. Під час роботи ліфтер повинен:

 • бути уважним, не відволікатися від виконання покладених на нього обов’язків;
 • постійно перебувати біля ліфта на тому поверсі, де проводиться посадка пасажирів (завантаження вантажів), та стежити за виконанням вимог, встановлених Правилами;
 • не викликати кабіну та не допускати натискання пасажирами на кнопку виклику, якщо горить світловий сигнал «ЗАЙНЯТО»;
 • не допускати перевантаження кабіни понад встановлене граничне навантаження; 
 • стежити, щоб пасажири, які перебувають у кабіні ліфта, обладнаного розсувними решітчастими дверми, не підходили до дверей і не тримались за них руками;
 • стежити, щоб пасажири не смикали за ручки шахтних дверей та не грюкали в двері;
 • інформувати пасажирів, як діяти у випадку аварійної зупинки ліфта між поверхами та не допускати спроб самостійного виходу з кабіни;
 • неухильно дотримуватись правил особистої гігієни.

3.4. Не дозволяється:

 • допускати до керування ліфтом сторонніх осіб;
 • залишати без нагляду ввімкнений ліфт;
 • включати ліфт при ушкодженій системі заземлення;
 • спускатися у приямок ліфта та вилазити на дах кабіни;
 • пускати ліфт з поверхового майданчика через відкриті двері шахти та кабіни;
 • залишати незамкнені двері машинного приміщення;
 • зберігати предмети, що не мають стосунку до експлуатації ліфта, в шахті, на даху кабіни та машинному приміщенні;
 • перевозити в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажі із загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта;
 • здійснювати одночасне перевезення небезпечних вантажів та пасажирів;
 • допускати проїзд дітей дошкільного віку без супроводу дорослих;
 • перевозити легкозаймисті матеріали і крупногабаритні предмети, що можуть пошкодити кабіну ліфта;
 • експлуатувати ліфт, якщо закінчився зазначений у паспорті термін його роботи;  
 • самостійно усувати несправності та пошкодження ліфта;
 • користуватися ліфтом у разі несправності пристроїв безпеки, наявності тріщин, деформації металоконструкцій ліфта, а також за наявності інших несправностей, які впливають на його безпечну експлуатацію.

3.5. Ліфтер повинено своєчасно заміняти перегорілі лампи в кабіні ліфта на нові. Якщо нова лампа не загорається, потрібно заборонити користуватися ліфтом і викликати електромеханіка ліфтів.

3.6. Машинне та блочне приміщення, приміщення для розміщення лебідки та блоків вантажного малого ліфта, а також шафи для розміщення обладнання за відсутності машинного відділення повинні бути зачиненими, а підходи до дверей цих приміщень і шаф — вільними.

Як діяти під час руйнування будівель і споруд унаслідок вибуху

3.7. Протягом зміни заборонено залишати своє робоче місце. Це можна робити тільки під час установлених перерв. При цьому ліфт потрібно знеструмити.

3.8. Потрібно постійно тримати в чистоті кабіну ліфта. Прибирання слід проводити обов’язково із застосуванням дезінфікувальних розчинів.

3.9. Зберігання і вживання їжі, користування особистими речами дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.10. У разі аварії або нещасного випадку виключити ліфт, повідомити про це власника ліфта, електромеханіка або аварійну службу. Вжити заходів для збереження обставин аварії або нещасного випадку, якщо це не загрожує безпеці життя і здоров’ю інших пасажирів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи ліфтер повинен:

 • зупинити кабіну ліфта на площадці, з якої здійснюється керування ліфтом;
 • переконатися, що кабіна порожня, вимкнути світло, замкнути шахтні двері;
 • вимкнути автомат подачі електроенергії до машинного відділення, замкнути відділення та залишити ключі у встановленому місці;
 • зробити відповідний запис у журналі прийому-передачі зміни.

4.2. Якщо ліфт продовжує працювати, зробити у журналі прийому-здачі змін запис про всі зауваження щодо роботи ліфта протягом зміни, розписатися про здачу зміни та передати ключі від приміщень ліфта наступній зміні.

4.3. Якщо наступна зміна не працює, поставити кабіну на основному посадочному поверсі, зачинити розпашні двері спеціальним замком, виключити ліфт і зробити необхідні записи в журналі прийому-здачі змін.

4.4. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом, прийняти душ.

4.5. Про виявлені під час зміни недоліки повідомити безпосереднє керівництво.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При аварії або ситуації, яка може призвести до неї (несправності електрообладнання, перериванні подачі електроенергії чи появі незвичного шуму, вібрації, диму тощо), слід негайно знеструмити ліфт, повідомити про подію електромеханіка (аварійну службу) і керівництво, попередити осіб, які перебувають поруч, про небезпеку та вжити можливих заходів щодо її усунення. У подальшому потрібно діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.2. У разі випадкової зупинки кабіни між поверхами через несправність ліфта дати аварійний сигнал і чекати приходу електромеханіка ліфтів.

5.3. Потрібно припинити користування ліфтом, знеструмити його й повідомити про це адміністрацію або електромеханіка ліфтів у разі таких несправностей:

 • якщо кабіна починає рухатися при пуску ліфта з відкритими дверми шахти, а за наявності в кабіні людей — з відкритими дверми шахти чи кабіни.
 • перегоріла сигнальна лампочка.
 • у ліфтах із рухомою підлогою сигнальна лампа гасне за наявності в кабіні пасажирів, а також при виході з кабіни всіх пасажирів при незакритих дверях шахти.
 • двері шахти відкриваються зовні при відсутності кабіни на поверсі.
 • помічені випадки довільного руху кабіни.
 • якщо кабіна замість того, щоб їхати догори, їде донизу, або навпаки.
 • кабіна при кнопковому управлінні автоматично не зупиняється на тому поверсі, на який вона була направлена.
 • кабіна при важільному управлінні автоматично не зупиняється на крайніх поверхах.
 • у разі виявлення запаху гарі, диму або вогню з електродвигунів або пускорегулювальної апаратури та пристроїв, загорянні електропроводки.
 • у разі різкого перегрівання електродвигуна, підшипників.
 • у разі значного зниження числа обертів вала електродвигуна, що супроводжується різким нагріванням його корпусу.
 • у разі іскріння в електродвигуні та електрообладнанні.
 • у разі роботи електродвигуна на двох фазах (двигун гуде).
 • уразі припинення подавання електроенергії.
 • у разі виявлення несправностей в системі зупинки двигуна, гальмової системи, сигналізації і блокувань безпеки.
 • у разі поломки будь-якого механізму, виявлення незвичайних для цієї машини шуму або вібрації.
 • у разі травмування обслуговувального персоналу.
 • за наявності ознак поганого стану електричної ізоляції проводки або електричної апаратури ліфта — «б’є струмом» при дотику до металевих частин ліфта, відчувається запах паленої ізоляції.
 • у разі несправності кнопки «Стоп».
 • за будь-яких інших несправностей ліфта: незвичайний шум, стук, скрип, ривки або поштовхи під час руху кабіни, обрив каната, вихід противаги з направляючих, неточність зупинки кабіни навколо посадочних (завантажувальних) площадок, а також у разі несправності загорожі шахти або її освітлення тощо.

5.4. При аварії необхідно забезпечити збереження обставин аварії або нещасного випадку, якщо це не загрожує безпеці життя і здоров’я інших працівників чи відвідувачів.

image18

Як експлуатувати ліфти в умовах воєнних дій

5.5. У перід дії воєнного стану користувачів ліфтів потрібно інформувати про можливі небезпеки. Інформацію щодо ризиків користування ліфтами під час повітряної тривоги та/або обстрілів, а також під час комендантської години найкраще розмістити біля посадкових площадок та у кабінах ліфтів.

5.6. Під час пошкодження машинного приміщення, шахти чи обладнання ліфта внаслідок обстрілів потрібно:

 • евакуювати пасажирів;
 • надати їм за необхідності домедичну допомогу;
 • знеструмити електрообладнання ліфта;
 • перевірити відсутність доступу в шахту ліфта з посадкових площадок на всіх поверхах.

Якщо відсутнє техобслуговування, обладнання необхідно знеструмити.

5.7. У випадку пожежі необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації працівників і пасажирів відповідно до плану евакуації, викликати пожежну частину та негайно повідомити про подію керівництво;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.8. Заборонено користуватися ліфтами для евакуації людей під час пожежі або задимлення у будівлі.

5.9. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю особи (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.10. У подальшому необхідно виконувати всі вказівки керівника щодо ліквідації аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді