Інструкція з охорони праці для сторожа

Інструкція з охорони праці сторожа розроблена з урахуванням вимог воєнного часу. За потреби адаптуйте інструкцію до умов вашого підприємства.

Сторож — це особа, яка здійснює охорону об’єкта від протиправних посягань і надзвичайних обставин. Як діяти у разі небезпеки, визначає Інструкція з охорони праці для сторожа.

Скачуйте зразки документів з охорони праці

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для сторожа — це нормативний документ, що містить обов’язкові для дотримання сторожем вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • вимог Законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VІІІ та «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ;
 • Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444.

1.3. В обов’язки сторожа входить збереження майна підприємства та запобігання проникненню в приміщення будівель (на територію) сторонніх осіб.

1.4. У разі пошкодження здоров’я сторожа з вини власника, сторож має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання цієї інструкції сторож несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. До роботи сторожем допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.7. Сторож зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві;
 • не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати специфіку роботи підприємства, його територію, розташування на ній об’єктів, а також місцезнаходження бомбосховища (укриття);
 • здійснювати обхід території об’єкта згідно з затвердженою схемою руху сторожа;
 • виконувати правила пожежної безпеки та знати місцезнаходження пожежних гідрантів та іншого пожежного устаткування, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;
 • знати номери телефонів виклику: пожежної служби (101), поліції (102), швидкої медичної допомоги (103) або служби порятунку (112), а також номери домашніх телефонів керівника підприємства та керівників структурних підрозділів (дільниць);
 • знати місцезнаходження аптечки з необхідними медикаментами;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;
 • бути уважним під час чергування, не займатися сторонніми справами;
 • не вмикати та не вимикати (крім аварійної ситуації) машин і механізмів;
 • дотримуватись вимог особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці, курити тільки у відведених для цього місцях.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.2. Отримати від керівника робіт:

 • інструктаж з охорони праці з урахуванням особливостей, пов’язаних із оголошенням воєнного стану (артилерійські обстріли, бомбардування, замінування території тощо);
 • справний засіб зв’язку для оперативної комунікації з керівництвом у разі виникнення небезпечної ситуації;
 • перелік номерів телефонів керівників структурних підрозділів підприємства, чергових місцевого відділу поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварійної служби газу тощо.

2.3. Розпочати роботу, впевнившись, що на території об’єкта, який охороняється, немає підозрілих предметів і матеріалів, котрі створюють або можуть створити загрозу життю (особливо в зонах, прилеглих до ведення бойових дій).

2.4. Оглянути приміщення та територію, перевірити наявність і справність замків, пересвідчитись у відсутності на території об’єкта сторонніх осіб, пошкоджень вікон та дверей приміщень, пломб.

2.5. Перевірити справність охоронно-пожежної сигналізації, засобів аварійного освітлення та зв’язку, наявність ключів від приміщень і воріт, ключів від дверей евакуаційних виходів із приміщень, медичної аптечки, засобів первинного пожежогасіння.

2.6. Впевнитись, що на об’єкті виключені світильники, нагрівальні прилади та інші пожежонебезпечні пристрої тощо.

2.7. Прийняти чергування в установленому порядку, зробити запис про прийняття зміни у відповідному журналі, попередньо ознайомившись з усіма позаштатними ситуаціями, що відбулися в роботі попередньої зміни, та вжитими нею заходами.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не спати під час чергування, не вживати спиртних напоїв і наркотичних засобів, не відлучатися з об’єкта охорони, не допускати присутності сторонніх осіб на території.

3.2. Періодично у визначені терміни обходити територію підприємства по заздалегідь визначеному маршруту.

3.3. При настанні темряви увімкнути з урахуванням вимог світломаскування освітлення у відповідних приміщеннях.

3.4. Не відхилятись від маршруту під час огляду приміщень, особливо в нічний час. Рухаючись визначеним маршрутом, слід уважно оглядати підступи до будівель та огорожу.

3.5. Почувши звуковий сигнал технічних засобів охорони або гавкання собак, необхідно вжити відповідних заходів реагування.

3. 6. Уважно слідкувати за справністю та станом опалювальних приладів у приміщенні для чергування.

3.7. Не користуватись нагрівальними приладами з відкритою спіраллю, кустарного виробництва, а також приладами, на які відсутні інструкції з експлуатації.

3.8. При використанні пічного опалення користуватися лише справною пічкою, не сушити і не складати на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітись.

3.9. Включення в електромережу побутових приладів проводити за допомогою штепсельних з’єднань.

3.10. Не підходити ближче 8 метрів до електричного дроту, який лежить на землі.

3.11. Не ремонтувати електроприлади та електроосвітлення, не підіймати обірваний електродріт, не торкатися дроту, що звисає.

3.11. Не допускати розведення вогнищ на об’єкті, який охороняється та поблизу нього.

3.12. Заборонено:

 • вести не пов’язані зі службою розмови по телефону особисто та дозволяти це робити іншим особам;
 • торкатися на території об’єкта, що охороняється, вибухонебезпечних або підозрілих невідомих предметів.

3.13. Не відключати сигнальні прилади, якщо спрацювала охоронно-пожежна сигналізація.

3.14. Бути особливо уважним під час пропуску на територію (з території) об’єкта охорони транспортних засобів, при цьому необхідно, щоб:

 • ворота для проїзду транспорту були справними і обладнаними фіксаторами;
 • огляд габаритних транспортних засобів здійснювався з допомогою переносної драбини.

3.15. Виявивши злом дверей, вікон, замків, запорів, пошкодження майна необхідно негайно повідомити про це керівника підприємства, викликати поліцію та вжити спільних заходів щодо відвернення правопорушення та затримання порушників.

3.16. У разі раптового захворювання або поганого самопочуття негайно доповісти керівництву та діяти за його вказівками.

Добірка місяця — найбільш актуальні інструкції з охорони праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Наприкінці чергування сторож зобов’язаний пересвідчитись у цілісності об’єкта охорони та схоронності майна, відсутності пошкоджень обладнання тощо.

4.2. Привести в порядок робоче місце, відключити всі електропобутові прилади.

4.3. Зробити запис у відповідному журналі про здачу зміни, провести передачу об’єкта охороннику наступної зміни, повідомивши йому про перебіг чергування.

5. Вимоги щодо мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків в умовах воєнного стану та вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Сторож повинен мати затверджений керівництвом підприємства план ліквідації можливої аварійної ситуації.

5.2. До початку виконання роботи у разі відсутності стаціонарного укриття слід визначити на території будівлі та споруди, розташовані неподалік, які можна використати як укриття, або примітити інше найбільш безпечне місце, куди можна сховатись у разі оголошення тривоги чи початку обстрілів.

5.3. Пересуваючись за маршрутом, слід бути обачним і уважними, не чіпати підозрілих предметів та не наближатися до будь-якої військової техніки, амуніції, снарядів, їхніх уламків і особливо мін.

5.4. При виникненні аварійної ситуації потрібно повідомити керівництво підприємства, а також:

 • огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб;
 • відійти від виявленого підозрілого предмета на безпечну відстань та зателефонувати до пожежної служби за номером «101», до поліції – за номером «102» або в службу порятунку за номером «112».

5.5. Під час сигналу тривоги, початку вибухів або стрілянини не підходити до вікон, у темний час доби дотримуватись правил світломаскування.

5.6. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • не припиняючи спостереження за об’єктом, що охороняється, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними протипожежними засобами; електропроводку та електроустаткування гасити вуглекислотними вогнегасниками, щоб уникнути ураження електричним струмом;
 • організувати зустріч пожежників та проінформувати їх про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння.

5.7. У разі аварійного відключення електроживлення доповісти про цей випадок керівнику та викликати відповідну ремонтну службу. Забороняється самостійно усувати причину знеструмлення мережі.

5.8. У разі нещасного випадку, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

5.9. Конкретні дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому при різних ураженнях викладені в інструкції «Про надання домедичної допомоги при нещасних випадках», яка діє на підприємстві. Її вивчення є обов’язковим для всіх працівників при проходженні первинного і наступних інструктажів з питань охорони праці.

5.10. За відсутності зв’язку та доступу до інтернету рекомендовано переміститися до будівель, обладнаних телефонним та/або радіозв’язком, якщо це не загрожує життю.

5.11. У подальшому після прибуття на об’єкт керівництва підприємства необхідно виконувати його вказівки.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді