Зразок інструкції з охорони праці для водія навантажувача

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для водія навантажувача містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для водія навантажувача при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

 

Інструкція з охорони праці для водія навантажувача має містити, крім вимог безпеки, також такі відомості:

 • порядок роботи з вантажем (підіймання та штабелювання);
 • порядок пересування (керування);
 • порядок виконання робіт, пов’язаних з обслуговуванням навантажувача, які виконує водій.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

Загальні положення

1.1. Водій навантажувача — працівник, відповідальний за рух навантажувача (штабелеукладача). У своїй діяльності водій керується нормативно-правовими актами з охорони праці, цією інструкцією та іншими актами законодавства.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства та його територію, а також на місця, де працівники виконують роботи за завданням керівника робіт.

1.3. Інструкція з охорони праці водія навантажувача розроблена відповідно до:
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями;
 • Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21;
 • Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.12.2007 № 311;
 • Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 27.08. 2018 № 1220.

1.4. До роботи водієм допускається особа не молодша 18 років, яка: має відповідну професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту і пройшла навчання за програмою підготовки водія навантажувача в закладі освіти та має посвідчення на право керування навантажувачем; пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці; первинний інструктаж на робочому місці; має I групу з електробезпеки, пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я. 

1.5. Водій навантажувача після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи проходить під керівництвом кваліфікованого працівника стажування протягом не менше шести змін за програмою стажування, що діє на підприємстві.

Зразок інструкції з охорони праці для водія навантажувача  Як організувати стажування водіїв транспортних засобів

1.6. Навантажувач, що надається роботодавцем водію та використовуються останнім за призначенням, має бути технічно справним і відповідати вимогам технічного регламенту. 

1.7. Водій зобов’язаний:

 • знати конструкцію навантажувача, способи навантаження і вивантаження вантажів, правила їх підйому, переміщення і укладання;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не допускати до управління навантажувачем сторонніх осіб;
 • пересуватися територією підприємства за затвердженими маршрутами;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.10. Під час керування водій навантажувача може сидіти або стояти в навантажувачі (штабелеукладачі), стояти на платформі водія, яка може складатися, повертатися чи підніматися разом з вилами, чи може керувати з підлоги, супроводжуючи штабелеукладач пішки.

1.11. Водія навантажувача забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Спецодяг має бути чистим, підібраним за розміром, застебнутим на всі ґудзики, не має затрудняти рухів під час робіт.

1.12. Водій навантажувача повинен дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни:

 • утримувати робоче місце в чистоті;
 • не мити руки та не чистити одяг горючими рідинами;
 • перш ніж їсти, вимити руки з милом;
 • зберігати та вживати їжу у спеціально обладнаному для цього приміщенні;
 • за ознак захворювання негайно повідомити про це керівнику робіт і, за потреби, звернутися до лікаря;
 • після закінчення робочої зміни вимити руки з милом, по змозі прийняти душ.

1.13. Водію навантажувача заборонено:

 • курити та користуватися відкритим вогнем біля навантажувача або в зоні його робіт;
 • проводити без дозволу й інструктажу роботу, яка не входить до його обов’язків;
 • користуватися мобільним телефоном, слухати плеєр або радіо під час роботи на навантажувачі;
 • виконувати роботи автонавантажувачами, не обладнаними фільтрами, у виробничих і складських приміщеннях.

1.14. У разі пошкодження здоров'я водія з вини власника, останній відшкодовує заподіяну йому шкоду.

1.15. За невиконання вимог цієї інструкції водій несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи водій повинен отримати завдання від безпосереднього керівника. За потреби ознайомитися з проєктом виконання робіт (ПВР) та технологічною картою.

2.2. Одягти спецодяг, охайно заправити його. Надягти захисну каску та сигнальний жилет.

2.3. Перевірити технічний стан навантажувача відповідно до вимог правил експлуатації навантажувача конкретного типу. Технічний стан навантажувача необхідно перевіряти при загальмованих колесах.

2.4. Не допускається експлуатація навантажувача за наявності таких несправностей:

 • наявності тріщин та деформації в рамі шасі, рамах вантажопідіймача, каретці та вилах;
 • відсутності одного з болтів на кронштейні кріплення рами вантажопідіймача до рами шасі навантажувача;
 • відсутності стопорного гвинта або контргайки кріплення пальця, що з’єднує шток гідроциліндра, та ін.

2.5. Перед початком роботи водію необхідно:

 • уважно оглянути робоче місце, прибрати все, що заважає працювати;
 • впевнитись в тому, що важелі керування коробкою зміни передач, гідросистемою та іншими робочими органами знаходяться у нейтральному чи виключеному положенні, а навантажувач загальмований;
 • перевірити справність стоп-сигналів, показників поворотів;
 • ознайомитись зі схемою руху транспортних засобів територією підприємства;
 • пересвідчитись, що зона роботи (проїзди, проходи, підлога тощо) має достатню тримальну здатність, а навантажувальні та перехідні містки надійно закріплені;
 • пересвідчитись в достатній оглядовості маршруту, відсутності значних спусків і підйомів, низьких стель;
 • випробувати дію механізмів і пристроїв навантажувача в русі без вантажу.

2.7. Якщо під час огляду виявили будь-які несправності, працювати на несправному навантажувачі заборонено.

2.8. У дощ, снігопад і під час ожеледиці дотримуватися вимог безпеки при вході та виході з кабіни, своєчасно очищати бруд і сніг із підніжок.

2.9. Навантажувачі, що мають колеса з масивними гумовими шинами, використовувати тільки на майданчиках із твердим і рівним покриттям, а навантажувачі з пневматичними шинами, крім того, — на покриттях із каменю (щебеню) та вирівняних земляних майданчиках.

2.10. У робочій зоні навантажувачів не можна проводити інші перевантажувальні роботи. Також у ній не мають проходити шляхи ручного перенесення та перевезення вантажів.

2.11. Зона роботи повинна мати достатню тримальну здатність, щоб витримувати навантажувач із вантажем і водієм. Вона має бути в такому стані, щоб не стати причиною порушення безпеки експлуатації навантажувачів, пошкоджень навантажувача чи його вантажу та порушень стійкості.

2.12. Проїзди для навантажувачів мають бути вільними, щоб були забезпечені достатня оглядовість, легкість повороту навантажувачів. Вони не повинні мати значних спусків і підйомів, низьких стель. Проїзди мають бути чітко обмежені або позначені.

2.13. Якщо можливе пересування пішоходів проїздами, то їхня ширина має бути відповідно збільшена.

2.14. Про всі виявлені несправності механізмів, обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки водій повинен повідомити безпосереднього керівника і приступити до роботи після їх усунення.

image30

Особливості робочого часу та часу для відпочинку водіїв

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Водій має використовувати навантажувач тільки за призначенням.

3.2. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт водій навантажувача повинен дотримуватися таких вимог:

3.2.1. Підіймати та штабелювати можна тільки такі вантажі, маса яких відповідає номінальній вантажопідіймальності навантажувача або, коли використовують змінний вантажозахоплювальний пристрій, — номінальній вантажопідіймальності сукупно навантажувача та пристрою.

3.2.2. Якщо вага та розташування центра ваги вантажу невідомі, необхідно зробити контрольний підйом вантажу.

3.2.3. Під час роботи особливу увагу слід звертати на маніпулювання вантажем, надання вантажу належного положення і його транспортування.

3.2.4. Підіймати вантаж необхідно плавно, без ривків, тільки за вертикального або похилого назад положення вантажопідіймача.

3.2.5. Із великою обережністю потрібно виконувати нахил вил із вантажем уперед, особливо при піднятому вантажі. Щоб уникнути перекидання навантажувача, нахил вил із піднятим вантажем уперед виконувати за наявності опори під вилами.

3.2.6. Пригальмовувати навантажувач під час підіймання та опускання вантажу, уважно оглядаючи місце, звідки потрібно підняти або куди опустити вантаж.

3.2.7. Не допускати різких поворотів навантажувача під час транспортування вантажів, не піднімати та не опускати вантаж під час руху тощо.

3.3. У разі роботи на навантажувачі з безблоковою стрілою перед початком роботи водій повинен перевірити:

 • справність безблокової стріли й надійність її кріплення до каретки вантажопідйомника;
 • справність гака та деталей його кріплення;
 • роботу механізму переміщення гака (за наявності).

3.4. Під час навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт навантажувачем зі стрілою водій має виконувати такі вимоги:

 • спочатку потрібно підняти вантаж, а потім його транспортувати;
 • не піднімати та не перевозити вантаж, що перевищує вантажопідіймальність стріли на цьому вильоті;
 • під час підіймання і транспортування не допускати розгойдування та крутіння вантажу, особливо довгомірного, навколо осі підвішування. Утримувати вантаж від розгойдування мають супровідні працівники з двох боків за допомогою відтяжок;
 • не підтягувати вантаж, розміщений поза межами стріли, у разі косого натягнення стропа. Гак стріли потрібно встановити точно над вантажем, призначеним для підіймання;
 • підіймати вантаж, маса якого близька до номінальної вантажопідіймальності стріли на заданому вильоті, потрібно поступово — спочатку підняти на висоту від 200 мм до 250 мм, якщо інше не зазначене в настанові з експлуатації навантажувача, зупинити підіймання та перевірити правильність натягнення стропа, дію механізмів і гальм. Якщо виявили несправності, вантаж негайно опустити й не підіймати до їх усунення;
 • навантажувати або розвантажувати вантаж у кузов автомобіля (причепа) тільки збоку або ззаду. Перебувати людям у кузові та кабіні автомобіля (причепа) в момент опускання вантажу заборонено. Не дозволено переносити вантаж через кабіну автомобіля;
 • не підіймати й не опускати вантаж ривками;
 • не вивільняти за допомогою безблокової стріли навантажувача затиснені вантажем стропи, канати або ланцюги.

3.5. Під час пересування під високо розміщеними світильниками, трубопроводами, протипожежними пристроями тощо потрібно впевнитись в достатній відстані між ними та навантажувачем і вантажем.

3.6. Роботи з переміщення негабаритних вантажів виконуються лише під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт навантажувачами.

Інструкція з охорони праці для водія навантажувача  Охорона праці під час експлуатації навантажувачів

3.7. Водію навантажувача заборонено: 

 • встановлювати на навантажувач для збільшення його вантажопідіймальності будь-які додаткові засоби (додаткову противагу або ставити людей);
 • перевозити навантажувачем працівників на робочій платформі;
 • навантажувати та переміщати вантажі вище встановленої вантажопідйомності;
 • поправляти вручну сповзаючий вантаж;
 • самостійно ремонтувати навантажувач;
 • допускати до керування або ремонту навантажувача сторонніх осіб, що не мають на це права, — вантажників, комірників тощо;
 • використовувати навантажувачі для переміщення вагонів під час роботи на навантажувальних платформах;
 • застосовувати навантажувачі для відчинення або зачинення дверей залізничних вагонів;
 • проїжджати по недостатньо освітленому або що не відповідає нормі по ширині проїзду;
 • транспортувати вантаж, що закриває оглядовість шляху;
 • перевозити на навантажувачах легкозаймисті рідини, а також кислоти;
 • допускати перебування людей під вантажем;
 • експлуатувати автонавантажувач за появи підозрілих шумів, тріску, скреготу та інших незвичайних явищ у гідросистемі, органах керування або інших вузлах і механізмах;
 • залишати без нагляду автонавантажувач з увімкненим двигуном, а також покидати пост керування, якщо вантаж піднятий вилами або іншим вантажозахоплювальним пристроєм;
 • обганяти у місцях з обмеженою видимістю або в небезпечних місцях інші транспортні засоби, що рухаються в тому ж напрямку;
 • класти руки, ноги або голову між стійками вантажопідйомника чи між частинами навантажувача, що можуть почати рухатися одна відносно одної.
 

3.8. Пересувати навантажувачі територією підприємства необхідно відповідно до встановленої схеми руху транспортних засобів і працівників територією підприємства. На схемі мають бути показані дозволені та заборонені напрямки руху, повороти, зупинки, в’їзди та виїзди тощо. Схему доводять до відома всіх працівників і вивішують біля в’їзду на територію підприємства.

3.9. Рух транспорту на складах, відкритих майданчиках і рампах потрібно здійснювати в межах транспортних смуг, відповідно до схеми руху, з дотриманням відстаней до стін, колон, устатковання, стелажів і штабелів (не менше ніж 0,8 м).

3.10. Перед просуванням через вузькі проїзди або двері, між штабелями, устаткованням, елементами конструкцій будівель та споруд варто переконатися, чи є достатній вільний простір для навантажувача, водія та вантажу, а також, чи немає працівників і сторонніх осіб у робочій зоні навантажувача.

3.11. Під час руху за транспортом, що їде попереду, перебувати від нього на відстані не менше ніж 10 м.

3.12. При аварійній зупинці навантажувача на похилому майданчику підставити під колеса гальмові клини.

3.13. Довгомірні вантажі можна транспортувати на навантажувачі лише на відкритих територіях із рівним покриттям. При цьому спосіб захоплення вантажу має унеможливлювати його розвалювання або падіння вбік. Вантаж має бути попередньо надійно ув’язаний в пакет.

3.14. При транспортуванні вантажів із нестійкими опорами необхідно застосовувати підкладки.

3.15. Максимальний повздовжній уклон шляху, яким дозволено транспортувати вантажі навантажувачами, не має перевищувати кута нахилу рами вантажопідйомника навантажувача.

3.16. Перевезений вантаж установлювати стійко, без перекосів і нахилів на прокладки так, щоб можна було вільно вивести вила з-під вантажу.

3.17. Вантаж установлювати на місце, вказане керівником робіт. Захаращувати проходи та проїзди вантажем заборонено.

3.18. При русі навантажувача стежити за положенням вантажу. Якщо вантаж випав із захватів, зупинити навантажувач та вжити необхідних заходів.

3.19. Якщо потрібно залишити навантажувач на деякий час — наприклад, під час обідньої перерви або в інших випадках — водій зобов’язаний поставити навантажувач на рівному місці поза зоною руху транспорту та виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, узяти із собою ключ замка запалювання автонавантажувача або ключ вимикача кола керування електронавантажувача.

Вантаж опустити, всі важелі встановити в нейтральне положення. Навантажувач поставити на стоянкове гальмо (в автонавантажувача має бути увімкнена передача), а також підкласти під колеса упорні колодки, навіть якщо навантажувач залишається на незначному ухилі.

Залишати навантажувач на ухилах доріг, біля дверей складів, на залізничних коліях, переїздах і в їхній зоні, а також із піднятою кареткою вантажопідйомника та з вантажем на вилах заборонено.

3.20. Водій навантажувача має дотримуватися швидкості руху та правил дорожнього руху для водіїв автомобільного транспорту. Вибирати таку швидкість руху, яка забезпечує безпеку водія, довколишніх і збереження вантажу. Швидкість руху навантажувача в конкретних умовах вибирати залежно від інтенсивності руху транспортних засобів, присутності працівників або сторонніх людей у робочій зоні, довжини території, оглядовості, стану поверхні дорожнього покриття, ширини та профілю шляхів руху і проїздів, типу навантажувача та вантажу, що транспортується, тощо. Особливу пильність потрібно проявляти на забруднених і слизьких дорогах.

3.21. За всіх обставин рух навантажувача потрібно здійснювати зі швидкістю, яка дозволяє безпечно зупинити навантажувач.

3.22. Максимальна швидкість руху підіймально-транспортних засобів під час переміщення вантажу не має перевищувати:

 • 10 км/год — територією підприємства;
 • 5 км/год — у виробничих та інших приміщеннях;
 • 3 км/год — на проїздах, схилах і головних проїздах всередині будівлі; при в’їздах в будівлі та у вузьких проїздах; при розворотах.

Рух заднім ходом проводити на зниженій швидкості.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи водій навантажувача зобов’язаний:

 • оглянути навантажувач відповідно до вимог експлуатаційних документів (раму шасі, раму вантажопідіймача, каретку, вила, колеса) і переконатися у відсутності тріщин, ум’ятин та інших деформацій, а також витоку робочої рідини з гідроциліндра підіймання вантажу і гідроциліндрів нахилу рами вантажопідіймача;
 • поставити навантажувач у відведене для стоянки місце на гальма;
 • перевести в неробочий стан — вантажопідйомник має бути повністю опущений, органам керування надане нейтральне положення, джерело живлення вимкнене, стоянкове гальмо затягнуте;
 • підготувати навантажувач до наступного робочого дня. Вжити заходів, що унеможливлюють пуск навантажувача сторонніми особами;
 • підключити акумулятор електронавантажувача до зарядного пристрою. Під час виконання зарядки акумулятора слід дотримуватися вимог Інструкції для осіб, що виконують роботи із зарядки акумуляторів;
 • вийняти та здати ключі від електричного замка відповідальній особі.

4.2. Не можна проводити профілактичне обслуговування або ремонт навантажувача за піднятих вантажозахоплювальних пристроїв без застосування будь-яких пристроїв для страхування.

4.3. Не можна експлуатувати навантажувач, у паливній системі живлення якого є витік, поки його повністю не усунуть.

4.4. Закінчивши роботу, водій повинен привести в порядок робоче місце, зняти спецодяг, захисні та запобіжні засоби, очистити їх від  бруду, помістити у відведене для зберігання місце.

4.5. Привести себе у порядок, вимити руки і обличчя з милом та переодягтися.

4.6. Про всі виявлені під час роботи недоліки повідомити керівнику або працівнику, відповідальному за безпечне проведення робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у разі:

 • руйнування стелажних конструкцій;
 • ураження електричним струмом;
 • падіння та травмування під час переміщення товарів;
 • надважких статичних та динамічних перенавантажень;
 • наїзду або зіткнення;
 • поломки навантажувача, тари, вантажозахоплювальних пристроїв тощо;
 • розвалювання вантажу;
 • пожежі, запаху гару, диму, горілої ізоляції тощо.

5.2. У разі небезпеки водій навантажувача повинен припинити роботу, негайно повідомити про те, що сталося, безпосередньому керівнику, огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб. Якщо керівника немає на місці, повідомити працівнику, який його заміщує.

Володимир Костриця заступник начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» з охорони праці, представник Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»
Смертність на дорогах могла б бути значно нижчою, якби водії володіли навичками домедичної допомоги потерпілим та мали аптечку з необхідними медичними засобами.

5.3. При появі стуків і шумів у двигуні та пристроях навантажувача необхідно негайно зупинити роботу для усунення несправності.

5.4. При виникненні пожежі необхідно дотримуватися такого порядку дій:

 • негайно припинити роботу;
 • по змозі — вивести навантажувач на безпечну відстань;
 • відключити живлення навантажувача;
 • вжити заходів для гасіння пожежі наявними протипожежними засобами. Електропроводку та електроустатковання гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками;
 • подати сигнал оповіщення про пожежу — через засоби зв’язку, оповіщення тощо;
 • викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», при виклику вказати адресу, місце пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
 • вжити заходів для евакуації людей та збереження матеріальних цінностей.

5.5. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні необхідно: 

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому першу допомогу (в залежності від враження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад;
 • виконати інші дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому відповідно до приписів, передбачених відповідною інструкцією, яка вивчається водієм при проходженні інструктажів з питань охорони праці.

5.6. За загрози виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій діяти відповідно до вказівок керівника або особи, яка його заміщує.

5.7. Зберегти місце події таким, яким воно було на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та довкіллю.

Інструкція з охорони праці для водія навантажувача  Зверніть увагу, на основі цієї інструкції може бути розроблена інструкція з охорони праці водія автонавантажувача.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді