Забезпечуємо безпеку дорожнього руху на підприємстві

UA RU
Автор
заступник начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» із питань охорони праці та безпеки руху, Київ
Для того, щоб забезпечити безпеку праці персоналу на автопідприємстві, потрібно належним чином організувати рух транспортних засобів і пішоходів територією та у виробничих приміщеннях підприємства. Яким має бути алгоритм дій роботодавця — розповідає експерт.

Значну частку виробничих нещасних випадків спричиняють ДТП. Дорожньо-транспортні пригоди на території підприємств зазвичай відбувається на невеликій швидкості, однак травми все ж можуть бути досить серйозні. Часто причиною ДТП стають неорганізованість руху пішоходів і транспортних засобів.

Власники автопідприємств мають подбати про те, щоб рух транспорту територією підприємства був безпечним. Для цього вони повинні розробити та впровадити політику безпеки дорожнього руху в організації відповідно до чинного законодавства. Дізнайтеся, яких заходів вжити аби запобігти ДТП та нещасним випадкам на підприємстві.

Хто відповідає за безпеку дорожнього руху на підприємстві

Безпека дорожнього руху на підприємстві

Керівник підприємства, яке надає послуги з перевезень або експлуатує ТЗ, має розробити й запровадити комплекс таких заходів:

 • проводити інструктажі для водіїв;
 • організувати стажування водіїв;
 • проводити медичні огляди водіїв тощо.

Більш детально обов'язки суб'єктів господарювання визначено в Законі Україні «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ. Зокрема, статтею 12 передбачено:

«Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання розробляють і здійснюють заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху, проводять у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух, за згодою з первинними профспілковими організаціями включають до колективних договорів вимоги щодо форм впливу на членів трудового колективу у разі порушення ними обов'язків учасників дорожнього руху, встановлених чинним законодавством про дорожній рух».

Призначення відповідальних за безпеку дорожнього руху на підприємстві

Якщо на автопідприємстві кількість працівників, зайнятих експлуатацією транспортних засобів перевищує 50 осіб, призначають фахівця з безпеки дорожнього руху. Якщо понад 500 осіб — створюють службу безпеки дорожнього руху. Ця вимога стосується і міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об’єднань. Положення про службу безпеки затверджує Кабінет Міністрів України.

Забезпечуємо безпеку дорожнього руху на підприємстві  Як проводити службове розслідування ДТП із транспортними засобами підприємства

Особи, відповідальні за безпеку дорожнього руху на підприємстві, мають вжити таких заходів:

 • розробити Схему руху ТЗ і пішоходів на території та у виробничих приміщеннях;
 • організувати й відрегулювати рух ТЗ;
 • ознайомити персонал підприємства зі схемою руху транспорту й пішоходів;
 • призначити посадових осіб, відповідальних за організацію та безпеку руху.

Структура служби безпеки дорожнього руху на підприємстві, її чисельний склад залежить від середньооблікової чисельності водіїв згідно з додатками 1—3 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою КМУ від 05.04.1994 № 227 (далі— Постанова № 227).

Щоб визначити кількість фахівців служби безпеки дорожнього руху, слід виходити зі збільшеної в 1,4 раза середньооблікової чисельності водіїв, зайнятих на пасажирських перевезеннях (п. 8 Постанови № 227).

Кваліфікаційні вимоги до працівників служб безпеки дорожнього руху підприємств автотранспортної галузі наведені у Випуску № 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Мінтрансзв’язку від 14.02.2006 № 136.

Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр) і стаж роботи з організації безпеки дорожнього руху не менше ніж два роки (п. 23 розд. І «Керівники» Випуску № 69).

Якщо на підприємстві експлуатують 10 і більше ТЗ, роботодавець має організувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту. Періодичність навчання залежить від посади. Так, фахівці з надання послуг автомобільного транспорту проходять підвищення кваліфікації раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки — раз на три роки.

Порядок підвищення кваліфікації визначає центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері транспорту (ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-ІІІ).

Документи з безпеки дорожнього руху

На автопідприємстві потрібно розробити і ввести в дію Положення про організацію руху транспорту територією автопідприємства (далі — Положення). Вимог цього положення має обов’язково дотримуватися весь персонал підприємства.

Документація з безпеки дорожнього руху

Назва документа

Нормативний документ, що містить вимогу

Нормативний документ, у якому наведено форму

Журнали

Журнал реєстрації дорожньо-транспортних пригод (у ньому також фіксують порушення водіями підприємства Правил дорожнього руху)

пп. 6.2.1 Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті, затвердженого наказом Мінтрансу від 12.11.2003 № 877 (далі — Типове положення)

дод. 8 до Типового положення

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (за формою № 137-2/о)

п. 4.6. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ та МВС від 31.01.2013 № 65/80 (далі — Положення № 65/80)

дод. 3 до Положення № 65/80

Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху

пп. 2.3.5 Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 05.08.2008 № 975 (далі — Порядок № 975)

дод. 1 до Порядку № 975

Журнал реєстрації інструктажів із безпеки руху

пп. 2.4.4 Порядку № 975

дод. 2 до Порядку № 975

Накази

Наказ про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху підприємства (з Положенням у додатку) або Наказ про призначення відповідальної особи (фахівця) підприємства з питань безпеки дорожнього руху

п. 2 постанови КМУ «Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій»від 05.04.1994№ 227 (далі — Положення № 227)

Положення про службу безпеки дорожнього руху підприємства розробляють на підставі Положення № 227

Наказ про затвердження посадових інструкцій фахівців із питань безпеки дорожнього руху (з посадовими інструкціями у додатках)

Вступ до Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 14.02.2006 № 136 (далі — ДКХП)

Посадові інструкції фахівців із питань безпеки дорожнього руху розробляють на підставі кваліфікаційних характеристик, наведених у Випуску 69 «Автомобільний транспорт» ДКХП

Наказ про затвердження програм інструктажів із безпеки руху для водіїв (зазначають строки їх проведення та перелік осіб, які повинні проходити інструктажі; з програмами у додатках)

п. 1.8 Порядку № 975

Наказ про затвердження програми стажування водіїв підприємства (з програмою у додатку)

п. 3.5 Порядку № 975

Наказ про призначення водія-інструктора, який проводить стажування водіїв на підприємстві

п. 3.8 Порядку № 975

За потреби цей перелік документів з безпеки дорожнього руху можна доповнити та розширити.

Схема руху транспорту і пішоходів територією підприємства

Організувати рух транспортних засобів і пішоходів територією підприємства та у виробничих приміщеннях допоможе Схема руху транспорту та пішоходів територією автопідприємства. Її розробляє особа, відповідальна за безпеку руху, на основі генерального плану підприємства та відповідно до Правил дорожнього руху. Схему руху можна оформити як додаток до Положення про організацію руху транспорту територією автопідприємства.

Схема руху транспортних засобів і пішоходів  

 

Під час розробки схеми потрібно врахувати такі вимоги:

 • напрямок руху транспортних засобів територією підприємства має бути правостороннім і круговим;
 • кількість проїздів із зустрічним рухом та пересічними транспортними потоками — мінімальною. На підприємствах, де є понад 100 транспортних засобів, не має бути перетину основних потоків руху;
 • перетин пішохідних доріжок із потоками руху має бути мінімальним.

На схемі позначають:

 • дозволені напрямки руху ТЗ — переривчастою лінією;
 • межі проїздів і стоянок ТЗ — суцільною лінією;
 • пішохідні доріжки, дорожні знаки, знаки безпеки, сигнальні пристрої;
 • огородження пунктів заправок автомобілів, місць зимового підігрівання, електросилових установок, очисних споруд;
 • небезпечні ділянки руху тощо.

Розроблену схему погоджують із відповідальними посадовими особами підприємства, комітетом профспілки (якщо він є) або особою, уповноваженою за забезпечення охорони праці. Затверджує її керівник підприємства.

Схему вивішують на видному місці біля в’їзду на територію підприємства, у виробничих приміщеннях — перед в’їздом до них. Крім цього, Схема має бути в кабінеті керівника, його заступника, диспетчерській та у посадових осіб, які відповідають за безпеку руху й охорону праці.

Згідно зі схемою роблять дорожню розмітку території; встановлюють дорожні знаки, знаки безпеки та сигнальні засоби, виготовлені відповідно до нормативних документів.

Пам'ятайте!

Розмічені місця стоянок автомобілів та проїзди, як у приміщеннях, так і на відкритій місцевості, мають відповідати нормам проектування автотранспортних підприємств.

У виробничих приміщеннях розмітку можна не наносити. Рух транспортних засобів у них регулюють відповідні дорожні знаки.

Сигнальні засоби встановлюють біля в’їзду на територію і виїзду з неї, а у виробничих приміщеннях, — якщо обмежена видимість.

Відповідальна за безпеку руху особа проводить заняття з персоналом підприємства (окремо за категоріями працівників). На заняттях вивчають схеми руху транспортних засобів і пішоходів територією та у виробничих приміщеннях підприємства.

Володимир Костриця заступник начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» з охорони праці, представник Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»
Смертність на дорогах могла б бути значно нижчою, якби водії володіли навичками домедичної допомоги потерпілим та мали аптечку з необхідними медичними засобами.

Вимоги безпеки на території підприємства

Проїзди та місця, де зберігають транспортні засоби, на території підприємства мають бути рівними і з твердим покриттям (асфальтобетон, цементобетон тощо). Ширина проїздів на території підприємства має бути:

 • не менше ніж 6 м — при зустрічному (двосторонньому) русі;
 • не менше ніж 3 м — при односторонньому русі з відповідним розширенням і закругленням доріг.

У місцях, де під’їзні шляхи перетинаються із канавами, траншеями, залізничними коліями тощо, необхідно встановити настили або містки для переїзду.

На території та у виробничих приміщеннях підприємств заборонено:

 • захаращувати дороги, проходи, під’їзди до пожежних гідрантів, місць розташування пожежного інвентарю та обладнання;
 • розміщувати на відкритих майданчиках ТЗ у кількості, яка перевищує норму, а також порушувати встановлений порядок їх розташування;
 • захаращувати запасні ворота зсередини або ззовні — підхід та під’їзд до них завжди має бути вільним;
 • безладно розміщувати й зберігати матеріали, агрегати, запчастини тощо до елементів будинків, споруд, устаткування та огородження.

Територію підприємства необхідно утримувати в чистоті, освітлювати в темний період доби.

На території підприємства повинні бути проїзди для руху автомобілів і пішохідні доріжки з твердим покриттям. Улітку очищайте їх від бруду, а взимку — від снігу й льоду, посипайте протиковзними сумішами. Сміття і відходи потрібно систематично прибирати. 

Ділянки території, а також будівлі та споруди, які ремонтують, необхідно огородити.

Пункти заправки пальним, якщо вони є на підприємстві, варто огороджувати так, щоб, коли заправлятимуть транспортні засоби, ті не перешкоджали руху пішоходів та іншого транспорту.

Зверніть увагу!

Біля воріт, через які проїжджають транспортні засоби, необхідно встановити попереджувальні написи «Бережись автомобіля!». Вони мають освітлюватися у темний період доби, при тумані та снігопаді.

Уздовж стін та огороджень у місцях стоянки транспортних засобів необхідно встановлювати колесовідбійні тротуари або бар’єри. Відстань від транспортного засобу до стіни має бути не менш ніж 0,5 м.

Випробувати транспортні засоби на території підприємства потрібно на спеціальних майданчиках. При цьому дотримуватися таких вимог:

 • поверхня майданчика має бути рівною, без вибоїн та нахилів;
 • розміри майданчика мають унеможливлювати наїзд на людей, будівлі тощо;
 • під час перевірки гальм на майданчику має бути нанесена розмітка, щоб визначити гальмівний шлях транспортного засобу.

На території підприємства необхідно обладнати окремий вхід і вихід персоналу. Проходити персоналу через в’їзні та виїзні ворота заборонено.

Вимоги безпеки до руху транспортних засобів

Безпека дорожнього руху на підприємстві залежить і від швидкості руху транспорту територією. Швидкість руху транспортних засобів на під’їздах та території підприємства не має перевищувати 10 км/год, а у виробничих приміщеннях — 5 км/год.

В’їжджати на стоянку потрібно переднім ходом із застосуванням при повороті у проїзді одного маневру заднім ходом, при цьому відстань від транспортного засобу, що рухається, до обмежень проїзду має бути не менше ніж 1 м.

В’їжджати та виїжджати автопоїздом на стоянку можна лише переднім ходом.

В огородженні території підприємства, де передбачено 10 і більше постів техобслуговування й ремонту або зберігання 50 і більше автомобілів, передбачають не менше двох воріт для в’їзду (виїзду).

Автомобілі не мають виїжджати (в’їжджати) із цокольних або підвальних поверхів будівлі через перший поверх, — тільки через зовнішні ворота.

В’їзди у виробничі приміщення мають бути без порогів і виступів, а в’їзний ухил має бути не більше ніж 5%.

Буксирувати несправний транспортний засіб територією і у виробничих приміщеннях підприємства потрібно жорстким зчепленням. Заборонено буксирувати транспортний засіб, щоб запустити двигун (після ремонту, нічної стоянки тощо).

Вимоги безпеки для персоналу

Пішоходи рухаються територією й у виробничих приміщеннях підприємства відповідно до затвердженої схеми та Правил дорожнього руху. Осіб, яких приймають на роботу, необхідно ознайомити зі схемою руху транспортних засобів і пішоходів на підприємстві. Це можна зробити під час вступного інструктажу з охорони праці.

Керувати транспортним засобом на території і у виробничих приміщеннях підприємства має водій, за яким закріплений цей транспортний засіб, або водій, що переганяє транспортні засоби територією підприємства.

При русі транспортних засобів (зокрема з малою швидкістю) пасажирам заборонено перебувати у їх кузові, салоні, кабіні, на підніжках, дахах тощо.

При русі заднім ходом транспортний засіб не має перешкоджати іншим учасникам руху. За потреби, щоб забезпечити безпеку руху, водій має звернутися по допомогу до інших осіб.

Встановлювати транспортний засіб на місце, де проводять технічне обслуговування або ремонт, має водій під контролем керівника робіт.

Особи, які проводять перевірку технічного стану, обслуговують і ремонтують ТЗ на оглядових канавах, підйомниках та естакадах, повинні працювати у захисних касках.

Заборонено розташовуйте входи (виходи) оглядових канав, траншей і тунелів під автомобілями і на шляхах їхнього руху. Вихід (вхід) з однопостової тупикової оглядової канави у приміщення по ступінчастих сходах потрібно робити з боку, протилежного від заїзду автомобіля.

Комісія з розслідування нещасного випадку

Як визначити вид події і причину, що призвели до нещасного випадку внаслідок бойових дій

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді