Зразок відповіді на припис інспектора праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
За результатами інспекційного відвідування інспектор складе акт, а якщо виявить порушення законодавства про працю — припис про їх усунення. Як надати відповідь на припис про усунення порушень інспектора праці? Скористайтеся підготовленим нашим експертом зразком відповіді як орієнтиром.

Відповідь на припис про усунення порушень законодавства про працю

Відповідь на припис про усунення порушень законодавства про працю

За наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (якщо вони були) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. За результатами такого розгляду він вносить припис та/або вживає заходів до притягнення посадової особи, винної у допущенні порушень, до встановленої законом відповідальності.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування.

⚡ Як інспектор Держпраці оформлює результати працеохоронної перевірки

У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. Після того, як строк усунення недоліків, зазначений у приписі закінчився, відбувається перевірка стану виконання припису.

Зверніть увагу! Якщо строк для усунення порушень становить більше ніж три місяці, у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці з тою періодичністю, яка визначена у приписі.

У відповіді на припис про усунення порушень законодавства про працю керівництво підприємства повідомляє про вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків. План заходів із зазначенням вжитих заходів і строків їх виконання додається до відповіді.

Зразок відповіді на припис інспектора праці Організовуємо Комплексні заходи з охорони праці на підприємстві

Якщо об’єкт відвідування не надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень, проводиться інспекційне відвідування.

Згідно з п. 28 постанови Кабміну від 26.04.2017 № 295, якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, якщо суб’єкт господарювання виконує припис у встановлений у ньому строк, заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у десятиденний та одноденний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці. Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці.зміст

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді