Термін використання засобів індивідуального захисту

Автор
головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці
Засоби індивідуального захисту зменшують вплив на працівників небезпечних та шкідливих чинників, запобігають нещасним випадкам і професійним захворюванням. Проте важливо вміти правильно ними користуватися і знати, яким має бути строк носіння спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, щоб вони дійсно захищали працівника.

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту за встановленими нормами, які для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

З’ясуємо, на які нормативні акти потрібно спиратися, визначаючи термін експлуатації спецодягу, спецвзвуття та інших засобів захисту.

Який штраф передбачений за незабезпечення працівників ЗІЗ

Нормативне регулювання

Використовувати ЗІЗ потрібно відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 (далі — Мінімальні вимоги).

ЗІЗ видають незалежно від виду економічної діяльності підприємства:

  • працівникам, професії та посади яких передбачають Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 № 62 (далі — Норми);
  • працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості.

Якщо ЗІЗ не зазначені в Нормах, але передбачені іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, їх необхідно видавати працівникам залежно від характеру й умов робіт на строк використання (носіння) — до зношення. Граничний термін експлуатації спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ вказаний у сертифікаті або декларації відповідності виробника відповідного засобу захисту.

Зверніть увагу! Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюють з дня їх фактичної видачі за Нормами безплатної видачі ЗІЗ та не мають перевищувати їх строків придатності.

ЗІЗ є власністю роботодавця, їх обліковують як інвентар. Видачу і повернення ЗІЗ потрібно обліковувати в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту за формою додатка 1 до Мінімальних вимог.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Термін використання спецодягу, спецзвзуття та інших ЗІЗ

Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту і визначає строк їхнього носіння. Строки використання ЗІЗ, якими користуються кілька працівників мають бути не менше ніж строки використання відповідних ЗІЗ, що видають індивідуально.

Термін використання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ необхідно погодити з профспілковою організацією підприємства або з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці і зафіксувати їх у колективному договорі.

ЗІЗ, повернені працівниками до закінчення строків їх придатності, але ще придатні для застосування, мають бути очищені, відремонтовані та використані за призначенням, а непридатні для використання — списані в установленому законодавством порядку.

Термін використання засобів індивідуального захисту Важливо! Працівникам можна видавати два комплекти спецодягу на два строки використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування ЗІЗ. Якщо працівнику видають декілька комплектів ЗІЗ, строк їх використання можна збільшити.

У разі інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, де вони зберігалися, підлягають дезінфекції.

Роботодавець має видати працівнику декілька комплектів ЗІЗ, якщо на підприємстві не провели належне очищення (хімочищення) спецодягу, його прання, обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, дезінфекцію, знешкодження, ремонт, не перевірили експлуатаційні та захисні властивості.

Обов’язковому хімочищенню підлягає увесь утеплений спецодяг, а також спецодяг, оброблений захисним просоченням, якщо інше не визначають інструкції з їх експлуатації.

Якщо ЗІЗ передчасно зносилися не з вини працівника, роботодавець зобов’язаний замінити їх власними коштами. Якщо ж працівник придбав спецодяг та/або інші ЗІЗ за власні кошти, роботодавець повинен компенсувати всі витрати на умовах, які передбачає колективний договір.

Строки використання чергових ЗІЗ

Черговий засіб індивідуального захисту — це спеціальний одяг, спеціальне взуття чи інший ЗІЗ колективного (безособового) користування, як-от рукавиці чи калоші діелектричні при електроустановках, кожух або плащ непромокальний на зовнішніх постах, що закріплений за певними робочими місцями чи видається працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, та передається однією зміною іншій.

Чергові ЗІЗ мають утримувати у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Їх видають під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Термін експлуатації чергового спецодягу та інших ЗІЗ у кожному конкретному випадку залежно від характеру й умов роботи працівників встановлюються роботодавцем за узгодженням із профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок). При цьому строки експлуатації чергових ЗІЗ мають бути не менше строків використання відповідних ЗІЗ, які видають в індивідуальне користування згідно з Нормами безоплатної видачі.

Обов’язково попередьте працівників про те, що не можна використовувати ЗІЗ після закінчення строку їхньої придатності.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді