Типові порушення законодавства у сфері сільського господарства

З початком весняно-польових робіт попередження виробничого травматизму та нещасних випадків на підприємствах агропромислового комплексу набуває особливої актуальності. Дізнайтеся, вимоги яких законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці поширюються на тих, хто працює в сільському господарстві.

Інструкція з охорони праці на сільськогосподарському підприємстві

Охорона праці в сільському господарстві це, передусім, створення для працівників здорових і безпечних умов праці з урахуванням специфіки їх роботи. Саме на досягнення таких цілей мають спрямовувати свої зусилля роботодавці. Однак вимоги законодавства про охорону працю часто порушуються сільгосптоваровиробниками. Тому, варто розглянути не лише законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці, дія яких поширюється на аграрний сектор, а й найтиповіші порушення, що вчиняються у цій сфері.

1. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Мінсоцполітики від 29.01.98 № 9 (із змінами).

Типові порушення:

2. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255.

Типові порушення:

 • спеціалісти служби охорони праці не використовують своє право на видачу керівникам структурних підрозділів обов’язкових для виконання приписів;
 • допускаються до роботи працівники без проведення вступного, первинного, повторного інструктажів з питань охорони праці;
 • у журналах реєстрації інструктажів не вказуються назви або номери інструкцій з охорони праці, за якими проводились інструктажі;
 • новоприйнятим працівникам після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи не проводиться під керівництвом досвідчених працівників стажування;
 • допуск до стажування (дублювання) не оформлюється наказом, у якому визначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання);
 • на підприємствах не обладнані кабінети з охорони праці тощо.

3. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15.

Типові порушення:

 • допускаються до роботи працівники, зокрема посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
 • деякі суб’єкти господарювання не отримують дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки або на певні види робіт та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, чим порушують вимоги Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабміну від 26.10.2011 № 1107.

Охорона праці в сільському господарстві Дізнайтеся про інші порушення при виконанні робіт підвищеної небезпеки

4. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240.

Типові порушення:

 • на зварювальних агрегатах не встановлюються захисні огорожі на рухомі деталі;
 • експлуатуються трактори з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі;
 • не встановлюються захисні огородження пасових та/або ланцюгових передач на зернонавантажувачах;
 • відсутні захисні огородження приводу карданного валу механізмів;
 • під час сільськогосподарських робіт не облаштовуються польові стани й місця для відпочинку працівників;
 • пересування машин і агрегатів до місця роботи здійснюється без розроблених маршрутів тощо.

Охорона праці в сільському господарстві Як розслідують нещасні випадки, якщо причина – невідповідність використовуваної захисної огорожі тракторного навісного обладнання нормативним вимогам

5. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966.

Типові порушення:

 • у майстернях свердлильні верстати експлуатуються без лещат для кріплення оброблюваної деталі та відсутні пристрої, які повертають шпиндель у початкове положення;
 • на заточувальних верстатах проріз між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга більший ніж 3 мм, експлуатуються без пиловловлювача та необладнані захисним екраном для очей;
 • на робочих місцях верстатників відсутні прибудовані або вбудовані пристрої місцевого освітлення зони обробки деталей;
 • на дерев’яних драбинах, що перебувають в експлуатації відсутні інвентарні номери, дата проведення наступного випробування, драбини використовуються без врізаних щаблів, без випробування статичним навантаженням;
 • приставні драбини не обладнані пристроєм, що запобігає перевертанню та зсуванню їх під час виконання робіт тощо.

6. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом МНС України від 09.07.2012 № 964.

Типові порушення:

 • ворота не облаштовуються пристроями, що унеможливлюють їх самовільне закриття або відкриття;
 • біля компресорів відсутні таблиці робочих тисків у шинах транспортних засобів, які експлуатуються на підприємстві, під час ремонту транспортних засобів на території підприємств підвісне обладнання не облаштовується спеціальними підставками (козелки), у місцях переходу оглядових канав відсутні перехідні містки;
 • для організації безпечного руху по території відсутні плани (схеми) руху транспорту та працівників із зазначенням дозволених та заборонених напрямків, поворотів, розворотів, зупинок виїздів, в’їздів;
 • не встановлюються дорожні знаки про швидкість руху на території підприємства та у приміщеннях (не більше 10 км/год. та 5 км/год.) тощо.

Охорона праці в сільському господарстві Читайте більше про експлуатацію технологічних транспортних засобів

7. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62.

Типові порушення:

 • не облаштовуються помостами або іншими пристосуваннями резервуари з легкозаймистими речовинами для безпечного виконання робіт на висоті;
 • відсутні переліки робіт на висоті, затверджені наказом керівника підприємства;
 • працівники підприємства виконують роботи на висоті без спеціального навчання та перевірки знань з охорони праці тощо.

8. Правила охорони праці під час зварювання металів, затверджені наказом МНС України від 14.12.2012 № 1425. Досить часто робочі місця елекрозварювальника не обладнані спеціальною кабіною.

9. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104.

Типові порушення:

 • допускається зберігання кисневих балонів не в спеціально запроектованих приміщеннях;
 • не проводиться перевірка манометрів з їх опломбуванням або клеймуванням (не рідше ніж 1 раз на 12 міс.) тощо.

10. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21.

Типові порушення:

 • на місцях проведення робіт вантажопідіймальними машинами у приміщеннях ремонтних майстерень не вивішується схема стропування та обв’язування вантажів, а також знаки безпеки та написи, що попереджають обслуговувальний персонал про небезпеку;
 • не всі вантажозахоплювальні пристрої мають позначки із зазначенням дати оглядів, інвентарного номеру пристрою та його максимальної вантажопідіймальності;
 • відсутні схеми стропування вантажів під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами і машинами із зазначенням їх маси;
 • не позначаються частини вантажопідіймальних кранів, небезпечні при експлуатації;
 • відсутні працівники, відповідальні за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

11. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Мінсоцполітики від 09.01.98 № 4.

Типові порушення:

 • не проводиться опосвідчення безпечного стану електроустановок;
 • не проводиться перевірка та випробовування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
 • не всім засобам захисту проводяться зовнішні періодичні огляди (діелектричні коврики, інструмент з ізольованими ручками тощо), використовуються лампи без захисних плафонів на окремих виробничих об’єктах усіх перевірених суб’єктів господарювання;
 • відсутнє заземлення приборів, обладнання не очищується від пилу та бруду тощо.

12. Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285.

Типові порушення:

 • відсутні паспорти на газове господарство та двосторонні акти розмежування ділянок обслуговування зовнішніх і внутрішніх газопроводів;
 • не призначаються відповідальні особи за технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства або така особа не пройшла спеціального навчання;
 • відсутня або не працює система блокування відключення подавання газу на установки при загазованості приміщення;
 • відсутні акти готовності до роботи обладнання сезонної дії та графіки технічного обслуговування внутрішьобудинкового газового обладнання;
 • в топкових не проводиться щорічна перевірка димових та вентиляційних каналів;
 • не утеплюються патрубки димових труб на всю довжину для запобігання утворення конденсату;
 • допускається використання приміщення, в якому прокладені газопроводи, установки, що використовують газ (котел) під кімнату відпочинку;
 • використовуються механічно пошкоджені манометри тощо.

13. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпек, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 – при експлуатації складів паливно-мастильних матеріалів (далі – ПММ) не проводиться ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки.

14. Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях – при експлуатації резервуарів із ПММ та бензоколонок допускаються такі порушення:

 • відсутні заземлювачі, винесені поза межі вибухонебезпечної зони (8 м), необхідні для безпечного приєднання автоцистерни під час операцій зливання (наливання) легкозаймистих рідин, дизельного палива;
 • відсутній паспорт АЗС з технологічною та електричною схемами, а також схемами розташування підземних і наземних трубопроводів, акти періодичного регулювання дихальних клапанів резервуарів на надлишковий тиск і вакуум;
 • операції зливу-наливу легкозаймистих рідин проводяться не герметично, відсутні швидкорознімні герметичні муфти зливу типу МС-1 на кожен резервуар;
 • відсутні журнали перевірки стану охорони праці на АЗС, обліку утримання засобів захисту на АЗС, результатів ревізії пристроїв блискавкозахисту, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, проведених ремонтів тощо.

15. Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту затверджені Укргіпронафтотранс – при експлуатації резервуарів із ПММ відсутні складені та затверджені на кожен резервуар технологічні карти, в яких вказують: номер резервуара за технологічною схемою, місткість у м3, висоту, базову висоту, діаметр, максимальний рівень продукту, тип дихальних клапанів.

Охорона праці в сільському господарстві Дізнайтесь більше про Правила безпечної та технічної експлуатації

Відсутні схеми захисту резервуарів від статичної електрики тощо.

Варто звернути увагу аграріїв, які займаються зберіганням та обробкою зернових культур, що до листопада 2017 року стан охорони праці на таких підприємствах перевірявся на зернотоках відповідно до норм, встановлених у Правилах техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню і переробці зерна Міністерства хлібопродуктів НПАОП 15.0-1.01-88. На сьогодні ці правила скасовані, оскільки в листопаді 2017 року вступили в дію нові Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 № 1504.

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану зі зберіганням та переробкою зерна та є обов’язковими для роботодавців та працівників при виконанні робіт (технологічних процесів) зі зберігання та переробки зерна.

З метою попередження виробничого травматизму та нещасних випадків, уникнення небезпеки під час сільськогосподарських робіт, роботодавцям варто звернути увагу на наведені вище порушення та дотримуватися норм перелічених нормативно-правових актів з питань охорони праці.

За інформацією Держпраці у Кіровоградській області

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді