Безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском

UA RU
Всі суб’єкти господарювання, у виробничій діяльності яких застосовуються балони або інші посудини, що працюють під тиском, більшим за 0,7 кгс/см2, повинні дотримуватись стандартів ДНАОП 0.00-1.07-94. Так само дані стандарти є обов’язковими для виконання для всіх виробників посудин та обслуговуючих організацій.

Головні засади правил будови та безпечної експлуатації посудин

Законодавство чітко встановлює вимоги до характеристик обладнання, яке працює під тиском. Розробляти проекти посудин та здійснювати їх масовий випуск дозволяється тільки спеціалізованим установам, які отримали свідоцтво Держнаглядохоронпраці про право зайняття такою діяльністю.

При подальшому використанні посудини всі зміни, які компанія бажатиме внести до конструкції або функціоналу посудини, підлягатимуть погодженню з виробником, який розробляв її проект.

Безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском Дізнайтеся, які нормативно-правові акти встановлюють вимоги до експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском, у 2018 році

Особи, які займаються проектуванням, виготовленням, ремонтом та установкою посудин, повинні в установленому порядку прослухати навчальний курс в галузі охорони праці та пройти атестацію знань. Допускати до роботи з посудинами людей, які не пройшли перевірку знань, забороняється.

Конструкція обладнання

Під час розробки проекту посудини необхідно дотримуватись наступних правил:

 • обладнання повинно бути сконструйоване таким чином, щоб забезпечувати надійність, простоту, зручність, довговічність та головне – безпеку експлуатації;
 • елементи, які можуть перешкоджати вільному обстеженню посудини (перегородки, тарілки, змійовики), повинні легко зніматись;
 • на кожній посудині слід установити вентиль або кран, що дозволятиме перевіряти стан тиску в посудині перед її відкриванням, при цьому відвід середовища повинен бути направлений в інший бік від обслуговуючого персоналу;
 • обладнання, що під час роботи може змінювати своє місце розташування, має бути забезпечене пристроями, які б захищали посудину від раптового перекидання;
 • стінки посудини, які підпадають під дію гарячих газів, мають зберігатись охолодженими;
 • в посудині необхідно облаштувати достатню кількість люків, що забезпечуватимуть зовнішнє обстеження, очистку та ремонт обладнання;
 • кожна посудина має супроводжуватись технічним паспортом, в якому мають бути вказані її основні специфікації та дозволений строк експлуатації.

За правильність конструкції, вірність розрахунку, вибір матеріалу, за якість виробництва, установки, ремонту та технічного обстеження відповідає організація, що виконувала відповідні роботи.

Виробництво обладнання

Для виготовлення посудини дозволяється використовувати тільки матеріали, якість і властивості яких підтверджується сертифікатами відповідності, виданими постачальниками.

Матеріали, які застосовуються для виробництва посудини, повинні бути сумісні з робочим середовищем в частині корозійної стійкості й нерозчинності властивостей. Середовище, для якого призначається посудина, має бути зазначене в техпаспорті на посудину.

Для виробництва, установки та ремонту посудин потрібно керуватись атестованою технологією зварювання. При чому, до зварювальних робіт, допускаються лише фахівці, які мають посвідчення, кваліфікація в якому відповідає складності робіт.

З метою посилення з’єднувальних властивостей металу та зменшенню залишкових напружень, проводиться термічна обробка посудини або її окремих елементів. При місцевій термообробці необхідно забезпечити рівномірне нагрівання та охолодження згідно з технологією, узгодженою із спеціалізованою організацією.

Контроль якості

При виробництві посудин, що працюють під тиском, відповідальні особи повинні забезпечити багаторівневу систему контролю за якістю та безпечністю робіт. Основні типи контролю:

 • візуальний: обстежуються зварювальні шви, перевіряється відсутність тріщин, заломлень, підрізів, зміщень та зсувів;
 • радіографічний: проводиться з метою виявлення зварних дефектів на з’єднаннях;
 • капілярний: додатковий спосіб контролю, який проводиться для цілей виявлення поверхневих або підповерхневих дефектів;
 • стилоскопіювальний: підтвердження відповідності деталей і зварних швів затвердженим проектам;
 • перевірка твердості: тип контролю, що здійснюється після термічної обробки посудини на предмет стійкості швів;
 • гідравлічний (пневматичний) контроль: обов’язковий вид контролю виготовленої посудини, під час якого здійснюється перевірка подачі тиску.

Вимоги безпеки

В залежності від функціонального призначення, навантаження та умов використання обладнання, що працює під тиском, має бути оснащене:

 • запірною або запірно-регулювальною арматурою;
 • інструментами для контролю за тиском;
 • пристроями для вимірювання рівня температури;
 • автоматичними запобіжними засобами, блокіраторами;
 • покажчиками кількості рідини.

Крім того, кожна посудина в обов’язковому порядку має бути обладнана регуляторами, які захищатимуть її від надмірно різкого зростання тиску:

 • пружинні запобіжні клапани;
 • важільно-вантажні запобіжні клапани;
 • імпульсні запобіжні елементи;
 • запобіжні апарати з руйнівними мембранами;
 • інші інструменти, дозвіл на використання яких надано Держнаглядохоронпраці України.

Безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском Вас також може зацікавити стаття: Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки видаватимуть по-новому

Правила експлуатації посудин, які призначені для транспортування зріджених газів

За загальним правилом, цистерни та балони для зріджених газів повинні бути розраховані на тиск, який може виникнути в них при температурі 50 (С) і більше. Цистерни для зрідженого кисню та інших кріогенних рідин мають бути розраховані на тиск, при якому мусить здійснюватися їх випорожнення.

З метою попередження нагрівання газу вище розрахункової температури цистерни для зріджених газів на розсуд проектної організації можуть мати термоізоляцію або тіньовий захист.

Додатково, у цистернах місткістю до 1000 літрів допускається влаштування оглядових люків овальної форми з розміром меншої осі менше 80 мм або круглої форми діаметром не менше 80 мм.

Для забезпечення роботи із обладнанням, на стінках цистерн необхідно закріпити металеву табличку з даними її специфікації:

 • найменування виробника або товарний знак;
 • заводський номер;
 • проектний малюнок;
 • маса порожньої цистерни з ходовою частиною;
 • реєстраційний номер цистерни;
 • дата наступної діагностики.

Вимоги стосовно утримання обладнання на підприємстві

Директор компанії зобов’язаний вживати заходів для організації належного та своєчасного огляду та ремонту посудин. Зазвичай, він своїм наказом призначає відповідальних осіб з числа інженерно-технічного персоналу або формує на підприємстві окремий підрозділ, на якого покладаються обов’язки із догляду за обладнанням.

Номер і дата наказу про призначення відповідальної особи або утворення підрозділу повинні бути занесені в техпаспорт посудини.

Відповідальний за безпеку експлуатації посудин повинен забезпечити:

 • утримання посудин у робочому стані;
 • обслуговування посудин навченими та атестованими робітниками;
 • дотримання і впровадження інструкцій з режиму і безпечного обслуговування посудин;
 • проведення своєчасної діагностики і підготовки посудини до технічного випробовування;
 • складання технічних інструкцій щодо порядку експлуатації обладнання, а також організацію періодичної перевірки знань робітників;
 • вчасне усунення виявлених несправностей.

Співробітники винні у порушені правил експлуатації, обстеження, ремонту, догляду за посудинами несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді