Директор школи відбуває на семінар чи курси: чи потрібно проводити інструктаж з охорони праці

Протягом року директори шкіл, їх заступники, завідуючі дитячими дошкільними закладами проходять курси підвищення кваліфікації та відвідують різноманітні семінари. Чи повинен інженер з охорони праці проводити з ними інструктажі з питань охорони праці, якщо вони відбувають на семінар чи курси?

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05; далі — Типове положення), працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. Цю ж вимогу передбачено пунктом 3.1 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (далі — Положення № 304).

Атестація робочих місць в школі

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Первинний, повторний та цільовий інструктажі проводять безпосередньо на робочому місці.

Пунктом 6.3 Типового положення передбачено, що вступний інструктаж проводять: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Отже, дія Типового положення поширюється на осіб, які безпосередньо пов’язані з виробничим процесом.

Йдеться саме про підвищення кваліфікації директорів шкіл, їх заступників, завідуючих дитячими дошкільними закладами, які проходять відповідні курси та відвідують різноманітні семінари. Порядок перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів та фахівців регламентує Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151 (далі — Положення № 127).

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул

Відповідно до пункту 2.6 Положення № 127 підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється з метою удосконалення знань, умінь та навичок у межах спеціальності, оволодіння ними новими функціональними обов’язками і особливостями трудової діяльності в умовах розвитку науки і технологій, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок раціональної та ефективної організації праці тощо.

Положенням № 127 не передбачено проведення будь-яких інструктажів з питань охорони праці під час підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців. Такі вимоги також відсутні і у Типовому положенні, і у Положенні № 304.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді